Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скороч. варіант.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
147.46 Кб
Скачать

Тематичний план самостійної роботи (витяг з робочої навчальної програми)

з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»

з. п.

теми

Назва теми

Кіль-кість годин

Зміст самостійної роботи

Форма поточного контролю

1

1.1

Поняття, предмет і система конституційного права зарубіжних країн

2

1. Конституційне право як наука

2. Конституційне право як навчальна дисципліна

Усне і письмове

опитування

2

1.2

Джерела конституційного права в зарубіжних країнах

2

1. Статути територіальних автономій

2. Парламентські регламенти зарубіжних країн

Усне і письмове

опитування

3

1.3

Конституціоналізм і конституційне право в зарубіжних країнах

4

1. Зародження та розвиток конститу-ціоналізму в Україні

2. Етапи світового конституційного розвитку

Усне і письмове

опитування

4

1.4

Конституції – визначний елемент конституційного права зарубіжних країн

3

1. Правова охорона конституції

Усне і письмове

опитування

5

1.5

Політичні партії в зарубіжних країнах

4

1. Інституціоналізація політичних партій

2. Підприємницькі організації

Усне і письмове

опитування

6

2.1

Громадянство (підданство) в зарубіжних країнах

3

1. Множинне громадянство

2. Інститут політичногго притулку та екстрадиції

Усне і письмове

опитування

7

2.2

Конституційні права і свободи громадян (підданих) у зарубіжних країнах

2

1. Судовий та інший юридичний захист прав і свобод

Усне і письмове

опитування

8

2.3

Конституційний статус держави в зарубіжних країнах

1

1. Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн

Усне і письмове

опитування

9

2.4

Виборче право в зарубіжних країнах

2

1. Референдум як один з інститутів безпосередньої демократії в зарубіжних країнах

Усне і письмове

опитування

10

2.5

Глава держави в зарубіжних країнах

2

1. Повноваження та функції глави держави

Усне і письмове

опитування

11

2.6

Парламент у зарубіжних країнах

2

1. Статус депутата парламенту

2. Порядок роботи парламентів у зарубіжних країнах

Усне і письмове

опитування

12

2.7

Уряд у зарубіжних країнах

2

1. Конституційна відповідальність урядів у зарубіжних країнах

Усне і письмове

опитування

13

2.8

Органи конституційного контролю в зарубіжних країнах

2

1. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю

Усне і письмове

опитування

14

2.9

Органи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

2

1. Конституційне регулювання компе-тенції місцевих органів та їх відносин з центральною владою у зарубіжних країнах

Усне і письмове

опитування

Разом

33