Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ 4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
114.58 Кб
Скачать

4 Розрахунок та перевірка технічного оснащення станції

4.1 Загальна характеристика станції

Парк приймально-відправний 1 (ПВ1):

  1. Прийом транзитних поїздів з П на всі напрямки;

  2. Прийом транзитних поїздів з НБ на КГ і НС;

  3. Прийом транзитних поїздів з НС на КГ і НБ;

  4. Відправлення сформованих вантажних поїздів на КГ, НБ і НС.

При цьому транзитні поїзди з НС на всі напрямки,а також з НБ на КГ проходитимуть станцію зі зміною локомотива.

Парк приймально-відправний 2 (ПВ2):

  1. Прийом всіх вантажних поїздів (транзитні, дільничні, збірні) з КГ;

  2. Прийом вантажних поїздів (дільничних, збірних) з П;

  3. Прийом транзитних з НБ на П і вантажних в розформовування з НБ;

  4. Прийом транзитних поїздів з НС на П, вантажних в розформування з НС.

Сортувально-відправний парк (СВ):

  1. Накопичення составів на всі напрямки;

  2. Відправлення поїздів свого формування на П.

Таблиця 4.1  Обсяги роботи парків

З

На

Разом

КГ

П

НБ

НС

К

КГ

9Б

(ПВ2)

2З

(ПВ1)

1З

(ПВ1)

7

(ПВ2)

19

П

-

16Б

(ПВ1)

2З

(ПВ1)

18

(ПВ2)

36

НБ

5З

(ПВ1)

9Б

(ПВ2)

5З

(ПВ1)

9

(ПВ2)

28

НС

3З

(ПВ1)

4З

(ПВ2)

2З

(ПВ1)

6

(ПВ2)

15

К

13

(ПВ1)

12

(СВ)

8

(ПВ1)

6

(ПВ1)

39

Разом

21

34

28

14

40

137

Примітки: * в чисельнику – кількість поїздів, в знаменнику – парк, в якому відбувається обробка поїздів даного напрямку, Б – без зміни локомотива, З - із зміною локомотива.

4.2 Методика визначення кількості колій в парках

Число колій у приймально-відправному парку сортувальної станції (без ходових) може бути визначено за формулою:

(4.1)

де – середньозважений час заняття колії поїздом у даному парку;

Ij – розрахунковий інтервал прибуття поїздів у даний парк із j-ої лінії;

j – частка поїздів, що надходять у даний парк із j-ої лінії від загального . числа поїздів, що прибувають на станцію із цієї лінії;

n – число ліній, що примикають до станції.

Число ліній n дорівнює числу прилягаючих до станції ділянок, а також, як окрема лінія, вважається і сортувальний парк, звідки надходять у приймально-відправний парк поїзди свого формування.

4.3 Визначення середньозваженого часу заняття колії поїздом

Для розрахунку tзан необхідно всі поїзди, що надходить до даного парку, поділити на групи, для яких цей час є однаковим. Тоді tзан можливо визначити за такою формулою:

(4.2)

де tзанi – час заняття поїздом і-тої групи;

Ni – середньодобова кількість поїздів і-тої групи, що обробляється в . даному парку;

k – кількість груп поїздів.

Час заняття приймально-відправного парку поїздом кожної групи складається з двох елементів:

(4.3)

де tт – час виконання всіх технологічний операцій з поїздами в парку з . урахуванням між операційних простоїв;

tов – час очікування виводу (відправки чи прибирання) поїзду з парку.

Розрахунок tзан для парків станції зручно звести в табличну форму. Таблиця заповнюється згідно таблиці поїздопотоку станції з урахуванням спеціалізації парків і розрахованих раніше значень часу tт і tов.

Наведемо приклад розрахунку tзан для транзитних поїздів без зміни локомотива, що прямують на П:

Таблиця 4.2  Розрахунок часу зайняття колій в парках

tт

tов

tзан

ПВ1

ПВ2

СВ

N

N * tзан

N

N * tзан

N

N * tзан

Транзитний без зміни локомотива

на КГ

32,6

7

39,6

на П

32,6

14

46,6

16

745,6

на НБ

32,6

37

69,6

16

1 113,6

на НС

32,6

19

51,6

Транзитний із зміною локомотива

на КГ

46

7

53

8

424

на П

46

14

60

4

240

на НБ

46

37

83

4

332

на НС

46

19

65

8

520

Дільничні

38

58

96

33

3168

Збірні

38

58

96

7

672

Поїзди свого формування

на КГ

51

7

58

13

533

на П

51

14

65

12

780

на НБ

51

37

88

8

568

на НС

51

19

70

6

420

63

3 808,6

60

4 825,6

12

780

Тепер визначимо середньозважений час зайняття парків:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]