Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpori-logistika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
397.82 Кб
Скачать

30

 1. Сутність логістики та еволюція її розвитку.

Основні поняття логістики.

Поняття «логістика» походить з Давньої Греції, де воно означало «мислення», «розмірковування», «мистецтво розраховувати».

У Афінах логістами були прикладні математики.

У Римській Імперії також займались логістикою (розподіл продуктів харчування між провінціями).

У Візантійській Імперії логістика розглядалась як спосіб організації постачання армії.

Перші наукові праці з’явилися у Франції на початку ХІХ сторіччя (Барон Жоміні).

Сучасне трактування

Поява сучасного трактування логістики припадає на ХХ сторіччя.

До 1956 року виробництво, транспортування і складування розглядались як непов’язані процеси.

У період з 1956 по 1965 відбувається теоретичне формування логістики (в результаті транспорт і склад, які раніше були пов’язані між собою розвантаженням і завантаженням, починають працювати на один економічний результат (економія часу та витрат за єдиним графіком )).

З 1966 до початку 80-х років відбувається поєднання виробництва, транспорту і складу.

З середини 80-х років відбувається інтеграція усіх ланок товароруху, розробка і впровадження сучасних інформаційних технологій.

Логістика – це наука про планування, організацію, контроль руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і часі від їх первинного джерела виникнення до кінцевого споживача.

Логістика – це наука про управління та оптимізацію матеріальних потоків і пов’язаних з ними інформаційних потоків у певні мікро-, мезо-, макрологістичні системи для досягнення поставлених перед ними цілей.

Логістика – це наука про управління товарорухом.

Матеріальний потік – це сировина, матеріали, напівфабрикати, готові вироби, вантажі, які розглядаються у процесі застосування до них логістичних операцій і відносяться до певного проміжку часу.

МП має певну розмірність:

МП може бути:

 • Вхідним (від постачальника)

 • Висхідним (у торговельній залі)

 • Зовнішнім (поза підприємством)

 • Внутрішнім (в середині підприємства)

Логістична операція – це сукупність дій, які застосовуються до матеріальних та інформаційних потоків (складування, фасування, розвантаження).

Інформаційний потік – це сукупність повідомлень, які супроводжують матеріальні потоки.

І П буває:

 • Випереджаючий (замовлення товарів)

 • Такий, що надходить одночасно з матеріальним (всі супроводжуючі документи)

 • Такий, що надходить після матеріального (після прийому товару...)

І П може бути спрямований:

 • В одну сторону з матеріальним

 • В протилежну з матеріальним (товар до нас, претензій – постачальнику)

Логістичні витрати – витрати на виконання логістичних операцій (придбання обладнання, інформаційного забезпечення, техніки, забезпечення зберігання, оплата праці...)

(Ціль: оптимізація витрат, мінімізація витрат).

Логістичний канал – це частково упорядкована множина елементів, що розташована на шляху руху матеріального потоку від місця виробництва до місця споживання.

Логістична система – динамічна, відкрита, складна система, що виконує певні логістичні операція.

Логістична система поділяється:

 • Мікрологістична система

 • Мезологістична система

 • Макрологістична система.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]