Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇН2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
881.15 Кб
Скачать

2.4.Контролювання

Використання відповідних видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подано у таблиці 10 .

Таблиця 10.

Контролювання у ТзОВ „Експрес”.

Види контролю та ресурсів

Характеристика процесу контролю

Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю.

1

2

3

4

Попередній контроль

Трудові

Реалізується через аналіз ділових та професійних якостей, кваліфікації та рис особистого характеру, які необхідні для виконання певних робіт. Характеристика вимог до працівників враховуючи навички, освіту, досвід роботи тощо.

Забезпечує набір висококваліфікованих кадрів, що сприяє якісній роботі організації.

Директор та відділ кадрів, який відповідає за набір кваліфікованих спеціалістів.

Інформаційні

Реалізується в перевірці на достовірність і об’єктивність інформації, яка надходить з усіх можливих каналів, для чого і формується система збору, оброблення та перевірки інформації.

Для гнучкого реагування на позитивні і негативні зміни у середовищі функціонування організації створюється якісне інформаційне забезпечення організації.

Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія.

Фінансові

Перевіряються усі грошові надходження та видатки, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходжень чи витрат.

Забезпечує відповідне формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія

1

2

3

4

Продовження таб.7

Матеріальні

Перевірка якості та кількості отриманих матеріальних ресурсів відповідно до укладеного договору та критерії, що у них визначені.

Формування матеріально-сировинну базу для здійснення відповідних видів діяльності усіма підрозділами організації за критеріями якості та кількості

Заступник з організації залізничних перевезень, заступник з технічних питань, заступник з безпеки руху та ін.

Поточний контроль

Трудові

Перевірки роботи працівників, обговорення проблем, що виникли в процесі роботи, періодична атестація працівників

Підтримка трудової дисципліни, запобігання прогулів, неясного виконання роботи, уникнення помилок та ін.

Усі керівники підприємства

Інформаційні

Перевірка роботи системи обробки інформації, її класифікація, групування, розподіл в межах організації.

Формує якісну систему пере-дачі інформації в межах орга-нізації, раціоналізує структуру комунікаційних процесів

Усі керівники організації.

Фінансові

Перевірка поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків та відповідної документації.

Забезпечує цільовий розподіл наявних фінансових ресурсів, їх правильний облік, запобігання зловживання та крадіжок фінансових ресурсів.

Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія.

Матеріальні

Перевірка ефективного використання наявних матеріальних ресурсів

Забезпечує цільове використання обмежених матеріальних ресурсів, запобігання крадіжок, уникнення нецільового використання ресурсів.

Заступник з організації залізничних перевезень, заступник з технічних питань, заступник з безпеки руху та ін.

Завершальний контроль

Трудові

Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність, здатність до удосконалення професійних навичок.

Заохочення чи застосування санкцій до відповідних працівників.

Усі керівники підприємства.

Інформаційні

Перевіряється повнота, достовірність та об’єктивність інформації

Створює умови для забезпечення усіх працівників підприємства достовірною, повною інформацією.

Представники керованої та керуючої систем організації.

Фінансові

Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими

Формування ,розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів.

Директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, бухгалтерія

Матеріальні

Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів.

Формують інформаційну базу щодо існування запасів матеріальних ресурсів та потреби у їх поповненні.

Директор, заступник директора з організації залізничних перевезень, машиністи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.