Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скороч. варіант.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
147.46 Кб
Скачать

Тема 1.1 Поняття, предмет і система конституційного права зарубіжних країн План

1. Конституційне право зарубіжних країн як наука

2. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 36-48

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 9-12

Додаткова:

1. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 4-7

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте зміст поняття «конституційне право».

2. Конституційне право зарубіжних країн як наука – це ........

3. Наведіть систему конституційного права зарубіжних країн як навчальної дисципліни.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 1.2 Джерела конституційного права в зарубіжних країнах

План

1. Статути територіальних автономій

2. Парламентські регламенти зарубіжних країн

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 34

2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 39-40

Додаткова:

1. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009. – С. 13

Питання для самоперевірки:

1. Чи завжди статути територіальних автономій є джерелом конституційного права в зарубіжних країнах?

2. Які норми містять парламентські регламенти зарубіжних країн?

3. Що таке «парламентський прецедент»?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 1.3 Конституціоналізм і конституційне право

в зарубіжних країнах

План

1. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні

2. Етапи світового конституційного розвитку

Література

Основна:

1. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2006. – С. 47-52, 60-69

2. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму): Навч.-метод. довідник. — К.: МАУП, 2000. — С. 6-15

Додаткова:

1. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 11-17

2. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 57-62

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття «конституціоналізм».

2. Наведіть етапи становлення та розвиток конституціоналізму в Україні

3. Скільки етапів охоплює історія світового конституційного розвитку

4. Охарактеризуйте основні етапи розвитку консти­туційного права в зарубіжних країнах

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.