Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1. Мова С.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
135.17 Кб
Скачать

Лекція №1

Тема: Загальний огляд мови програмування Сі

План

 1. Історія розвитку та місце мови програмування Сі серед інших мов

 2. Структура Сі-програми

 • Заголовок програми

 • Функція main()

 • Опис змінних і констант

 • Запис коментарів у програмі

 • Короткий огляд операторів мови Сі

Історія розвитку та місце мови програмування Сі серед інших мов

Співробітник фірми Bell Labs Деніс Рітчі створив мову Сі у 1972 році під час спільної роботи з Кеном Томпсоном над операційною системою UNIX. Ця мова була розроблена як інструмент для програмістів-практиків. Мова Сі швидко стала популярною і однією з найважливіших мов програмування.

На початку 1980-х років вченим Бьєрном Страуструпом була розроблена МП С++. Вона є варіантом мови Сі, розширеного технологіями об’єктного програмування.

Мова С++ увібрала в себе кращі ідеї структурного програмування, яке зародилося на початку 1960-х років.

Структурне програмування — технологія створення програм у вигляді ієрархічно зв‘язаних модулів, які являють собою лінійну послідовність операторів циклу, присвоєння і розгалуження, а також виклику вкладених модулів.

Мова С++ вважається об’єктно-орієнтованою мовою програмування. Програма на С++ конструюється з невеликої кількості операторів. Вони виконуються послідовно і працюють з даними явно заданих типів. Мова С++ вважається мовою зі строгою типізацією — всі визначені в програмі змінні належать до конкретних типів даних.

Мова Сі/С++ відноситься до мов середнього рівня. Це не означає, що вона є менш ефективною або менш зручною ніж мови високого рівня такі як Паскаль або Бейсік. Це лише означає, що мова С/С++ об’єднує кращі властивості мов високого рівня, а також гнучкість асемблера. У табл.1_1 показано місце мови Сі/С++ серед інших мов програмування.

Таблиця 1_1

Рівень

Назва мови програмування

Високий

Ada

Modula-2

Pascal

COBOL

FORTRAN

BASIC

Середній

Java

C#

C++

C

Низький

Macro-assembler

Assembler

Структура Сі-програми

Програма, що написана мовою Сі, має такий загальний вигляд (функції f1, f2, …, fn визначаються користувачем):

#Заголовок програми

тип_значення_що_повертається main ( )

опис змінних і констант

{

послідовність операторів

}

тип_значення_що_повертається f1 (список параметрів)

{

послідовність операторів

}

тип_значення_що_повертається f2 (список параметрів)

{

послідовність операторів

}

...

тип_значення_що_повертається fn (список параметрів)

{

послідовність операторів

}

Приклад 1_1

#include <stdio.h>

main() /*Example 1*/

{

int num;

num=1;

printf("I am an easy");

printf("PC .\n");

printf("My favorite number is %d, because it is the first .\n",num);

}

Короткі пояснення до цієї програми.

 1. #include <stdio.h> − цей рядок указує компілятору, що необхідно включити інформацію, що знаходиться у файлі stdio.h.

 2. main − ім’я функції. Будь-яка програма, що написана на Сі, складається з однієї або більше функцій. До складу цієї програми входить тільки одна функція — main().

 3. /*example 1*/ − коментар. Символи /* і */ використовуються як відкриваюча і закриваюча дужки.

 4. { − початок тіла функції . Відповідно } − кінець тіла функції.

 5. int num; − оператор опису. За допомогою цього оператора оголошується змінна num, яка може набувати цілечисельних (int) значень.

 6. num = 1 − оператор присвоєння.

 7. printf (“I am an easy”); − оператор виведення на друк. Виводиться фраза, що записана в лапках:

I am an easy

 1. printf (“РС. \n”); − ще один оператор виведення на друк. В кінець попередньої фрази добавляється слово “PC”. Комбінація символів \n указує компілятору на початок нового рядка.

 2. printf (“My favorite number is %d, because it is the first. \n”, num); − цей оператор виводить на друк значення змінної num. Символи %d указують компілятору, де і в якій формі друкувати значення змінної num.

Примітка:

Крапка з комою в кінці рядка вказує на те, що в цьому рядку знаходиться оператор, цей розділовий знак є частиною оператора, а не розділювачем операторів, як у мові Паскаль.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]