Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скороч. варіант.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
147.46 Кб
Скачать

Тема 2.2 Конституційні права і свободи громадян (підданих) у зарубіжних країнах

План

1. Судовий та інший юридичний захист прав і свобод

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 121-125

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 76-78

Додаткова:

1. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 114-115

Питання для самоперевірки:

1. В які дві групи об’єднуються національні системи судових органів?

2. Розкрийте поняття «адміністративна юстиція».

3. Яке призначення інституту уповноваженого з прав людини (омбудсмен)?

4. Що прийнято розуміти під гарантіями основних прав і свобод людини і громадянина?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 2.3 Конституційний статус держави в зарубіжних країнах

План

1. Принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 189-192

Додаткова:

1. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 31-32

Питання для самоперевірки:

1. Хто з вчених обгрунтував принцип єдності державної влади у конституційному праві зарубіжних країн?

2. В чому полягає колективістське тлумачення єдності влади?

3. Розтлумачте три аспекти єдності державної влади, що виділяються у конституційно-правовій літературі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 2.4 Виборче право в зарубіжних країнах

План

1. Референдум як один з інститутів безпосередньої демократії в зарубіжних країнах

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 272-280

2. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. І допов. – К.: Істина, 2009. – С. 88-93

Додаткова:

1. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 9-12

Питання для самоперевірки:

1. Поясніть, у чому, на Ваш погляд, полягає соціальна цінність референдуму. У чому його переваги і недоліки як способу прийняття державних і самоврядних рішень?

2. Класифікуйте референдуми за видами.

3. Проаналізуйте, в чому полягає схожість і відмінності таких конституційно-правових інститутів як вибори і референдум?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.