Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціалона психологія.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
170.5 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені

Ю.Федьковича

Реферат на тему:

«Особливості розвитку соціальної

психології»

Виконала:

студентка II курсу, 203 групи

факультету педагогіки,

психології та соціальної роботи

Тихонька Ірина Леонідівна

Перевірила:

Поліщук Оксана Миколаївна

Чернівці-2012

- 1 -

Зміст

I. Зміст ... 2

2. Основна частина.

«Три періоду розвитку соціальної психології»

1. Період накопичення знань у сферах філософії і загальної психолог 2. Період виділення описової соціальної психології з філософії в самостійну

область знання...3

а). внесок психологів у розвиток соціальної

психології

б). вивчення соціологами людських груп

в). етнографічні дані антропологів

г). інтерес психіатрів до науки

д). соціальна психологія, як предмет нової

науки

е). три концепції соціальної психології:

- Психологія народів

- Психологія мас

- Теорія інстинктів соціальної

поведінки

3. Період оформлення соціальної психології

в експериментальну науку і її сучасного

розвитку

а). Перетворення соціальної психології в

експериментальну науку

б). чотири напрямки експериментальних

досліджень

- Біхевіоризм

- Психоаналіз

- Когнітівізм

- Інтеракціонізм

в). три підходи з питання про предмет нової

науки

- Про массовидного явища психіки

- Про особистості

- Синтез двох попередніх підходів

г). «Кордону» соціальної психології

III. Висновок

IV. Використана література

- 2 -

Соціальна психологія - одна з найбільш перспективних галу-лей психологічної

науки, що вивчає закономірності поведінки в діяль-ності людей, зумовлені фак.

том їх приналежності до соціальних груп, а також психічні явища, що виникають

в ході взаємодії між людьми в групах і колективах, ширше - в різних організова

ний-них і неорганізованих людських спільнотах. З усіх соціальних наук,

соціальна психологія являє собою спробу, систематично використовуючи методи,

схожі з методами інших наук, досліджувати людину як учня суспільства. Протя

гом довгого часу в психологічній нау-ці за основу теоретичного аналізу прийма

лася особистість, як якийсь відособлений феномен. Зв'язку особистості з

суспільством малися на увазі, але предметом конкретного дослідження не були.

Інтерес до людської поведінки, до взаємовпливу людей у ​​суспільстві пробудився

дуже рано. Спостереження за фактами взаємодії між індивідами, зафіксований-ні

в працях мислителів багатьох століть, були тією основою, на якій надалі виникла

соціальна психологія. Виникнення терміна «со-циальная психологія» відносять до

початку XX століття. Закономірності розвитку соціальної психології подібні з

закономірностями розвитку преобла-дає більшості наук.

В історії соціальної психології можна виділити три періоди: