Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТРЕНІНГИ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
528.38 Кб
Скачать

Розділ 2. Приклади розробки сценаріїв навчальних тренінгів

Розробка сценарію навчального тренінгу до дисципліни „Спеціальна технологія (для груп верстатників різних спеціальностей: токарів, верстатників широкого профілю).

Тема. Настройка змінних коліс токарно-гвинторізного верстату для нарізування різних різьб

Таблиця 2.1

Сценарій тренінгу

№ з/п

Етап тренін

гу

Скла

дова етапу

Зміст складової

Час

Макс. кількість балів

1

2

3

4

5

6

1

Вступна частина

Вступ

Інструкція. Доброго дня, шановні учасники тренінгу! Тема нашого тренінгу «Настройка змінних коліс токарно-гвинторізного верстату для нарізування різних різьб» – вам вже знайома з теоретичних занять. Сьогодні ми визначимось, наскільки Ви, як майбутні фахівці, сформували професійні якості щодо проведення розрахунків для настройки змінних коліс токарно-гвинторізного верстату. У ході тренінгу ми визначимось, чи готові Ви до підбору змінних шестерень для нарізування метричної, дюймової, модульної та пітчевої різьби. Окрім цього ми перевіримо, чи готові Ви працювати у команді, чи націлені ви на творчу діяльність.

Нагадаю Вам, що різьби з високими вимогами до співвісності з іншими поверхнями та до точності кроку виконують різьбовими різцями на токарному верстаті, який настроєний на подачу, що відповідає кроку нарізуваної різьби. Для нарізування різьби на токарному верстаті необхідно кінематично пов’язати шпиндель та ходовий гвинт таким чином, щоб за один оборот заготовки переміщення різця дорівнювало кроку нарізуваного різьблення (або ходу – для багато західної різьби). Подача супорта при цьому здійснюється від гвинтового механізму (ходовий гвинт – роз’ємна гайка).

2 хв.

Правила тренінгової роботи

Для проведення тренінгу нам необхідно визначитись з правилами роботи на ньому. Пропоную вам наступні правила (правила написані заздалегідь на дошці):

  1. Говорити коротко і чітко.

  2. Не перебивати один одного.

  3. Бути позитивним у спілкуванні.

  4. Говорити від свого імені.

  5. Бути активним.

Коротко поясню їх сутність (тренер пояснює кожне правило). Хочу вас відразу налаштувати на активну роботу. Майте на увазі, що кожна вправа, яку ми будемо виконувати на тренінгу, оцінюється певною сумою балів. Але найбільш активні з вас можуть збільшити підсумкову кількість балів за роботу шляхом активної участі у роботі. Зараз Вам представляється така нагода. То ж у кого є доповнення до правил? (учні доповнюють перелік правил, які педагог фіксує на дошці). Але майте на увазі й те, що у разі порушення правил, ви можете отримати штрафні бали. Тож будьте уважні!

5 хв.

Вправа 1 «Мої очікування від тренінгу»

3 хв.

Роздавальні матеріали:

Картки, відповідно до числа учасників тренінгу з недописаними фразами, ручки.

Наочні матеріали:

Не потрібні

Зміст вправи. Вправа спрямована на виявлення очікувань учасників тренінгу. Мета – формування інтересу до професії та самооціночних якостей. Виконується індивідуально. Кожен учасник отримує картку з незакінченим реченням «На тренінгу я маю намір вплинути на формування у мене такої професійної якості, як ...». Тренер пропонує кожному учаснику закінчити речення, а потім – розмістити картки на дошці. Після завершення тренінгу учасники забирають їх та вирішують, чи справились їх очікування.

Інструкція. Наша професія передбачає формування таких якостей, як зібраність, уважність, акуратність в роботі, працелюбність, зацікавленість в своїй професії та інші. Пропоную вам визначитись з тим, на яку з професійних якостей під час проведення тренінгу ви хотіли б вплинути найбільше. Для цього кожен з вас отримає картку з незакінченим реченням «На тренінгу я маю намір вплинути на формування у мене такої професійної якості, як ...». Коли тренінг завершиться, ми визначимось, якою мірою тренінг задовольнив ваші очікування.

2

Основна частина

Актуалізація проблеми

Вправа 2 «Термінологічний ланцюг»

10 хв.

5

Роздавальні матеріали:

Не потрібні

Наочні матеріали:

Не потрібні

Зміст вправи. Вправа спрямована на актуалізацію базових знань, які учні отримали на попередніх уроках при вивченні теоретичного матеріалу і які потрібні для свідомого та міцного оволодіння професійними уміннями. Формуються уважність та уміння чітко формулювати думку. Виконується індивідуально. Учні по колу задають один одному питання з термінології, пов’язаної з темою тренінгу. У разі, коли учень не може надати відповідь на питання, це право отримує наступний учень.

