Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТРЕНІНГИ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
528.38 Кб
Скачать

Сутність правил тренінгової роботи

Правило

Сутність правила

Цінування часу

За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати свою думку коротко й чітко.

Ввічливість

Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один одного, пам’ятаючи, що думка кожного цінна і необхідна для поповнення спільної скарбнички групового досвіду.

Позитивність

Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви - це непродуктивно і заважає досягненню мети тренінгу.

Говорити від

свого імені

Вислови на зразок «Всі так думають» не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як правило, потребують багато часу для підтвердження чи спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Слід користуватися «Я - висловлюваннями» («Я вважаю», «Я так думаю», «На мій погляд» тощо).

Правило

добровільної

активності

Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна особлива участь когось із учасників, присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри власної активності в тренінгу є обов’язковою умовою.

Конфіденційність

Всі учасники зобов’язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе у ході тренінгу.

Правило

«Стоп»

Дає можливість будь-якому учаснику не виконати якусь тренінгову дію («пропустити хід») без додаткових пояснень причин цього.

Прим. При розробці правил використовувались матеріали навчального посібника „Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах” [Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навч. посіб. / П.М. Щербань. – К.: Вища шк., 2004. – 207с.: іл.].

Правила, що пропонуються учасникам безпосередньо на тренінгу повинні мати наочний вигляд і представлятися, наприклад, у вигляді таблиці (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Правила тренінгової роботи

Правила роботи:

  1. Цінування часу.

  2. Ввічливість.

  3. Позитивність.

  4. Говорити коротко і чітко.

  5. Не перебивати один одного.

  6. Говорити від свого імені.

  7. Бути активним.

  8. Дотримуватись конфіденційності.

  9. Правило «Стоп».

По формі текст правил необхідно надавати у якомога коротшому формулюванні з тим, щоб по ходу проведення тренінгу не обтяжувати учасників надлишковою інформацією. Кожне з правил обов’язково пояснюється перед початком заняття. У разі регулярного їх використання у навчальній групі правила просто нагадуються аудиторії. Добре, коли до їх розробки залучаються самі учасники і додають свої варіанти. Таку поведінку необхідно підтримувати та заохочувати. Адже наведений перелік правил не є статичним. Він коригується у залежності від особливостей навчальної групи шляхом додавання або усунення певних із них. Головним критерієм їх формування є забезпечення конструктивного зворотного зв’язку.

Важливою складовою тренінгу є його сценарій. Сценарій навчального тренінгу – це методична розробка, яка регламентує порядок та зміст діяльності на тренінговому занятті. Він не має усталеної структури та носить рекомендований характер. При цьому застосовуються різні форми його подання: таблиця, перелік послідовних дій, схема, карта тощо. Форма сценарію обирається кожним викладачем довільно. Щодо змісту плану тренінгу, то він складається, як правило, з таких етапів як вступний, основний та заключний (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Орієнтовна структура плану навчального тренінгу

№ з/п

Етап тренінгу

Завдання етапу

Рекомендовані вправи

Час

1

2

3

4

5

1.

Вступний

етап

Доведення до учасників мети тренінгу. Створення сприятливого психологічного клімату. Налаштування на вироблення, прийняття засвоєння правил роботи групи.

Правила. Розминка. Очікування. Вправи на рефлексію.

15 хв.

2.

Основний етап

Проведення основних вправ з метою досягнення мети тренінгу.

Інтерактивні техніки. Вправи на вирішення професійних ситуацій,

оцінку групових процесів, стану розвитку групи.

1год.

3.

Заключний етап

Підведення підсумків щодо результатів роботи. Оцінка отриманого досвіду.

Вправи на рефлексію.

15 хв.

Враховуючи те, що час навчального тренінгу є обмеженим, а обговорювання питань частіше за все носить емоційний характер, інженеру-педагогу необхідно чітко додержуватись його структури з тим, щоб досягти навчальної мети. Адже його тренерська майстерність полягає в умінні не лише «розпалити» навчальне вогнище, а й уміло керувати його інтенсивністю.

Значною мірою результат тренінгової роботи залежатиме від рефлексивної діяльності. Рефлексія (від лат. refleхіо – відображення) – це осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини; самоаналіз. Вправи на рефлексію закладаються на вступному етапі, коли до учасників звертаються з питанням: «Що Ви очікуюте від сьогодняшнього тренінгу?», на основній частині – підчас відповіді на питання «Ваше відношення до проведеної вправи?» та на заключній, коли дається відповідь на питання:«Чи справились очікування від тренінгу?». Цей підхід дозволяє кожному учаснику навчитись коротко та ємно висловлювати свої думки.

Узагальнимо атрибутивні компоненти навчального тренінгу (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Атрибутика тренінгового заняття

№з/п

Елемент атрибутики

Зміст елементу

1.

Тренінгова група

Навчальна група, чисельність якої не перевищує 20 чоловік.

2.

Тренінгове коло

Розташування робочих місць учасників тренінгового заняття у формі кола.

3.

Приладдя для тренінгу

Засоби, які використовуються для організації взаємодії учасників тренінгу (фліп-чарт, маркери, папір, статичні та динамічні моделі, роздавальний матеріал та інші).

4.

Тренер

Викладач, який пройшов спеціальну підготовку та володіє методикою проведення тренінгових занять.

5.

Правила ведення тренінгу

Набір певних обмежень для організації ефективної комунікації під час тренінгу.

6.

Сценарій тренінгового заняття

Спеціально попередньо розроблена методична розробка, яка регламентує структуру та зміст тренінгової роботи.

На тренінгу часто мають місце ситуації, коли навчальну групу необхідно розбити на ряд малих груп. Розподіл за бажанням учасників часто призводить до втрат часу. Тому для швидкого виконання цієї роботи рекомендується скористатись таким прийомом. Учням пропонується назвати декілька слів (кількість слів відповідає кількості малих груп), що найбільш часто зустрічаються у даній темі заняття. Наприклад, якщо тема заняття «Принцип дії асинхронних двигунів», то це можуть бути такі терміни як ротор, статор, станина. Скориставшись ними, тренер по колу називає їх, вказуючи на учня. У першу малу групу увійдуть ті, на яких припало перше слово (ротор), у другу – друге (статор), а у третю – третє (станина). Якщо потрібно розбити групу на іншу кількість малих груп відповідно змінюють кількість технічних термінів з теми. Це дозволяє швидко вирішувати організаційні питання такого типу та економити дорогоцінний час.

Важливого значення набувають й уміння тренера щодо вибору тренінгових вправ. Наведемо у якості прикладу деякі з них, скориставшись банком тренінгових вправ ряду вчених та адаптувавши їх до умов інженерно-педагогічної освіти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.