Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇН2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
881.15 Кб
Скачать

32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Львівська політехніка”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і

міжнародного підприємництва

З дисципліни

Основи менеджменту”

На тему:

Розробка системи менеджменту на підприємстві ТзОВ Залізничні перевезення”

ЛЬВІВ-2007

Анотація

Головною метою курсової роботи є розвиток системи менеджменту. Тут знайдуть відображення основні засади менеджменту: функції менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання), методи менеджменту, управління формальними та неформальними групами та лідерство в організації тощо. Визначено місію, завдання і стратегію підприємства. Також запропоновано етапи вироблення та реалізації управлінських рішень.

З огляду на вище сказане ця курсова робота розглядає всі основні засади управління, які можуть застосовуватися, щоб розвинути систему управління на підприємстві ТзОВ Експрес”.

ANNOTATION

The main aim of this course work is a development of management system. Here find reverberation all basic points of management: management functions (planning, interaction of organization, motivation, and control), methods of management; managing formal and in formal groups; leadership in organization and others like that. As well is developed the system of generating and approbation of management decisions. According to task mission and strategy are determined. Stages of making and realization of administrative decision are also offered.

Therefore this course work considers all main methods of management, which can be applied to develop management system at enterprise “Express” LTD.

ЗМІСТ

стор.

Вступ……………………………………………………………………………………….5

Розділ 1.Загальна характеристика організації……………………………………….6

Розділ 2.Формування функцій менеджменту на підприємстві……………………..9

    1. Планування…………………………………………………

    2. Організування………………………………………………..

    3. Мотивування…………………………………………………..

    4. Контролювання……………………………………………..

    5. Регулювання……………………………………………………..

Розділ 3.Використання методів менеджменту в організації………………………21

Розділ 4.Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації………………………………………………………………………………..22

Розділ 5.Проектування комунікацій на підприємстві……………………………...25

Розділ 6.Формування механізмів управління групами працівників в організації………………………………………………………………………………..27

Розділ 7.Розробка пропозиції з удосконаленням керівництва……………………29

Розділ 8.Оцінювання ефективності систем менеджменту…………………………31

Висновок…………………………………………………………………………………32

ВСТУП

Переваги залізничного транспорту полягають в тому, що залізниці можна прокладати у будь-якому напрямку. Він забезпечує швидкий і регулярний рух незалежно від пори року .Залізничний транспорт України посідає перше місце за вантажообігом(29%) і друге за пасажиро обігом (75%). Експлуатаційна довжина залізниць загального користування дорівнює близько 23 тис. км. Перша залізниця (Львів - Перемишль) побудована у 1861 році. У 1865 році прокладено залізницю Одеса – Балта, яка, пізніше, продовжена до Кременчука. До 1913 року довжина залізничних магістралей була близько 16 тис. км.

З 30-х років розпочато електрифікацію залізниць. Зараз найважливіші з них електрифіковано, що становить третину від загальної довжини всіх залізниць. Середня густота залізниць України становить 38 км на 1000 км2; у Донбасі – 52 км на 1000 км2, а на півдні – 27 км на 1000 км2.

Для залізничного транспорту характерна масовість і порівняно низька собівартість перевезень. До недоліків його слід віднести низьку маневреність, необхідність додаткових робіт при довезені вантажів іншими видами транспорту, а також досить високу вартість прокладання залізниць.

Та незважаючи на те, що залізнична галузь є розвинутою на високому рівні за кордоном, на Україні вона потребує молодих і енергійних людей. До категорії таких людей належить засновник ТзОВ «Експрес», метою діяльності якого є надання залізничних пасажирських та вантажних послуг як на національних маршрутах так на міжнародних. В Україні залізнична галузь приваблю всі прошарки населення: населення міське та сільське; суб’єкти ЗЕД; населення з високим рівнем доходу;населення з середнім рівнем доходу; населення з низьким рівнем доходу; «Укрпошта»; підприємства автомобільного виробництва; підприємства нафтовидобування; підприємства дерево переробки; підприємства хімічної промисловості; підприємства легкої промисловості ; підприємства харчової промисловості, підприємства будівельних матеріалів та ін.

Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті є ТзОВ «Експрес», яке спеціалізується на наданні залізничних послуг. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку залізничних перевезень і навіть планує розширення видів діяльності і вступ у інші галузі. На сьогодні на підприємстві працює 500 осіб, воно надає 12 видів залізничних послуг, середня заробітна плата становить 910 грн., що на 9% перевищує середню заробітну плату по залізничній галузі. Для забезпечення ефективної діяльності ТзОВ «Експрес» у нових галузях та збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування в даній необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме зношені основні засоби, приміщення цехів потребують термінового ремонту, прохання директора дитячого будинку, щодо отримання матеріальної допомоги. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завдання є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізації функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту з на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення систем комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування та забезпечення функціонування формальних і неформальних груп в товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визнання ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.