Інструкція. Знання професійної термінології – основа професійної підготовки фахівця. Зараз ми перевіримо, як добре Ви володієте основними термінами та поняттями з дисципліни. Для цього ми по колу задамо питання з теми тренінгу. Робота йтиме за схемою «Питання – відповідь». У разі, коли учасник не дає вірної відповіді, це право отримує той, хто сидить далі і т.д. За кожну вірну відповідь Ви отримаєте 1 бал».

Вправа 3. „Елементи кінематики”

Роздавальні матеріали:

Картка-завдання „Кінематична схема настройки гітари змінних коліс” у відповідно до кількості малих груп (додаток А)

Наочні матеріали:

Не потрібні

Зміст вправи. Вправа спрямована на формування умінь щодо визначення основних складових кінематичної схеми настройки гітари змінних коліс. Формуються такі якості, як уважність, акуратність. Виконується у малих групах по 5 чоловік у кожній. Кожна мала група отримує завдання, після виконання якого модератор доповідає про його результати.

Інструкція. У ході тренінгу нам необхідно буде виконати завдання на виготовлення деталей, необхідних для нової моделі трактору, яке отримав механічний цех „ХТЗ” Для його виконання ми розіб’ємося на малі групи по 5 чоловік кожна. Вам необхідно визначитись з тим, хто буде виконувати функцію модератора (розбиваються на малі групи та обирають модератора). Зараз кожен модератор отримає завдання, сутність якого полягає у визначенні основних елементів на кінематичній схемі настройки гітари змінних коліс. Після виконання завдання модератор кожної групи доповідає: „Мої група готова”. Найбільшу кількість балів (5) отримає та група, яка найбільш швидко та вірно виконає завдання.

Пошук шляхів вирішення проблем

Вправа 4 „Наріж різьбу”

Роздавальні матеріали: картки завдання (додаток Б )

Наочні матеріали:

1. Динамічний плакат „Кінематична схема настройки гітари змінних коліс”.

2. Плакат із зображенням набору змінних коліс і розрахункових формул.

3. Плакат із переліком комплекту змінних коліс.

Зміст вправи. Закріпити уміння щодо розрахунків для настройки змінних коліс токарно-гвинторізного верстату і підбирати змінні шестерні для нарізування метричної, дюймової, модульної або пітчевої різьби. Формуються такі якості, як концентрованість, наполегливість. Виконується у малих групах по 5 чоловік у кожній. Кожна мала група отримує завдання, після виконання якого модератор доповідає про його результати. Ці результати тренер фіксує на дошці в таблицю, куди вносить результати розрахунків для кожного завдання всіх малих груп (uзм, a+b>c+22, c+d>b+22, tход, tнар, m, Kнар). Отримані результати обговорюються.

Інструкція. У механічному цеху машинобудівного заводу діє декілька ділянок, кожна з яких буде представлена однією з наших малих груп. Для виконання завдання щодо виготовлення деталей, необхідних для нової моделі трактору, кожна ділянка отримає завдання. Від його виконання залежатиме результат роботи усього цеху. Завдання ділянки №1 – підбирати змінні шестерні для нарізування метричної різьби, ділянки №2 – дюймової; ділянки №3 – модульної, ділянки №4 – пітчевої різьби. Після цього ви повинні провести перевірку вибраних змінних коліс на зчіплюваність. Мала група, яка вірно виконає завдання швидше за інших отримає максимальну кількість балів (10).

3

Заключна частина

Вправа 5 „Крок за кроком”

35 хв.

10

Роздавальні матеріали:

Лінійка, олівець, ручка

Наочні матеріали:

1. Пристрій для демонстрації настройки змінних коліс гітари (динамічний посібник) або діючий токарно-гвинторізний верстат.

2. Масштабна лінійка

Зміст вправи. Метою вправи є відпрацювання умінь щодо нарізання різьби та перевірки якості цієї роботи. Формуються такі професійні якості як уважність і зібраність. Вправа виконується в малих групах. Модератори кожної малої групи визначають:

1) учасника-верстатника, який буде демонструвати перевірку правильності підбору змінних коліс у пристрої або на верстаті та обертати шпиндель,

2) учасника-контролера, який буде проводити заміри та визначати крок різьби, нарізуваної учасником іншої групи (наприклад, учасник групи №4 перевіряє учасника групи№1, учасник групи №3 перевіряє учасника групи №2, учасник групи №2 перевіряє учасника групи №3, учасник групи№1 перевіряє учасника групи №4). Учасникам-верстатникам кожної групи по черзі пропонується встановити підібрані змінні колеса При цьому на оправці закріплюють аркуш паперу, в імітаторі супорту – олівець, який вводять в контакт з папером. Він обертає шпиндель пристрою , й олівець креслить гвинтову лінію. Учні фіксують те, як виконується наступна умова: за один оберт шпинделю різець (олівець) має пройти шлях, що дорівнює кроку нарізуваної різьби.

