Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скороч. варіант.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
147.46 Кб
Скачать

Тема 1.4 Конституції – визначний елемент конституційного права зарубіжних країн

План

1. Правова охорона конституції

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 74-80

2. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму): Навч.-метод. довідник. — К.: МАУП, 2000. — С. 27-28

Додаткова:

1. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. І допов. – К.: Істина, 2009. – С. 57-64

Питання для самоперевірки:

1. Чи можливе застосування неправових засобів охорони конституції?

2. Розкрийте роль глави держави в правовій охороні конституції.

3. Що таке «конституційне правосуддя»?

4. Наведіть класифікацію конституційного контролю.

5. Хто може бути ініціатором конституційного контролю?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 1.5 Політичні партії в зарубіжних країнах

План

1. Інституціоналізація політичних партій

2. Підприємницькі організації

Література

Основна:

1. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. І допов. – К.: Істина, 2009. – С. 26-28

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 41-46

Додаткова:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 151-160

Питання для самоперевірки:

1. Доведіть необхідність інституціоналізації політичних партій.

2. Охарактеризуйте сутність внутрішнього методу регулювання правового статусу політичних партій.

3. Як ви розумієте поняття «лобізм»?

4. З якою метою створюються асоціації підприємців?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 2.1 Громадянство (підданство) в зарубіжних країнах

План

1. Множинне громадянство

2. Інститут політичного притулку та екстрадиції

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 100-102

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 65-68

Додаткова:

1. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. І допов. – К.: Істина, 2009. – С. 55

2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 109

Питання для самоперевірки:

1. Як ви розумієте множинне громадянство?

2. Чи існує проблема множинного громадянства в Україні?

3. Охарактеризуйте інститути політичного притулку та ек­страдиції у конституційному праві зарубіжних країн.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.