Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ 7 .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
52.95 Mб
Скачать

7 Розробка технологічного процесу роботи станції

7.1 Оперативне планування поїзної і вантажної роботи станції

Оперативне планування роботи станцій виконується на добу, на зміну і по 4-6 годинним періодам під час зміни. Основою для змінного та існуючого планування є інформація про прибуття поїздів, локомотивів, вагонів. Добовий план-завдання роботи станцій розробляється відділенням дороги і передається на станцію за 3 години до початку доби, що планується, в формі диспетчерського наказу і містить:

 • загальну кількість поїздів, що належать до розформування і відправки;

 • завдання на відправку порожніх вагонів (поїздів) в регулювання з наказом напрямку слідування і роду рухомого складу;

 • розмір навантаження, вивантаження вантажів;

 • інші завдання, складені з урахуванням місцевих умов праці.

Метою змінного планування є розробка завдань колективу кожної зміни, забезпечуючи виконання добового плану роботи з урахуванням існуючого стану поїзної і вантажною роботою на станції і підходів до неї. Підсумки виконання змінного завдання розглядаються по закінченні чергування начальника станції. За результатами розборів оцінюється робота і визначаються необхідні заходи по усуненню недоліків.

Для забезпечення своєчасної переробки вагонів і відправки їх зі станції при ув’язані з графіком руху і планом формування поїздів і з урахуванням підходів поїздів і наявності на станції вагонів і локомотивів, маневровим диспетчером за участі чергового по відділенню, вузлового диспетчера ведеться поточне планування роботи станції по 4-6 годинним періодам. Під час поточного планування вказані працівники:

 • складають план прийому поїздів при дотриманні оптимального чергування підходу на станцію поїздів в розформування і транзитних поїздів, виходячи з забезпечення необхідних умов взаємодії в роботі перегону, парку прибуття і гірки;

 • розраховують план, кожним встановлюється час закінчення накопичування вагонів на повний поїзд, закінчення його формування і час готовності кожного поїзду до відправлення;

 • план відправки поїздів складають з прив’язкою локомотивів до поїздів власного формування.

7.2 Диспетчерське керівництво розформуванням-формуванням поїздів, робота станційного технологічного центру

В основу технології роботи сортувальної станції покладено метод диспетчерського керівництва розформуванням-формуванням поїздів і місцевою роботою, забезпечуючи найкраще використання технічних засобів і найменший час знаходження вагонів на станції. На основі даних безперервного обліку наявності і розташування вагонів на сортувальних шляхах, і під'їзних шляхах підприємств, інформації: про підхід і розкладання поїздів відповідно до плану складоутворення і відправлення поїздів маневровий диспетчер встановлює черговість розформовування складів, що прибувають. У разі нерівномірного надходження вагонопотоку із станції складів окремих призначень маневровий диспетчер повинен застосовувати не жорстку спеціалізацію колій сортувального парку.

Станційний - технологічний центр забезпечує:

 • обробку поїздів по прибуттю та відправленню та оформлення по тягових документів;

 • введення непереривного номерного обліку, наявності та розташування вагонів на сортувально-відправних коліях;

 • передачу перевізних документів на прибуваючі вагони до товарної контори та проїм перевізних документів з товарної контори на навантажені вагони;

 • складання сортувальних листів на розформовані поїзди;

 • контроль за дотримуванням плану формування поїздів, встановлених норм ваги та довжини поїздів;

 • контроль за своєчасним відправленням вагонів зі станції та забезпечення збереження вантажних документів;

 • ведення встановлених форм обліку та звітності.

Інформація про прибуваючі поїзди надходить у вигляді ТГНЛ, проходить контроль та записується в пам'ять ЕОМ. На основі даних, які надійшли до ЕОМ, по запиту видається розмічений натурний лист за призначенням плану формування.

Поїзди, що прибули на станцію в переробку оператор СТЦ списує візуально з подальшим набиванням на перфострічку на постах списування. По прибуттю поїзду на станцію оператор при ДСП вводить в ЕОМ повідомлення про факт прибуття вказавши в ньому номер парку і колії. Використовуючи інформацію про результати списування і перелік помилок, виявлених ЕОМ, оператор СТЦ, складає і вводить в ЕОМ повідомлення, корегування. Якщо ТГНЛ не потребує корегування, передається лише службова фраза. Після обробки повідомлення, автоматично проводиться розрахунок сортувального листа і видача його на телетайпи, встановлені у маневрового диспетчера і на виконавчих постах. Перевіривши сортувальний лист, оператор СТЦ вводить повідомлення 63 для отримання довідки про імітацію розпуску поїзду. Після розпуску складу оператор СТЦ (накопичувач) вводить в ЕОМ повідомлення 43, в якому указується час завершення розформовування і відхилення фактичного розпуску від запланованого. Одночасно на друк видається автоматично накопичувальна відомість, дані якої підклеюються до листків накопичення. Оператор СТЦ веде контроль за можливими перестановками вагонів в сортувальному парку, вводячи повідомлення про перестановки, причіплювання і відчеплення груп вагонів. ДСЦ контролює процес накопичення і дає вказівку про закінчення формування поїздів. Оператор СТЦ, використовуючи заготовлене 68 повідомлення, вантажні документи і накопичувальні відомості, здійснює звірку. За наявності невідповідностей складає повідомлення, коректування, 08. Після обробки повідомлення 08 на АЦПУ автоматично видаються: натурний лист поїзду форми ДУ-1, довідка для заповнення машиніста. На підставі натурного листа поїзду оператор СТЦ проводить підбір перевізних документів, перевіряє підсумкові дані ваги і довжини, дотримання плану формування, виконання вимог ПТЕ, про всі виявлені відхилення повідомляє ДСЦ, конвертує документи і разом з натурним листом і довідкою для заповнення маршруту машиніста передає оператору СТЦ (постачальнику) для доставки черговому по парку. Одержавши натурний лист на состав, готовий до відправлення, оператор СТЦ повідомляє оператора при ДСП про готовність натурного листа, виводить його на відео термінал для ознайомлення з складом і передачі даних поїзному диспетчеру. При відправленні поїзду із станції оператор при ДСП вводить повідомлення про фактичне відправлення поїзду. Після надходження натурних листів і перевізних документів в станційно-технологічний центр (СТЦ), оператор СТЦ після отримання сортувального листа на вагони, прибулі під вивантаження відбирає вантажні документи, наносить штемпель прибуття, записує в книгу здачі вантажних документів із СТЦ в товарну контору. (ТК) та доставляє в товарну контору. Облік накопичення вагонів на сортувально-відправних коліях ведеться на підставі розміченого натурного листа поїзду, що прибув, інформації прийомоздавачів про вагони, які виставлені на сортувально-відправні колії в процесі розформування поїзду з порівнянням раніше наміченого плану, а також про всі перестановки вагонів складачі поїздів сповіщають оператору СТЦ для внесення необхідних змін у відомості обліку накопичення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.