Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Титул, завдання 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
103.42 Кб
Скачать
  1. Очікувані результати

В результаті наукових досліджень очікується одержання обґрунтованих пропозицій щодо …

  1. Матеріали, які подають під час закінчення ндр та її етапів

Переплетена пояснювальна записка дипломної роботи, ілюстративний матеріал (презентація), відгук керівника, рецензія, диск з електронним варіантом роботи.

  1. Порядок приймання ндр та її етапів

Результати науково-дослідної роботи розглядаються керівником роботи, на засіданнях кафедри ПМЕН, завідувачем кафедри відповідно до етапів роботи та термінів їх виконання; проводиться попередній захист роботи та офіційний захист дипломної роботи.

Дата початку роботи – 17.10.2011 р. .

Дата закінчення робіт – 08.04.2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інтеграції навчання з виробництвом

Центр післядипломної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ПМЕН

д.е.н., проф. О.О.Мороз

___________

“____”___________2012 р.

НАЗВА ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка

до дипломної роботи за спеціальністю

7.050201 – “Менеджмент організацій”

08-47.ДР.262. .ПЗ

Керівник дипломної роботи

______________________________________

підпис, наук. ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали

“___”_____________2012 р.

Розробив слухач гр._________(шифр групи)

_____________________________________ підпис, прізвище, ім'я, по батькові

Вінниця ВНТУ 2012

Протокол

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дата ____________

Слухача ____________________________________

Тема дипломної роботи______________________________________

__________________________________________________________

Група _____________________________

Керівник ___________________________________

На попередній захист подані матеріали _________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Зауваження керівника________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Висновок: (на доопрацювання, допустити до попереднього захисту) ___________________________________________________________

Підпис керівника______________________

Зауваження членів комісії ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Висновок: (на доопрацювання, направити на рецензування)________ ___________________________________________________________

Підписи членів комісії:

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

ВІДГУК

на дипломну роботу слухача групи _______

Інституту інтеграції навчання з виробництвом

Вінницького національного технічного університету

____________________________________________________

/ Прізвище, ім’я, по батькові /

на тему _____________________________________

за спеціальністю 7.050201 - Менеджмент організацій Актуальність теми ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ Рівень знань, уміння та навичок, які виявив дипломник в ході дипломного дослідження___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ступінь самостійності та дотримання графіка підготовки роботи____________________________________________________________

________________________________________________________________

Повнота розкриття теми, завершеність роботи______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Обгрунтованість висновків, пропозицій і рекомендацій, використання варіантного підходу до аналізу і розробки пропозицій

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість оформлення роботи________________________________________

________________________________________________________________

Зауваження______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Загальний висновок про допуск до захисту____________________________

Рекомендована оцінка_____________________________________________

Науковий керівник:

_________________________________________

/посада, наук. ступінь, вч. звання, прізвище, ініціали/

“__”_________2012 р. ________

/підпис/

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]