Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachi_EP_TM_OA_FT_zaochn_1.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
713.22 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Туризм»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін

«СТРАХОВА СПРАВА» та «СТРАХУВАННЯ»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 7.050201 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси та кредит», «Облік та аудит»,

6.05201 «Менеджмент організацій»

Київ. 2014

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхова справа» для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання / К.К. Софійчук. — К.: НТУ, 2014. — 30 с.

Розробники: Софійчук Катерина Костянтинівна, асистент кафедри

Затверджено на засіданні кафедри «Туризм».

Протокол від “11 вересня 2014 року № 2

Завідувач кафедри, професор

______________________ О. К. Грищук

“___”____________ 2014 р.

ЗМІСТ

1. Організація та проведення підсумкового

контролю…………………………………………………………………………..1

2.Зміст контрольної роботи з дисципліни 2

3. Питання до засвоєння лекційного матеріалу 28

4. Рекомендована література 30

1. Організація та проведення підсумкового контролю

Вимоги до контрольної роботи: Контрольну роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210-297 мм) через полуторний міжрядковий інтервал. При комп'ютерному наборі використовують шрифт Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14, звичайної жирності.

Загальний обсяг контрольної роботи до 20-ти сторінок друкованого тексту. У кінці роботи наводиться список використаних джерел.

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве - 10-15 мм, верхнє і нижнє - 15-20 мм. Шрифт має бути чітким, чорного кольору, з однаковою щільністю тексту.

Тільки за наявності зарахованої контрольної роботи студент може бути допущений до підсумкового контролю (заліку). Контрольна робота складається із шести задач та трьох теоретичних запитань у відповідності до варінту. Вимоги до контрольної роботи: контрольна робота повинна буди виконана на паперовому носії формату А4 та містити титульний аркуш, ПІП студента, групу. Виконані задачі повинні містити: умову задачі, рішення, відповідь. Відповіді на теоретичні питання повинні містити: назву питання, відповідь ( 2-3 стор.) формату А4 та посилання на літературу.

Перелік задач та запитань, на які необхідно дати відповіді у контрольній роботі, наведений у таблиці 1. Номер варіанту відповідає номеру студента у списку журналу. Якщо кількість студентів більша 20, то нумерація з 21 студента починається зпочатку.

Таблиця 1

Перелік завдань та теоретичних запитань до контрольних робіт по варіантах

Номер варіанту

відповідно до номеру у списку у журналі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номери

задач до контрольної роботи

12

1.2

2.1

13.2

2.3

1.1

2.4

3.1

3.2

13.1

11.1

4.1

4.1

4.2

5.1

5.2

4.1

11.2

2.2.

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

5.3

6.2

6.1

5.2

6.3

7.1

6.3

7.2

7.3

11.3

7.6

7.7

7.8

7.1

8.1

9.1

8.1

9.2

9.3

8.1

10.1

8.1

10.1

8.1

10.2

8.2

10.4

8.2

8.2

10.2

8.3

10.4

8.2

10.2

Номер теоретичного запитання:

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Номер варіанту

відповідно до номеру у списку у журналі

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Номери

задач до контрольної роботи

1.1

2.1

1.2

2.3

2.4

1.1

3.1

1.2

3.1

3.2

11.1

3.1

4.1

4.2

4.2

2.1

11.2

4.2

2.1

11.3

3.2

5.1

5.3

5.2

6.1

6.2

5.1

6.1

5.2

5.1

6.3

7.3

7.5

7.6

13.1

7.1

6.3

7.8

13.2

6.3

8.1

8.2

8.3

9.1

8.1

10.1

9.3

8.2

9.2

8.1

10.4

10.5

10.3

10.2

7.4

10.2

10.3

10.2

10.2

10.3

Номер теоретичного запитання:

31-33

34-36

37-39

40-42

43-45

46-48

49-51

52-54

55-57

58-60Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]