Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ФФ-401 укр.мова

.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
63.49 Кб
Скачать

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Мова професійного спілкування. Мовні норми

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 2. Мовні норми:

 • орфоепічні;

 • акцентуаційні;

 • лексичні;

 • граматичні;

 • стилістичні;

 • орфографічні;

 • пунктуаційні.

Завдання:

 1. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми сучасної української літературної мови порушено в поданих словосполученнях.

У відповідності до ст. 10 Конституції України; згідно діючого законодавства; у залежності від ухвали; по відношенню до представників бізнесу; не дивлячись на протести; у порівнянні з минулим місяцем.

Вірна відповідь, приймати (прийняти) міри; тимчасово призупинити співпрацю з партнером.

Існуюче законодавство; існуючі ціни; виконуючий обов’язки директора; страйкуючі на майдані люди; з наступаючим Новим роком; головуючий (зборів, засідання); організуючий центр; відстаючий учень; забезпечити покращення умов праці.

2. Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах. Поясніть випадки подвійного наголошування.

Одинадцять, кілометр, пізнання, новий, фірмовий, також, напишу, жалюзі, фаховий, феномен, листопад, каталог, недоторканність, прошу, випадок, завжди, середина, черговий, вимова, всього, корисний, текстовий.

3. Вивчіть напам’ять одну з улюблених українських поезій, прочитайте її в аудиторії, дотримуючись орфоепічних норм сучасної української літературної мови.

4. До поданих прикметників доберіть іменники, утворюючи з ними словосполучення. З’ясуйте значення цих слів.

Виборний, виборчий; показник, покажчик; особистий, особовий; економічний, економний; інформативний, інформаційний.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2/3

ТЕМА: Основи культури української мови

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 2. Комунікативні ознаки культури мовлення (правильність, змістовність, послідовність, логічність, точність, багатство, виразність, доречність і доцільність).

 3. Комунікативна компетенція будь-якого фахівця.

 4. Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

Завдання:

1. Відредагуйте речення, правильний варіант запишіть. З’ясуйте, які ознаки культури мови було порушено.

1. Один із адресатів писав до письменника. 2. Цього року селяни отримали хороший урожай. 3. Психологи, приймаючи участь в співбесідах з кандидатами, оцінюючи психологічну готовність чоловіків до роботи в міліції, подали б велику допомогу працівникам кадрових апаратов. 4. Йому прийшло в голову переглянути старі конспекти. 5. Мова йшла про роботу по піднесенню продуктивності праці. 6. До відділу кадрів надійшла моя власноруч написана автобіографія. 7. Ця риса характеру Пузиря характерна багатьом мільйонерам того часу. 8. Ярема круглий сирота, він не має нікого. 9. На мою думку, нема порядку по маркируванню конвертів.

2. Прочитайте прислів’я, письмово розкрийте зміст одного з них.

1). Говорити і не думати – це те саме, що стріляти і не вцілити.

2). Добре тому жити, хто вміє говорити.

3). Красне слово – золотий ключ.

3. Дайте письмову відповідь на запитання: «Що вкладається в поняття комунікативна компетенція, від чого вона залежить»?

4. Враховуючи майбутній свій фах, укладіть комунікативну професіограму (Важливою складовою діяльності будь-якого фахівця є комунікативна компетенція, яка належить до ключових професійних характеристик. Вона містить три основні компоненти: робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, виступати публічно. Отже, виокремлюють низку характеристик, які репрезентують професійний портрет фахівця).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА: Мовний етикет

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Поняття етикету.

 2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

 3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул:

а) вітання та побажання;

б) звернення до незнайомої людини;

в) привернення до себе уваги;

г) знайомлення;

ґ) порада, пропозиція;

д) згода;

е) відмова;

є) розрада;

ж) співчуття;

з) схвалення;

и) зауваження, докір;

і) висловлення сумніву;

ї) комплімент;

й) прощання.

Завдання:

1. Почитайте текст і письмово зробіть висновок: що краще вибрати – ви-спілкування чи ти-спілкування під час виконання службових обов’язків.

Ви-спілкування і ти-спілкування

Це важливі ознаки комунікативної компетенції людини, володіння нею мовленнєвим етикетом. Вони притаманні щоденній неофіційній комунікації. Неглибоке знайомство в одних випадках і неблизькі довготривалі стосунки – в інших вимагають уживання ввічливого «ви». Крім того, ви-звернення свідчить про повагу учасників спілкування. У середовищі неосвічених і малокультурних людей ти-спілкування є більш прийнятною формою соціальної взаємодії.

Іноді вважають, що ти-спілкування – це вияв душевної і духовної близькості й перехід на ти-спілкування є спробою інтимізації стосунків. Однак у випадках ти-спілкування з чужими людьми часто втрачається відчуття унікальності особистості й неповторності міжособистісних зв’язків.

Паритетні (тобто рівноправні) стосунки в спілкуванні передбачають можливість вибору ти-спілкування або ви-спілкування залежно від нюансів соціальних ролей і психологічної дистанції між партнерами (Ф. Бацевич).

2. Прочитайте подані нижче формули висловлення відмови (заперечення), поясніть, чи можна ними послуговуватися у професійному спілкуванні. Відповідь обґрунтуйте. Запишіть коректні етикетні формули відмови.

Цього ще не вистачало! Вам кажуть, що ні! З мене цього досить! Нізащо! Не гайте даремно часу!

3. З’ясуйте, яких неточностей припустився Ваш співрозмовник під час спілкування. Запишіть правильні варіанти.

Зустрінемось через пару днів.

Вибачаюсь!

Ви перепутали адрес.

Я задаю Вам запитання.

До зустрічі слідуючого тижня.