Учасники-контролери після кількох обертів вимірюють відстань між якомога більшим числом гвинтових ліній. У подальшому отримане значення ділить на число витків – це і буде крок різьби. Після цього перевіряється відповідність розрахованого кроку різьби, записаному в таблиці при виконанні вправи 4 та виставляється відповідна оцінка, виходячи з того, що 10 максимальна кількість балів.

Інструкція. Ця вправа – одна з найбільш складних та відповідальних у нашому завданні. При її виконанні слід чітко додержуватись наступної технології.

Етап 1. Учасники-верстатники кожної з малих груп повинні встановити підібрані змінні колеса, на оправці закріпити аркуш паперу, в імітаторі супорту – олівець. Після цього обертайте шпиндель пристрою. Уважно слідкуйте, як олівець креслить гвинтову лінію. Ви побачите, як за один оберт шпинделю олівець проходить шлях, що дорівнює кроку нарізуваної різьби. Виконуйте завдання (малі групи приступають до виконання завдання).

Етап 2. Увага учасників тренінгу! Несподівано на всіх ділянках механічного цеху відділ технічного контролю вирішив провести поточний контроль якості продукції та направив на ділянки контролерів верстатних робіт. Тепер учасник групи №4 перевіряє роботу учасника групи№1, учасник групи №3 – учасника групи №2, учасник групи №2, відповідно, учасника групи №3, а учасник групи№1 перевіряє роботу, виконану учасником групи №4. Контролери, чітко дотримуйтесь наступної технології:

за допомогою масштабної лінійки вимірюйте відстань між якомога більшим числом гвинтових ліній, здобуте значення ділить на число витків – це і буде крок різьби (контролери виконують заміри і називають число, яке вони вирахували).

Етап 3. Увага, заміри закінчено! Тепер я перевірю правильність виконання завдання, а саме відповідність розрахованого кроку різьби записаному в таблиці, заповненій при виконанні вправи 4. При цьому найбільшу кількість балів (10) отримає та мала група, яка вірно виконала обидві частини завдання, тобто „нарізала” різьбу та перевірила крок різьби нарізаної іншою групою (тренер оцінює результати роботи).

Закінчення тренінгу

Вправа 6 «Мої очікування від тренінгу» (завершення)

10 хв.

5

Роздавальні матеріали:

Картки, на яких учасники визначили свої очікування на початку тренінгу

Наочні матеріали:

Не потрібні

Зміст вправи. Вправа спрямована на визначення ступеню збігу очікувань учасників тренінгу, які вони сформулювали на початку заняття з результатами тренінгу. Виконується індивідуально.

Інструкція. Тепер, коли наш тренінг майже закінчився, знов візьміть картки з очікуваннями та визначте їх спів падання з результатами роботи. Прохання по колу назвати те, що ви очікували і той результат, який ви отримали реально.

Оціночний аналіз заняття

Вправа 7 „Моя самооцінка як фахівця”

5хв

Роздавальні матеріали:

Картка з питаннями для самоаналізу (додаток В)

Зміст вправи. Метою вправи є формування умінь щодо самооцінки результатів діяльності. Виконується індивідуально у письмовій формі. Учасники отримують картки самооцінки діяльності на тренінгу, опрацьовують їх та доповідають результати.

Інструкція. Зараз ви отримаєте картку з питаннями щодо самооцінки результатів діяльності на сьогоднішньому тренінгу. Серед питань будуть такі, як:

1. Чи якісно ти виконував тренінгові вправи?

2. Якщо ти припустився помилок, яка причина їх виникнення?

3. В які моменти виконання завдання ти виконував самоконтроль своєї діяльності?

Після виконання завдання по колу надайте, будь ласка, відповідь на одне з питань

Наш тренінг закінчено. Кожен із вас продемонстрував свої професійні якості. За результатами роботи ви отримуєте наступні оцінки. Якщо у вас є питання, ви можете їх задати. Дякую за участь у тренінговій роботі!

Додаток А

Завдання. Вкажіть на наведеній кінематичній схемі нарізування різьби на токарно-гвинторізному верстаті основні позиції

Рис. Спрощена кінематична схема нарізування різьби на токарно-гвинторізному верстаті:

1 – заготовка, 2 – супорт, 3 – ходовий гвинт, М – електродвигун, d1,d2 – діаметри шківів, P – крок ходового гвинта, z1...z10 – шестерні, n – частота обертання заготовки, Ds – напрямок руху подачі

Додаток Б

Приклад картки завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.