Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геодезія МК-2 (Будівництво).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
890.38 Кб
Скачать

44)Розрізняють два способи геометричного нівелювання: із середини і вперед.

Нівелювання вперед

При нівелюванні вперед нівелір ставлять так, щоб його окуляр знаходився над точкою А, вимірюють висоту приладу i, потім візуючи на рейку, прямовисно поставлену в точці В, беруть відлік b. У цьому випадку:

h = i - b.

При нівелюванні декількох точок для обчислення їх висот використовують горизонт приладу, яким називають висоту горизонтальної лінії візування, тобто горизонт приладу дорівнює висоті точки, на якій встановлена ​​рейка, плюс відлік по рейці.

ДП = H A + i; Н B = ДП - b.

Послідовне нівелювання застосовується для вимірювання перевищень між точками А і D, розділеними значною відстанню або перевищеннями.

Нівелювання з середини

При нівелюванні з середини (Рис.30) нівелір встановлюється приблизно на рівних відстанях від рейок, поставлених на точки А і В, а перевищення обчислюють за формулою:

h = a - b,

де а і b - відліки в мм по рейках, встановленим відповідно на задній по ходу руху при нівелюванні і передній точках.

Знак перевищення h вийде позитивним, якщо а більше b, і негативним, якщо а менше b. Якщо відома висота Н А задньої точки А, то висота передньої точки В

Н В = Н А + h.

45.Нівелюванням називаються топографо-геодезичні роботи, які виконують

щоб визначити перевищення між точками та обчислити їхні висоти.

Існують такі способи нівелювання:

а) геометричне нівелювання, під час виконання якого перевищення мі» ючками місцевості визначають горизонтальним візирним променем;

б) тригонометричне нівелювання - перевищення знаходять нахилених візирним променем;

в) гідростатичне нівелювання грунтується на властивості вільно

поверхні рідини у з'єднаних посудинах встановлюватися на одному рівне і залежно від виду і маси рідини і перерізу посудини;

г) фізичне (барометричне) нівелювання, в основу якого покладен.

І ПІСЖІІІСТЬ між величиною атмосферного тиску в певній точці місцевості І

висотою цієї точки Чим більша висота точки, тим менший тиск. Величині амосферного тиску змінюється приблизно на 1 мм р. ст. ЗІ ЗМІНОЮ ВІІСОІІ

бирометра на 11 м;

д) автоматизоване нівелювання - нівеліри-автомати (механічні припіди) викреслюють профілі поверхні місцевості, яку нівелюють. Такий мето;

широко використовують під час перевірки стану профілю залізничних колій

46.Перший тип - це нівеліри, в яких візирна вісь встановлюється горизонтально за допомогою циліндричного рівня 4, який скріплений із трубої нівеліра

Другий тип - нівеліри, в яких лінія візування самостійно встановлюється горизонтально за допомогою спеціального пристрою компенсатора .

47)Нівеліри. відповідно до ДЕСТ 10528 по точності підрозділяються на :

1.Високоточні – похибка вимірювання перевищення менші 1 мм;

2.Точні - похибка вимірювання перевищення не більша 3 мм;

3.Технічні - похибка вимірювання перевищення більші 3 мм;

48)Відповідно до класифікації нівелірів виготовляються рейки трьох типів : РН05,РН3,РН10.

49)Нівелірні рейки виготовляють із витриманих, спеціально оброблених ялинових або соснових брусків, пластмас, металу або інших матеріалів, які відповідають вимогам до рейок (рис. 11.8). Поділки на рейках нанесені у вигляді сантиметрових шашечок, які оцифровані через сантиметр. Рейки, як правило, трьохметрові, двосторонні: основна шкала – чорна, додаткова – червона.Нуль чорної сторони рейки співпадає з окованим її кінцем – п’яткою. Поділки на червоній стороні рейки зсунуті відносно поділок на чорній стороні.

У вертикальне положення рейка встановлюється “на око” або за допомогою круглого рівня.

Вимірюючи, вертикальну нитку сітки ниток наводять на центр рейки, елеваційним гвинтом виводять бульбашку циліндричного рівня в нуль-пункт і беруть відлік по рейці за горизонтальною ниткою сітки ниток зорової труби (рис. 11.9). Спочатку беруть кількість підписаних дециметрів (12), потім повних сантиметрових поділок (8) і “на око” оцінюють десяті частки неповної сантиметрової поділки (0).

При нівелюванні рейки встановлюють на кілки, металічні костилі або башмаки.

Нівелірні башмаки являють собою металічні злитки (рис. 11.10) у вигляді пластинок зі сферичними головками посередині. Під час нівелювання, попередньо знявши дерн, башмаки кладуть на ґрунт і встановлюють на них рейки п’яткою донизу.

Костиль – металевий стержень зі сферичним виступом зверху та загостреним кінцем.

50)Для встановлення допустимості похибки x обчислюють кут і, що характеризує невиконання основного геометричного умови, за такою формулою: [pic], де P.S – відстань між точками, (=206

265”

Якщо величина кута I перевищує 15” у точних 45” у технічних нивелиров, то поправляють не паралельність осей. І тому спочатку обчислюють правильний відлік по рейці другого станції [pic]. Потім (у нивелира Н-3) виправляють становище осі рівня так: наводять горизонтальну нитку сітки на виправлений відлік, після чого вертикальними исправленными векшами циліндричного рівня поєднують зображення кінців пляшечки рівня. Для контролю перевірку можна повторить.

51 Вимірювання кутів повороту траси

Довгі траси не можуть бути прямими лініями. З огляду на характер рельєфу місцевості, забудови потрібні повороти траси. У точці В (рис. III.4.3), де траса змінює напрямок, встановлюють теодоліт і вимірюють повним прийомом кут Р . Однак для розрахунків, пов'язаних з прокладанням траси, треба ще знатті кут повороту траси 0 - кут, утворений новим напрямком траси і продовженням попереднього напрямку траси АВ. Траса може повертати праворуч або ліворуч. Правий кут повороту знаходимо як

0 = 180° — β , (III.4.3) п лівий із виразу

0' = β -180°, (ІІІ.4.4)

Під час прокладення траси інколи необхідно будувати заданий кут, однією стороною якого є задана лінія АВ . Встановлюють теодоліт над

точкою В. В цьому випадку, закріпивши лімб, візують на точку А і відлічують горизонтальний круг. Після цього встановлюють алідаду на новий відлік, що відповідає повороту траси на заданий кут. Нехай це кут /З (рис. III. 4.3). За напрямком візирної осі і виставляють віху С'. Переводять трубу через зеніт,відкладають за іншого положення труби той самий кут і за напрямком візирної

осі виставляють віху С". Розділивши віддалі С'С" на дві рівні частини, знаходять точку С шуканого кута ABC.

Визначимо залежність між дирекційними кутами та кутами © повороту траси. Нехай дано дирекційний кут а0 вихідної сторони траси АВ Безпосередньо знаходимо

тобто дирекційний кут наступної лінії дорівнює дирекційному куту попередньої

лінії плюс правий або мінус лівий кут повороту траси.

Залежність між

дирекційними кутами і кутами

повороту траси

або

Перетворимо формулу (Ш.4.5) і отримаємо

Формулу (ІІІ.4.6) можна використовувати для контролю вимірювання кутів 0 ( та обчислення дирекційних кутів за вихідним дирекційним кутом а0.

Однак, якщо були зроблені прив'язки і значення а0 та а п визначено точніше,то за рівнянням (ІІІ.4.6) можна знайти кутову нев'язку ходу .

(III.4.7)

Допуск кутової нев'язки визначається, як у звичайному теодолітному ході.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.