Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
VP.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
101.38 Кб
Скачать

Правила перевезення вантажів в контейнерах морським транспортом

До перевезенню допускаються технічно справні контейнери, забезпечені табличкою про допущення по безпеці відповідно до КБК (іменованою далі табличкою КБК) і таблички про допущення до перевезення вантажів під митним друком і пломбами (іменованою далі табличкою КТК).

Підготовка контейнера до прийому вантажу, підготовка вантажу до вантаження, його розміщення і кріплення в контейнері виробляється з дотриманням наступних вимог:

Контейнер має бути оглянутий зсередини і зовні до початку його завантаження.

Вантаж, призначений для завантаження в контейнер, стан його тари або упаковки повинні відповідати вимогам нормативної документації, що діє.

Персонал, зайнятий завантаженням контейнерів, повинен мати кваліфікацію по укладанню і кріпленню вантажу відповідно до вимог морського перевезення.

Не приймаються до перевезення контейнери з доступом до вмісту, з невідповідністю фактичних індексів і номерів контейнерів, відтисків пломб з вказаними в документах, з простроченими табличками КБК, з пошкодженнями, що перешкоджають використанню перевантажувальних засобів.

У кожен контейнер може бути занурена партія вантажу призначенням в один пункт, в адресу одного одержувача. На прийнятий до перевезення контейнер видається коносамент (морська накладна), накладна, до якої вносяться всі реквізити вантажу і контейнера, а також відмітка «Вміст контейнера за заявою відправника».

Вантажовідправник зобов'язаний вкласти всередину кожного контейнера в досяжне місце 1 екземпляр специфікації на занурений вантаж з вказівкою в ній найменування і кількості місць, переліку предметів в кожному місці і їх вартості. Специфікація завіряється підписом і друком вантажовідправника (експедитора). Про місцезнаходження специфікації робиться відмітка в документах, що підлягають пред'явленню митниці.

Правила перевезення вантажів у контейнерах залізничним транспортом

Перевезення вантажів в універсальних контейнерах провадиться між станціями, відкритими для операцій з контейнерами, між залізничними станціями та портами, включеними до прямого змішаного залізнично-водного сполучення.

На місцях незагального користування ці операції виконуються засобами відправників та одержувачів, залізниці можуть виконувати ці операції за окремими договорами.

Двері контейнера повинні вільно закриватися і відкриватися, для чого при розміщенні вантажу потрібно залишати вільний простір від 3 до 5 см між вантажем та дверима.

Вантаж у контейнері закріплюється упорними брусками, щитами (у дверному отворі контейнера), розпорними рамками із дощок розмірами не менше ніж 20 х 100 мм.

Контейнери з вантажами, що належать громадянам, можуть пломбуватися залізницею або експедитором.

На кожен завантажений та порожній власний або орендований контейнер відправник надає станції заповнений комплект перевізних документів форми ГУ-29К.

Завантажені контейнери приймаються залізницями до перевезення за масою, визначеною відправником, після їх зовнішнього огляду.

При завантаженні контейнера відправник зобов'язаний вкласти всередину контейнера специфікацію або рахунок-фактуру на вантаж із зазначенням у ній кількості місць, переліку предметів у кожному місці вантажу та вартості кожного предмета. Специфікація (рахунок-фактура) засвідчується підписом і печаткою відправника.

Пошкодження контейнера, що трапилося з вини відправника, одержувача чи експедиторської організації, усувається ними своїми силами власним коштом або за їх рахунок залізницею.

Видача одержувачу контейнера з вантажем, що прибув на станцію, а також порожнього контейнера відправнику для завантаження оформляється "Пам'яткою про видачу/приймання контейнерів)", яка складається у двох екземплярах: один - для одержувача, другий - для станції.

Одержувач повинен вивезти із станції контейнер з вантажем, що надійшов на його адресу.

Вантажі, які прибули на станцію призначення у справному контейнері з непошкодженим ЗПП (пломбою), видаються одержувачу після зовнішнього огляду контейнера і ЗПП (пломби) без перевірки маси, стану і кількості вантажу.

На станціях призначення залізниця зобов'язана перевірити кількість і стан вантажу в разі прибуття вантажу в пошкодженому контейнері, в контейнері з пошкодженими ЗПП (пломбами) відправника або за пломбами попутних станцій.

Завантажені контейнери, що перевозяться з перевалкою в порту, в тому числі з імпортними (експортними) вантажами, приймаються і здаються після зовнішнього огляду стану контейнера і пломб (ЗПП).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]