Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_sam_inozemna_mova_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
735.74 Кб
Скачать

Підсумковий контроль знань студентів заочного відділення за семестри, що закінчується пмк

Об’єктом оцінювання підсумкового контролю знань студентів є:

  1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

  2. Рівень виконання модульного завдання.

  3. Виконання завдань для самостійного опрацювання.

  1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів.

Вказані 30 балів студент може отримати за виконання п’яти завдань:

1) виконання чотирьох завдань, обраних викладачем. Оцінювання кожного завдання проходить за шкалою від 0 до 5 балів;

2) виконання одного завдання , а саме переклад з української мови на іноземну. Оцінювання завдання проходить за шкалою від 0 до 10 балів.

За виконані завдання студент отримує:

30 - 26 балів, якщо студент “відмінно” виконав контрольну роботу та захистив її;

25 - 19 балів, якщо студент “добре” виконав контрольну роботу та захистив її;

18 - 13 балів, якщо студент “задовільно” виконав контрольну роботу та захистив її;

12 - 8 балів, якщо студент “незадовільно” виконав контрольну роботу;

7 - 0 балів, якщо студент не виконав контрольну роботу.

2. З курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням” за семестр передбачається написання одного модульного завдання в формі тесту. Тестове завдання складається з виконання лексико-граматичних завдань і перекладу за матеріалами розмовних тем, які рекомендовано до вивчення в семестрі.

Оцінювання тестового завдання проходить за шкалою від 0 до 10 балів.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання складається з виконання одного із двох завдань за вибором студента.

Оцінювання завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 10 балів.

4. Студенти, які беруть активну участь в Олімпіадах, зайняли 1-5 місце, та студенти, які підготували доповідь та зробили презентацію за дорученням кафедри і за результатами оцінювання не набрали 50 балів, мають право додатково отримати від 5 до 10 балів до загальної оцінки поточної успішності.

5. Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи за виконання модульних завдань) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

У разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

Дисципліна “іноземна мова за професійним спрямуванням”

ПМК

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ

УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ

МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА – 50 БАЛІВ

БЛОК 1 + БЛОК 2 + БЛОК 3

БЛОК 1

Робота студентів протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Виконання обов’язкових завдань протягом семестру:

1) написання к/р; 2) індивідуальні аудиторні заняття з викладачем;

3) перевірка викладачем правильності написання к/р.; 4) презентація поза аудиторного читання.

Від 0 до 30 балів.

БЛОК 2

Підготовка та написання модульного тесту.

Від 0 до 10 балів.

БЛОК 3

Виконання за вибором студента одного із двох завдань для самостійного опрацювання:

1) Від 0 до 10балів;

2) від 0 до 10 балів.

*) У семестрах, де відсутні ПМК знання студентів оцінюються за виконання контрольних робіт. Перед початком семестру до контрольної роботи додаються два завдання: 1) тест;

  1. самостійне завдання.

список рекомендованої Літератури

перший курс

англійська мова

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]