Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скороч. варіант.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
147.46 Кб
Скачать

Тема 2.8 Органи конституційного контролю в

зарубіжних країнах

План

1. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 386-387

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 178-180

Додаткова:

1. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 251-258

Питання для самоперевірки:

1. Визначте коло суб’єктів конституційного контролю в зарубіжних країнах?

2. Який правовий наслідок визнання закону або іншого акта неконституційним?

3. Чи може бути оскаржене рішення органу конституційного контролю?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 2.9 Органи місцевого самоврядування в

зарубіжних країнах

План

1. Конституційне регулювання компетенції місцевих органів та їх відносин з

центральною владою у зарубіжних країнах

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 412-420

Додаткова:

1. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009. – С. 138-144

Питання для самоперевірки:

1. Проаналізуйте компетенцію органів місцевого управління в зарубіжних країнах.

2. Встановіть, що складає фінансову основу діяльності місцевих органів управління і самоврядування?

3. Охарактеризуйте відносини органів місцевого управління з центральною владою.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.