Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
інформаційні системи і технології на підприємст...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
227.58 Кб
Скачать

С3 Інформаційний процес в управлінні економікою як об’єкт автоматизації

    1. сутність інформаційного процесу управління

Поняття інформаційної системи управління нерозривно пов’язано з поняттям економічної інформації, та її матеріальним поданням.

При цьому варто розрізняти два аспекти ІС: змістовий і технологічний. Змістовий визначає коло розв’язуваних інформаційних завдань, відображає структуру процесу управління та напрями діяльності кожного його підрозділу. Технологічний аспект ІС припускає її розгляд як одного з управлінських процесів, пов’язаних із здійсненням комплексу інформаційних процедур (таблиця 2).

Інформаційні процедури – сукупність однорідних операцій пов’язаних із впливом на інформацію.

Сукупність усіх інформаційних процедур утворює інформаційний процес – технологічну основу управлінської діяльності. Інформаційний процес управління складається з двох частин: інформаційного процесу і прийняття управлінських рішень.

Прийняття управлінських рішень за впливом на виробничо-господарську діяльність ґрунтується на результаті інформації та є продовженням інформаційного процес на вищому логічному рівні.

Інформаційний процес аналогічний виробництву продукції є процесом здобуття певного цілісного за змістом набору даних для вироблення і прийняття управлінських рішень. Він включає комунікаційний процес, який служить цілям інформаційного обміну.

Інформаційний процес управління – сукупність управлінських операцій, головним предметом яких є інформація.

Інформаційний процес є об’єктом автоматизації управління.

Таблиця 2

Характеристика інформаційних процедур

Інформаційна процедура

Характеристика

Супутні інформаційні процедури

Збирання даних, реєстрація

Мета – одержати точний своєчасний, вірогідне та повне відображення явищ економічного життя (виробничо-господарська діяльність). Дані збираються всередині об’єкта і надходить із зовнішнього середовища.

Кодування одиниць інформації (присвоєння кодованих позначок)

Передача даних

Два варіанти організації передачі даних:

  • фізичне переміщення носіїв (кур’єром,транспортом поштою)

  • дистанційна передача по лініях зв’язку інформації носіїв у вигляді сигналів

Захист інформації найпотужнішими механізмами захисту є криптографічні методи: шифрування (дешифрування), Імітозахист та електронний підпис.

Шифрування забезпечує конфіденційність інформації, контроль доступу до неї. Імітозахист підтримує цілісність і дійсність інформації на об’єкті.

Збереження інформації

Інформаційна процедура пов’язана з багаторазовість, тривалістю використання умовно-сталої інформації в оброблені, необхідністю накопичення інформації у зв’язку з розривом у часі її оброблення

Пошук одиниць інформації. Захист від несанкціонованого доступу. Актуалізація даних – підтримка значень одиниць інформації на заданому рівні.

Оброблення інформації

Сукупність арифметичних і логічних операцій для здобуття результатної інформації (інформації для управління)

Пошук одиниць інформації. Розмноження результатів інформації.

Передача результатної інформації

Два варіанти організації передач:

  • передача інформації на носіях у вигляді машинограм, на гнучких магнітних дисках (ГНД):

а) для використання в управлінні;

б) для збереження.

- передача по каналах зв’язку:

а) для використанні в управлінні;

б) для збереження.

Захист інформації. Збереження інформації.

Споживання результатної інформації

Використання результатів оброблення у вигляді розрахованих значень техніко-економічних показників (ТЕП) для визначення факторів, що впливають на виробництво і виявлення резервів розвитку (схема 1)

Актуалізація даних

Для реалізації функції управління (наприклад, складання бухгалтерського балансу.

Зовнішнє

Для прийняття рішень

У інформаційних процедурах оброблення

У процесі управління

Технологічне

Внутрішнє

Використання результатної інформації

Схема 1: «напрями використання результатної інформації»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.