Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Титул, завдання 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
103.42 Кб
Скачать

Рецензія

на дипломну роботу слухача групи _______

Інституту інтеграції навчання з виробництвом

Вінницького національного технічного університету

__________________________________________________

/ Прізвище, ім’я, по батькові /

на тему ____________________________________

за спеціальністю 7.050201 - Менеджмент організацій Актуальність теми ______________________________________________

________________________________________________________________

Відповідність змісту назві теми, ступінь виконання завдань роботи________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Повнота використання наукової літератури__________________________

________________________________________________________________

Глибина і методичний рівень аналізу, використання варіантного підходу аналізу і обґрунтування пропозицій__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Повнота розкриття теми, завершеність роботи

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Обгрунтованість висновків, пропозицій ______________________________

___________________________________________________________________

Зауваження _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість оформлення роботи________________________________________

________________________________________________________________

Загальний висновок про допуск до захисту____________________________

Оцінка_______________________________

Рецензент: ________________________________________

/посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали/

“ __ “________2012 р. ______

/підпис/

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]