Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
102 - 117.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
512.75 Кб
Скачать

106. Зварювання з нагріванням струмом високої та надвисокої частоти.

Суть способу. Високочастотне зварювання або зварювання струмами високої частоти - це зварювання тиском, при якому поверхні, що підля­гають з'єднанню, нагріваються до зварювальних температур за допо­могою струмів високої частоти.

Для високочастотного нагрівання характерні два основні ефекти: поверхневий та ефект близькості.

При протіканні постійного струму через плоску металеву шину прямокутного перерізу розподіл струму по перерізу буде рівномірним. Щільність струму j буде однаковою в будь-якому елементі шини і дорівнюватиме добутку питомої електропровідності у матеріалу шини на напруженість електричного поля Е : j = уЕ, - а теплова енергія, що виділяється в шині за законом Ленца-Джоуля, буде рівномірно розподілена в об'ємі шини. Якщо через шину пропустити змінний струм із частотою f то, крім електрорушійної сили (е.р.с.) джерела живлення, у шині будуть наводитися зустрічні е.р.с. самоіндукції, які будуть найбільш сильними всередині шини. У результаті взаємодії електрорушійних сил електричне поле у внутрішніх частинах шини буде послаблено і струм по перерізу буде розподілений нерівномірно. Більша частина струму буде протікати через приповерхневі шари, що й обумовлює поверхневий ефект.

Поверхневий ефект полягає в тому, що щільність струму високої частоти максимальна на поверхні тіла і мінімальна в центрі тіла. Струм протікає немовби по тонкому приповерхневому шару. Глибину, на якій густина струму знижується в 2,718 рази у порівнянні з її зна­ченням на поверхні, називають глибиною проникнення струму.

Для зварювання струмами високої частоти (с.в.ч.) застосовують два способи передачі енергії: контактний (кондуктнвннй) та індукційннй.

Важливою частиною високочастотного зварювального устатку­вання є нагрівальний пристрій. Сьогодні використовують контактний струмопідвід із ковзними контактами або роликами та індукційний струмопідвід з охоплюючим або внутрішнім індуктором.

Високочастотне нагрівання широко застосовується в промисловості для зварювання, паяння, термічної обробки.

107. Дуго-контактне зварювання.

Дуго-контактне зварювання може бути використане як для зварювання стиків, так і для приварки фланців до труб. Дуго-контактне зварювання може застосовуватися для з'єднання труб, листів та інших деталей. Нагрівання кромок зварюваних деталей, наприклад труб, проводиться електричної дугою, що горить між торцями труб в обертовому магнітному полі. При дуго-контактному зварюванні в магнітному полі кромки деталей, що з'єднуються нагріваються електричною дугою, яка, взаємодіючи з магнітними потоками спеціальних котушок, приводиться в обертальний рух і переміщається по торцям труби. Дуго-контактне зварювання в магнітному полі відрізняється від звичайного процесу стикового зварювання оплавленням тільки джерелом теплоти. Харчування електричної дуги здійснюється від звичайних джерел постійного струму, що застосовуються для зварювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]