Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pereddiplomna_Spetsialisty.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
210.43 Кб
Скачать

4. Література

1. Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів. – Донецьк: ДІЕГП, 1997. 52 с.

2. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.060101 «Правознавство» / Укладачі: Саєнко Б.Є., Хахулин В.В. – Донецьк, ДонДУУ, 2008. – 24 с.

Додатки

Додаток А

ТЕМА ЛЕКЦІЇ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст (план) лекції

1.

2.

3.

4.

Література

Текст лекції

(викладати зміст кожного питання окремо)

Висновки

Додаток Б

ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

ЗВІТ

про _________________________________________________________практику

(найменування виду практики)

студента ____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

спеціальності ________________________________________________________

курсу __________________ групи _________________

Керівник практики

від підприємства _____________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

_____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник практики

від ДонУЕП _____________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

_____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Відмітка про виконання

індивідуального завдання ______________________________________________

ДонУЕП 200__ р.

Додаток В

Індивідуальне завдання на період практики

Індивідуальне завдання на період виробничої практики

Тема завдання:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Строк видачі: _________________ р. Термін виконання ___________________ р.

Підпис керівника, яким видано завдання ____________________________

Відмітка про виконання завдання _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника практики від Донецького університету економіки та права _______________________________________________________________

Додаток Г

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

1.1 Загальна характеристика підприємства (установи, організації) та його основні функції......................................................................................................

4

1.2 Характеристика основних економічних показників ..................................

1.3 Аналіз фінансових показників діяльності підприємства (установи) за кілька років............................................................................................................

1.4 Індивідуальне завдання згідно з тематикою дипломної роботи.....................................................................................................................

РОЗДІЛ 2 НАУКОВА ПРАКТИКА

2.1 Особливості організації науково-дослідницької праці .............................

2.2 Вивчення та аналіз процесу наукового дослідження .................................

2.3 Наукова новизна в дослідженнях...................................................................

РОЗДІЛ 3 ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА

3.1 Особливості інформаційних технологій ....................................................

3.2 Виконання експериментальних розрахунків ..............................................

РОЗДІЛ 4 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

4.1 Лекція ...............................................................................................................

ВИСНОВКИ...........................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................

ДОДАТКИ ............................................................................................................