Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма Страхування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
382.46 Кб
Скачать

Тематика індивідуальної роботи студентів

Назва теми

Кількість годин

1.Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку в Україні.

2

 1. Об'єднання страховиків та їхні функції.

2

 1. Реалізація страхових послуг. Договори страхування

2

 1. Страхування життя і пенсій.

2

 1. Страхування майна юридичних осіб.

2

 1. Морське страхування. Авіаційне страхування

2

7.Страхування наземного транспорту. Страхування вантажів

2

8.Страхування загальної цивільної відповідальності.

2

9.Перестрахування. Співстрахування.

2

10.Визначення страхових тарифів.

2

Всього :

20

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань (індз) з дисципліни «Страхування»

 1. Страхова послуга і дослідження попиту на неї.

 2. Маркетинг в страхуванні та його значення.

 3. Організація реалізації страхових послуг.

 4. Розвиток системи страхових послуг в умовах монополії держави на ведення страхової справи.

 5. Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин.

 6. Форми надання страхових послуг фізичним та юридичним особам.

 7. Контроль за реалізацією страхових послуг.

 8. Основи побудови тарифів майнового страхування.

 1. Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва.

 2. Роль страхування в розвитку агропромислового комплексу.

 3. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

 4. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

 5. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

 6. Особливості і розвиток кооперативного страхування в Україні.

 7. Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 8. Страхування майна промислових підприємств та основні напрями його удосконалення.

 9. Страхування майна від вогню. Страхування вантажів.

 1. Страхування засобів транспорту підприємств і організацій та напрями його удосконалення.

 2. Страхування ризиків під час морських перевезень.

 3. Страхування ризиків під час перевезень автомобільним транспортом.

 4. Морське страхування та його розвиток.

 5. Автотранспортне страхування.

 6. Страхування ризиків під час перевезень авіаційним транспортом.

 7. Страхування авіаційної і космічної техніки.

 8. Страхування засобів водного транспорту.

 9. Економічний зміст, значення і види страхування кредитних ризиків.

 1. Страхування банківських ризиків.

 2. Страхування банківських кредитів.

 3. Страхування фінансових ризиків.

 4. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку.

 5. Проблеми і шляхи удосконалення страхового захисту майна громадян.

 6. Страхування будівель, які належать громадянам.

 7. Страхування тварин, які належать громадянам.

 8. Страхування засобів транспорту, які належать громадянам.

 9. Страхування особистої власності громадян та етапи його розвитку.

 10. Особисте страхування та його місце в системі страхового захисту громадян.

 11. Основні етапи розвитку особистого страхування в Україні.

 12. Основи визначення тарифних ставок щодо страхування життя.

 13. Місце і роль страхування життя в системі особистого страхування.

 14. Страхування здоров'я громадян.

 15. Страховий захист життя і здоров'я дітей.

 16. Страховий захист осіб літнього віку.

 17. Страхування пенсій.

 18. Змішане страхування життя та його розвиток.

 19. Страховий захист дітей.

 20. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.

 21. Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків.

 22. Колективне страхування громадян від нещасних випадків.

 23. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток.

 1. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків.

 2. Страхування цивільної відповідальності.

 3. Страхування професійної відповідальності.

 4. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 5. Страховий захист осіб, які від'їжджають за кордон.

 6. Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні.

 7. Медичне страхування: необхідність, сутність, значення.

 8. Добровільне медичне страхування та його значення.

 9. Обов'язкове медичне страхування та його значення.

 10. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.

 11. Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку.

 12. Механізм перестрахувальних операцій.

 1. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом фізичних осіб.

 2. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом юридичних осіб.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.