Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
інформаційні системи і технології на підприємст...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
227.58 Кб
Скачать

Тема 2 Класифікація інформаційних систем

Інформаційні системи – системи, в яких переробка інформації відбувається за допомогою ЗОТ.

Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами об’єктів управління, характером та обсягом розв’язуваних задач і рядом інших ознак, тому їх можна класифікувати за такими ознаками:

 1. За рівнем або сферою діяльності – державні, територіальні (регіональні), галузеві, об’єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.

 • Державні ІС призначені для складання перспективних та поточних планів розвитку країни, обліку результатів та регулювання діяльності окремих ланцюгів народного господарства, розроблюють державний бюджет та контролюють його виконання і т-ін. До них відносяться автоматизована система державної статистики, автоматизована систем планових розрахунків, державна інформаційна система фінансових розрахунків при Міністерстві фінансів України, система обробки інформації з цін, система управління національним банком, система обробки науково-технічної інформації і т. ін.

 • Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління адміністративно-територіальним регіоном. Сюди належать ІС області, міста, району. Ці системи виконують роботи з обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності й видачі оперативних даних місцевим і керівним державним та господарським органом.

 • Галузеві ІС управління призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Галузеві ІС діють у промисловості та в сільському господарстві, будівництв, торгівлі, на транспорті і т. ін..

 • ІС управління підприємствами або виробничими об’єднаннями – це системи із застосуванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для регулярного розв’язування задач управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.

 • ІС управління технологічними процесами керують станом технологічних процесів (робота верстата, обладнання). Перша і головна відмінність цих систем від розглянутих раніше полягає передусім у характері об’єкта управління – ІСУ ТП це різноманітні машини, прилади, обладнання, а для держаних, територіальних та інших АСУ – це колективи людей. Друга відмінність полягає у формі передачі інформації. Для ІСУ ТП основною формою передачі інформації є сигнал, а в інших ІСУ – документи.

 1. За рівнем автоматизації процесів управління – ручні, автоматизовані і автоматичні ІС.

 • Ручні ІС характеризуються тим, що всі операції

 • Автоматизовані

 • Автоматичні

Тема 3 Основи створення комп’ютерних технологій

Комп’ютерна технологія – це сукупність засобів і методів збору, реєстрації, обробки і доведення до користувача інформації в системах організаційного управління.

Принципи КТ:

1. зручність виконання операцій для користувача.

2. мінімальні витрати ручної праці пов’язані з обробкою інформації.

3. можливість перевірки повноти та коректності на ПК.

4. мінімальні витрати часу при потребі поновити інформацію в разі її втрати.

5. забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Сучасні комп’ютерні технології організаційно організовані у двох варіантах:

 1. Централізована обробка інформації,

 2. Розподілена обробка інформації.

В умовах розподіленої обробки інформації, інформацію обробляють працівники функціональних підрозділів підприємства. Розподілена обробка інформації ґрунтується на застосовані ПК, які можуть бути локальними, або пов’язані у локальну чи глобальну мережу.

В умовах централізованої обробки інформації є спеціально підготовлені працівники, до функцій яких належать лише обробка інформації. Технологічні операції виконують у чітко заданій послідовності починаючи з прийому інформації, і закінчуючи передачею результатів замовнику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.