Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма Страхування.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
382.46 Кб
Скачать

План практичних занять

н/п

Назва теми

Кількість годин

І ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

1.

Сутність, принципи і роль страхування

4

1.1. Страховий захист як засіб економічної безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей.

1.2. Історія виникнення та розвитку страхування.

1.3. Сутність і функції страхування.

1.4. Принципи страхування.

2.

Класифікація страхування

4

2.1.Поняття класифікації та її значення.

2.2.Тарифна ставка: структура та методи розрахунку.

2.3.Класифікація страхування за об'єктами та за формами проведення.

3.

Страхові ризики та їх оцінка

2

3.1. Поняття ризиків.

3.2. Класифікація ризиків.

3.3. Ризик-менеджмент і страхування.

4.

Страховий ринок

4

4.1. Страховий ринок та його структура.

4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення.

4.3. Стратегія і організаційна структура страхової компанії.

4.4. Органи управління страховою компанією.

4.5. Маркетинг у страхуванні.

5.

Державне регулювання страхової діяльності

2

5.1 Правове забезпечення страхування.

5.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю.

5.3. Напрямки вдосконалення держаної політики в галузі страхування.

5.4. Договори страхування: зміст, основні вимоги, процедура підготовки та укладання.

5.5. Вирішення спорів і припинення дії договорів.

II ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

6.

Особисте страхування

4

6.1. Основні види страхування життя.

6.2. Страхування ренти і пенсій.

6.3. Обов'язкове медичне страхування.

6.4. Добровільне медичне страхування.

7.

Майнове страхування та страхування кредитних і фінансових ризиків

2

7.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.

7.2. Організаційні форми страхування кредитів.

7.3. Страхування від втрат прибутку.

8.

Страхування майна громадян

2

8.1. Страхування будівель.

8.2. Страхування тварин.

8.3. Страхування домашнього майна.

9.

Страхування відповідальності

2

9.1. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.

9.2. Страхування відповідальності роботодавця.

9.3. Страхування відповідальності на транспорті.

10.

Доходи, витрати і прибуток страховика

2

10.1. Доходи страховика.

10.2. Витрати страхової компанії

10.3. Прибуток страховика.

10.4. Оподаткування страхових компаній.

11.

Фінансова надійність страховика

2

11.1. Поняття фінансової надійності.

11.2. Страхові резерви.

11.3. Інвестиційна політика страховика.

11.4. Оцінка платоспроможності страховика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.