Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звітд. по практиці.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
214.02 Кб
Скачать

Зміст

Вступ

1.Загальна характеристика підприємства

2.Планування збуту продукції

3.Планування виробничої програми підприємства

4.Планування матеріально-технічного забезпечення

5.Планування персоналу і оплати праці

6.Планування виробничих витрат

7.Фінансове планування на підприємстві

8.Бізнес планування

9.Методика організації виробництва

10.Організація і планування технічного обслуговування виробництва

11.Нормування праці

12.Система оподаткування

13.Облік і фінансова звітність

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Технологічну практику зі спеціальності «Економіка підприємства» студенти проходять на третьому курсі навчання після вивчення дисциплін та складання іспитів згідно навчального плану.

Під час проходження практики студенти повинні:

- вести щоденник практики;

- консультуватися по питаннях проходження практики та написання звіту з керівником практики;

- дотримуватися вимог щодо написання і оформлення звіту;

- дотримуватися термінів здачі звіту;

- дотримуватися термінів початку і закінчення практики та здачі звіту по практиці.

Головною метою виробничої практики є розширення теоретичних навиків здобутих під час навчання.

Основними завданнями виробничої практики є:

 • творче засвоєння студентами теорії в тісному взаємозв’язку з практикою;

 • активізація творчої діяльності студентів у роботі виявлення внутрішньовиробничих резервів зі збільшення обсягів випуску продукції,підвищення ефективності виробництва і якості продукції та праці;

 • ознайомлення з роботою з питань організації управління та планування виробництва на підприємстві.

Основними робочими місцями практикантів є плановий відділ.

За час проходження практики студенти повинні ознайомитися з роботою економічної служби,відділу зовнішньоекономічної діяльності,відділу праці і заробітної плати,відділу маркетингу,постачання і збуту,фінансового відділу,юридичного відділу.

Технологічну практику,я, проходила в Нафтогазовидобувному управління «Надвірнанафтогаз» яке входить до складу ВАТ «Укрнафта» на правах структурної одиниці.

У своєму звіті я висвітлила наступні теми:

 • загальну характеристику підприємства;

 • планування збуту продукції;

 • планування виробничої програми підприємства;

 • планування матеріально-технічного забезпечення виробництва;

 • планування персоналу і оплати праці;

 • планування виробничих витрат;

 • фінансове планування на підприємстві;

 • бізнес планування;

 • методи організації виробництва;

 • організація і планування технічного обслуговування виробництва;

 • нормування праці;

 • система оподаткування;

 • облік і фінансова звітність.

1.Загальна характеристика підприємства Історія розвитку нгву«Надвірнанафтогаз»

Підприємство «Надвірнанафтогаз» було створене внаслідок відкриття покладів нафти на території Надвірнянського нафтопромислового району.

В 1771 р. при поглибленні соляної шахти в Слободі Рунгульській на глибині 25 м почалися виходи нафти біля 1000 кг/добу. Фактично з цього моменту можна говорити про початок організованих нафтових промислів в регіоні. Оскільки ще в минулому столітті розробку родовищ вели іноземні фірми, то рівень освоєності території є високий.

Видобуток нафти і газу в районі продовжувався і під час Другої світової війни, але відомостей про цей період розробки родовища немає.

В 1944 р. після припинення воєнних дій на даній території, для видобутку і переробки нафти був створений Державний Союзний нафтопромисел №7 Битків. Створення нафтопромислу спричинило активізацію пошукових робіт. В 1948 році була закладена перша пошукова свердловина «256 – Битків, яка в 1962 році дала промисловий приплив нафти і відкрила складку «Глибинна». З того часу видобуток нафти в Надвірнянському нафтопромисловому районі почав зростати і вже в 1962 – 1963 роках складав 1460 тонн на добу.

Згідно постанови Станіславського раднаргоспу №35 –п від 8.07.1957р. і наказу управління нафтової, хімічної і гірничої промисловості «№7 від 16.07.1957р. організовується Нафтопромислове управління «Надвірнанафта», яке в 1970 р. перейменовано в НГВУ «Надвірнанафтогаз».