Скажіть, будь ласка, скільки годин?

По якому ділу Ви до мене?

Дозвольте подякувати Вас.

Я розділяю Ваш смуток.

4. На основі наведених прислів’їв сформулюйте правила мовленнєвого етикету.

1. Або розумне казати, або зовсім мовчати.

2. Від красних слів язик не відсохне.

3. Дорожчий привіт, ніж обід.

4. Коли хочеш що казати, то подума, як почати.

5. М’які слова і камінь крушать.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА: Спілкування як інструмент професійної діяльності

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Спілкування, його функції, види і форми.

 2. Невербальні засоби спілкування.

 3. Етапи спілкування.

 4. Мова, мовлення і спілкування.

 5. Гендерні аспекти спілкування

 6. Поняття ділового спілкування.

Завдання:

 1. Дайте відповіді на поставлені запитання. Організуйте обговорення цих проблем у групі.

а) Чи вмієте Ви спілкуватися?

б) Чи завжди Ваше спілкування є продуктивним?

в) Чи завжди Ви відчуваєте після спілкування задоволення і розуміння. Чи є воно таким самим і для іншої людини?

г) А чи вмієте Ви, спілкуючись з іншою особою, вирішувати конкретні справи і досягати в цьому успіху?

 1. Запишіть навпроти кожного прикладу загальноприйнятої міміки її значення:

 1. примруження ока –

 2. широко відкриті очі –

 3. підняття брів –

 4. зближення брів до перенісся –

 5. усмішка з одночасним примруженням очей –

3. Прочитайте текст, письмово наведіть свої міркування щодо ролі спілкування у професійній діяльності.

Найвиразніше людина виявляє себе під час виконання професійних обов’язків. Від її знань і вміння робити свою справу, від культури поведінки, вміння говорити, слухати часто залежать результати професійної діяльності – одного з основних видів людського спілкування. Професійна діяльність неможлива без наявності контактів (постійних чи тимчасових), без обміну інформацією з метою успішного вирішення завдань. Спілкування є вагомою складовою професійної діяльності. Існує думка, що в нашій країні майже 80% проблем будь-якої організації виникає внаслідок неефективного спілкування. Д. Рокфеллер стверджував, що «вміння спілкуватися з людьми – це товар, який можна купити так, як ми купуємо цукор або каву. І я заплачу за це вміння більше, ніж за щось інше на світі».

Спілкування, персональні контакти є одним з важливих параметрів, за якими журнал Foreign Policy визначає рівень глобалізації країни. У першу п’ятірку найглобалізованіших країн за цим показником увійшли Ірландія, Швейцарія, Швеція, Сингапур та Нідерланди. Україна в цьому списку посідає 42 місце з 65 країн, що брали участь у рейтингу (Л.Г. Чайка).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6/7

ТЕМА: Культура усного фахового спілкування

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Основні жанри публічного виступу: доповідь, промова, виступ, повідомлення.

 2. Мистецтво аргументації (доведення, теза, аргументи, демонстрація, спростування).

 3. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

 4. Етикет телефонної розмови.

 5. Форми колективного обговорення професійних проблем (перемовини, збори, нарада, дискусія).

Завдання:

1. Самостійно прийміть рішення з актуальної проблеми «Що нам потрібно зробити для здобуття якісної освіти?» та аргументуйте його, враховуючи наведені критерії: 1. Мотивація. 2. Сучасні підручники, навчальні комп’ютерні програми. 3. Уведення нових предметів. 4. Самоосвіта. 5. Наявність мети в майбутньому. 6. Сучасний навчальний заклад. 7. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет. 8. Можливість вивчати курси за вибором студента.

2. Перекладіть українською мовою мовленнєві штампи, які використовують під час ділових бесід, нарад.

С чего мы начнем сегодня? Я считаю, мы начнем с обсуждения плана. Дело в том, что не все еще собрались. Это Вас устраивает? Да, вполне. Я думаю, вопрос можно считать решенным. Полностью с Вами согласен. Вы правы. Совершенно верно. Мы с Вами договорились? Вы в этом несколько ошибаетесь. Это не так. Это противоречит нашей практике. Я с Вами не согласен. Повторите, пожалуйста, Ваш вопрос. У нас нет такой информации. У меня есть замечания. Я в этом не уверен. Я хотел бы продолжить разговор позже. Я с удовольствием представляю Вам гостей.

3. Користуючись посібником Томан І. Мистецтво говорити: пер. з чес. – 2-е вид. – К.: Політвидав України, 1989, підготуйтесь до виголошення публічного повідомлення на 3-4 хвилини з теми, що стосується вашої майбутньої професії.

Зверніть увагу!

 1. Передусім зміст та етика розмови. Голос і слух – посередники у встановленні зв’язків з навколишнім світом.

 2. Вибір слів. Упорядкування мови.

 3. Поза, жести, міміка людини під час мовлення. Встановлення контактів.

 4. Як привернути й утримати увагу слухачів. Особистість мовця.

 5. Чого треба уникати. Навчіться розуміти мову без слів.

 6. Вміння переконувати.

 7. Мета розмови. Стосунки між людьми у світлі досягнень психології. Початок, головна частина й закінчення виступу. На першому місці – слухачі.

 8. Виклад. Стиль і мовний рівень виступу. Власне виступ.

4. Відредагуйте телефонну розмову, правильний варіант запишіть.

 • Алло! Це хто?

 • Москаленко. А Вам хто треба?

 • Директор школи. Я не знаю його ім’я і по батькові.

 • А хто це дзвонить?

 • Анатолій Петренко.

 • А Ви хто такий?

 • Я – вчитель математики. Хотів би працювати у вашій школі.

 • Директорові ніколи з Вами говорити.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]