Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скороч. варіант.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
147.46 Кб
Скачать

Тема 2.5 Глава держави в зарубіжних країнах

План

1. Повноваження та функції глави держави

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 296-301

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник (В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.;) За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 149-155

3. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009. – С. 98-103

Додаткова:

1. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 319

2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 230-244

Питання для самоперевірки:

1. Визначте компетенцію глави держави в сфері законодавства.

2. Проаналізуйте зовнішньополітичні повноваження глави держави.

3. Визначте, які повноваження президента у сфері правового статусу особи.

4. Розкрийте зміст поняття контрасигнатура. За якої форми правління вона застосовується?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 2.6 Парламент у зарубіжних країнах

План

1. Статус депутата парламенту

2. Порядок роботи парламентів у зарубіжних країнах

Література

Основна:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 330-335

2. Гринюк Р.Ф., Захарченко М.Я. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. І допов. – К.: Істина, 2009. – С. 115-122

3. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 160-167

Додаткова:

1. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 310-316

Питання для самоперевірки:

1. Проаналізуйте, чим відрізняється індемнітет від імунітету?

2. Визначте, яка різниця між депутатом і делегатом.

3. Поясніть, яка різниця між сесією і засіданням.

4. Поясніть, чим відрізняється законодавчий процес від процесу законотворчості. З яких стадій складається законодавчий процес?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.

Тема 2.7 Уряд у зарубіжних країнах

План

1. Конституційна відповідальність урядів у зарубіжних країнах

Література

Основна:

1. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – С. 194-204

Додаткова:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — Тернопіль: «Астон», 2003. — С. 366-368

Питання для самоперевірки:

1. Визначте, як співвідноситься відповідальність уряду з відповідальністю глави держави, які існують відмінності і яка схожість.

2. На які види поділяється політична відповідальність уряду?

3. Чи мали місце в історії відмова урядові в довірі та резолюція осуду?

4. У країнах якої форми правління вживається термін «парламентська відповідальність» при характеристиці політичної відповідальності уряду?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Даний матеріал повинен бути законспектований студентами в зошиті для самостійної роботи.