Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Худ. памяткознавство 3 кул..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
476.16 Кб
Скачать

Художне памяткознавство Надати відповідь на питання для самоконтролю по темах.

При розробцi курсу використовувались наступнi лiтературнi та iншi джерела:

 1. Анікіна Т.О. Патріотичне виховання майбутніх вчителів мизики засобами художнього краєзнавства: Дис. канд. пед. наук - К., 1993.

 2. Великан над Донцом / Сост., предисл., коммент. К.Ф. Спасенко. – Донецк, 1983.

 3. Душа землі Луганської: Каталог виставки творів декоративно – прикладного та образотворчого мистецтва майстрів Луганщини / Автор вступ. статті та укладач Г.О. Анікіна. – Луганськ, 1999.

 4. Жайворони над Луганщиною / Головн.ред. А.Ю.Медведенко. – Луганськ, 2004.

 5. Камінний цвіт луганської землі: альбом / Редактор-упорядник Микола Маричевський. – Київ – Луганськ: Редакція журналу «Образотворче мистецтво» НСХУ, 2002. – 96 с.

 6. Луганщина: Памятники и памятные места / Авт.-сост. Башкирцева О.С., Вячеславова Е.А., Клочко Т.Н, Черных О.О. – Луганськ: ООО «Полиграфический центр «Максим», 2007. – 80 с.

 7. Луганщина окрилена моя: Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва Луганської області / Відповід. Редактори Григор’єва Іріна Вікторівна, Яровий Василь Михайлович. – Луганськ : ПП Ільков В.Г., 2009. – 31 с.

 8. Луганщина – світанок України: Фотоальбом. / Головн. ред. В.М. Іванов . - Луганськ, 2000.

 9. Методические указания к спецкурсу „Художественное краеведение” / Сост. Т.А.Аникина. – Луганськ, 1992.

 10. Народні майстри і майстрині. Нев’янучий цвіт Луганщини: Обласний народний клуб „Лівша” – 25 років / Відповід. за випуск В.М.Яровий. – Луганськ, 2005.

 11. Неживий О. І. Луганщина літературна – Луганськ: Вид-во «Лугань» 1993. – 48 с.

 12. Письменники Луганщини: Бібліографічний словник / Упор. О.І.Неживий.-Луганськ.-2000.

 13. Образотворче мистецтво Луганщини: Збірка матеріалів / Упоряд Л.М.Борщенко. – Луганськ, 1999 .

 14. Оліфренко В.В. Церковна архітектура //Донбас - №1-6 – 1994 – с.64 – 81.

 15. Прус І.Т. Краєзнавча робота у школі. – К, 1984.

 16. Співзвуччя таланту і душ – життя і творчий шлях композиторів– аматорів Луганщини / Відпов. В.М.Яровий. – Луганськ, 2004.

 17. Творча характеристика обласного народного клубу „Лівша” Луганського обласного центру народної творчості.

 18. Українська радянська енциклопедія. – 2 вид. – К., 1980.

 19. Форостюк о.Д. Православная Луганщина в годы гонений и трагических испытаний (1917 – 1988 гг.). - 2-е изд., перераб. И доп.– Луганськ: рио ливд, 1999. – 120 с.

Для того щоб здати залiк або іспит студент повинен:

 1. Вивчити теорiю та оформити рукописний конспект (надати відповідь на питання для самоконтролю).

 2. Взяти активну участь у семiнарах.

 3. Виконати тести.

 4. Виконати пiдсумкове творче дослідницьке завдання.

У разi вiдмiнного виконання усiх вимог залiк або іспит виставляеться достроково.

Рекомендуемо додаткову лiтературу:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.