Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
83.46 Кб
Скачать

1.5 Організація матеріально – технічного постачання і кооперації виробництва.

Основним завданням служби матеріально-технічного постачання є своєчасне та безперебійне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, комплектуючими та супутніми виробами, різноманітними засобами виробництва при використанні ефективної і раціональної схеми їх закупівлі. Служба (відділ) матеріально-технічного постачання являє собою організаційно-структурний підрозділ підприємства, в обов'язки якого входять поставка на підприємство основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів, інструментів і технологічної оснастки, обладнання, верстатів, апаратів і агрегатів. До складу ланок системи матеріально-технічного постачання входять відділ матеріально-технічного постачання і знаходяться в його підпорядкуванні постачальницькі склади. Характерними видами діяльності служб матеріально-технічного постачання є: класифікація та індексація матеріалів, нормування витрат і запасів матеріалів, визначення потреби підприємства в матеріалах, організація складського господарства та системи забезпечення цехів засобами виробництва.

Кооперація виробництва і праці базується на суспільному розподілі праці, що визначається техніко-технологічними умовами виробництва і відображає співвідношення технологічних елементів виробництва між собою. В цьому випадку кооперація сприяє встановленню стійких виробничо-економічних зв'язків між спеціалізованими підприємствами, які починають формуватися на тій стадії суспільного розподілу праці, коли кооперація різнорідних виробничих функцій стає неодмінною умовою отримання конкретного корисного ефекту. За своєю сутністю кооперація є специфічною формою суспільного поділу праці, протилежної спеціалізації. Якщо спеціалізація сприяє розчленування технологічного циклу виробництва продукції на окремі стадії, то кооперація - це зворотний процес з'єднання (синтезу) розчленованих стадій (видів діяльності) в єдиний технологічний цикл, але на новій якісній основі шляхом співробітництва і комбінування виробництва і більш високого рівня його концентрації. Воно здійснюється в нових організаційних формах, що забезпечують досягнення оптимальної концентрації виробництва і взаємозв'язки його послідовних стадій.

1.6 План депо з розміщенням робочих місць.

Робоче місце - основне первинна ланка виробництва, тому раціональна його організація має найважливіше значення при розробці заходів з удосконалення організації праці. При організації робочих місць на транспорті потрібно враховувати значну протяжність багатьох з них, що досягає декількох десятків і навіть сотень кілометрів. Зона трудової діяльності локомотивної бригади - це не тільки електровоз, а й всю ділянку прямування її з поїздом, а також територія основного депо і пункту обороту бригади. Середньоприродною довжина ділянки обслуговування локомотивних бригад перевищує 130 км. Велику протяжність мають ділянки, які обслуговуються монтерами шляху (10-25 км), електромонтерами СЦБ і зв'язку (25-60 км). Механізація і автоматизація процесів ремонту рухомого складу і пристроїв дозволяють перенести виробничі операції на стаціонарні робочі місця, розташовані в критих приміщеннях і не в зоні руху транспортних засобів. При багатоверстатному обслуговуванні за одне робоче місце беруть зону роботи одного багатоверстатника незалежно від кількості обслуговуваних їм одиниць обладнання. Зону роботи виконавця, який поєднує професії, також беруть за одне робоче місце. Робоче місце допоміжного робочого визначають виходячи із встановленої норми обслуговування агрегатів, верстатів, машин або робочих місць основних робітників. Для залізничного транспорту характерні повна взаємозв'язок і взаємозалежність робочих місць. Тому їх організація повинна передбачати послідовність і координацію виконання тих чи інших операцій. Організація робочого місця - це система заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і їх розміщення в певному порядку. Метою вдосконалення організації робочих місць є забезпечення робітника або групи робітників усім необхідним для високопродуктивної праці при можливо менших фізичних навантаженнях і оптимальному нервово-психічному напруженні. Оснащення і планування робочих місць - основа їх організації. Елементами організації робочих місць є основне і допоміжне обладнання, організаційна та технологічна оснастка.

До складу основного обладнання входять верстати, машини, механізми і т.д. Допоміжне обладнання складається з підйомних пристроїв, різних транспортерів, контрольних приладів, випробувальних стендів та інших підсобних пристроїв. Обладнання повинне забезпечувати максимальне звільнення робітника від важкої праці, зручність робочої пози, безпеку праці, зручність і безпека профілактичного огляду, ремонту і налагодження устаткування, сприятливі санітарно-гігієнічні умови праці. Технологічне оснащення включає в себе інструментарії (ріжучий, міряльний, допоміжний інструмент, штампи, пристосування тощо) і технічну документацію. До організаційної оснащенні відносяться: пристрої для розміщення і зберігання на робочих місцях технологічної оснастки, заготовок, сировини, матеріалів, готових виробів, відходів; виробнича меблі; засоби сигналізації та зв'язку, місцевого освітлення; предмети догляду за обладнанням і робочим місцем; огороджувальні та запобіжні пристрої , деталі виробничого інтер'єру. Планування робочого місця є оптимальне розміщення всіх елементів оснащення в зоні трудової діяльності виконавця. Розміри оснащення і його набір визначають розмір площі, необхідної для організації робочого місця. При плануванні робочого місця необхідно дотримуватися таких умов: все оснащення розташовують в зоні гарної досяжності, сама виробнича зона повинна добре проглядатися робочим; під час роботи виконавець повинен мати зручну природну позу; обладнання та оснащення розміщують так, щоб у працівника вироблявся автоматизм при виконанні рухів, дій, прийомів та їх комплексів; проходи і проїзди передбачають шириною, що забезпечує вільний доступ до обладнання та оснащення в повній відповідності з вимогами техніки безпеки. При плануванні робочого місця необхідно керуватися відповідними нормами і нормативами. Норми встановлюють виробничу площу на одного працюючого 4,5 м або обсяг виробничого приміщення не менше 15 м. Важливо враховувати також зорові можливості людини. Елементи оснащення, з якими робочий пов'язаний постійно при виконанні роботи, слід розміщувати в безпосередній близькості від нього. Оргоснастка і допоміжне обладнання, що використовується періодично, розміщують ліворуч або праворуч від робочого на зручній відстані.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]