Видобуток нафти зумовив виникнення, в даному районі Надвірнянського УБР, яке займається бурінням розвідувальних та експлуатаційних свердловин, Надвірнянського УТТ, яке забезпечує УБР і НГВУ технологічним транспортом та перевозить робітників на бурові родовища. В Надвірній побудовано досить потужний НПЗ, який переробляє сировину даного нафтопромислового району.

В 1963 році управління побудувало компресорну станцію. Вводилися все нові й нові родовища. НГВУ «Надвірнанафтогаз» розгорнула свою діяльність на території 4-х районів Івано – Франківської області (Надвірнянський, Богородчанський, Рожнятівський, Косівський) та одного району Чернівецткої області (Вижницький). На даний час НГВУ «Надвірнанафтогаз» здійснює промислову та дослідно-промислову розробку 15-ти родовищ:

 • 8-нафтових (Битків-Бабчинське, Рудавецьке, Пнівське, Гвіздецьке, Луквинське, Лопушнянське, Микуличинське, Південно-Пнівське);

 • 4-навтогазо-конденсатних (Південно-Гвіздецьке, Монастирчанське, Довбушансько-Бистрицьке, Пасічнянське);

 • 2- газові (Космацьке, Росільнянське);

 • 1-газове родовище в консервації - Славецьке.

В порівнянні з іншими карпатськими нафтовими і нафтогазоносними родовищами, найбільш інтенсивне насичення розрізу нафтовими і газовими покладами спостерігається в межах Битків-Бабчинського і Пасічнянського родовищ. Тут поклади нафти і газу в верхокрейдових відкладах Битківського покриву.

Нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз»(НГВУ) утворено відповідно до рішення загальних зборів ВАТ «Укрнафта» і входить до складу на правах структурної одиниці. На даний час НГВУ «Надвірнанафтогаз» займається видобутком нафти, попутнього газу, природного газу та газоконденсату.

В НГВУ у відповідності з виконуваними функціями виділяють основне та допоміжне виробництво. Основне охоплює процеси,безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції. Допоміжне – забезпечує нормальні умови для безперебійного випуску продукції підрозділами основного виробництва. Діючий фонд складає 306 нафтових і 12 газових свердловин. Глибина свердловин зараз сягає понад 4000 метрів, що пов’язано з глибшим заляганням нафти порівняно з попередніми роками. Сьогодні потрібно розкривати дедалі глибші горизонти. Велика увага в НГВУ приділяється впровадженню нових і постійне удосконалення старих методів і систем розробки нафтових і газових родовищ. Удосконалюються системи збору, транспортування і підготовки нафти і газу.

В доступних продуктивних покладах взято менше 1/3 розвіданих запасів. Але це не означає, що запаси в Надвірнянському нафтопромисловому районі вичерпалися. Тому сьогодні звертають більшу увагу на розробку прогресивних технологій і ефективнішої техніки для експлуатації свердловин, на впровадження новітніх методів та технологій інтенсифікації видобутку нафти і газу.

2. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції

Збут товару-це процес реалізації продукції з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

Основне завдання плану збуту-розробка та обґрунтування реальної збутової програми,яка охоплює такі аспекти ринку:ціноутворення,заходи щодо сприяння збуту,просування товарів на ринку,систему розподілу та постачання продукції та інше.

Асортиментний склад товарної продукції

2009рік

2010рік

По звіту

Питома вага

план

факт

В % до плану

В % до факту 2009р.

Тис. грн.

Питома вага

Тис. грн.

Питома вага

Нафта і конденсат

79476

67,8

59142

52,2

60087

51

101,6

75,6

Газ попутній

37597

32,1

54215

47,8

57930

48

106,8

154,1

Газ природній

108

0,1

0

0

538

1

498,1

Товарні послуги

1

20

6

Всього

117182

100

113377

100

118561

100

101,2

Порівнюючи з планом фактичний об’єм товарної продукції збільшився на 5184,2тис. грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.