Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма Страхування.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
382.46 Кб
Скачать

Тематика самостійної роботи студентів

н/п

Назва теми

Кількість годин

І ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

1.

Сутність, принципи і роль страхування

4

1.1. Страховий захист як засіб економічної безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей.

1.2. Історія виникнення та розвитку страхування.

1.3. Сутність і функції страхування.

1.4. Принципи страхування.

2.

Класифікація страхування

6

2.1. Поняття класифікації та її значення.

2.2. Класифікація страхування за об'єктами.

2.3. Класифікація за формами проведення.

2.4. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку.

3.

Страхові ризики та їх оцінка

6

3.1. Поняття ризиків.

3.2. Класифікація ризиків.

3.3. Ризик-менеджмент і страхування.

4.

Страховий ринок

6

4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України.

4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення.

4.3. Стратегія страхової компанії.

4.4. Організаційна структура страхової компанії.

4.5. Органи управління страховою компанією.

5.

Державне регулювання страхової діяльності

6

5.1.Правове забезпечення страхування

5.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю

II ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

6.

Особисте страхування

6

6.1. Страхування життя та його основні види.

6.2. Змішане страхування.

6.3. Страхування від нещасних випадків, його основні види і форми здійснення.

6.4.Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків.

6.5.Колективне та індивідуальне добровільне страхування від нещасних випадків.

6.6. Медичне страхування.

7.

Майнове страхування та страхування кредитних і фінансових ризиків

6

7.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.

7.2. Організаційні форми страхування кредитів.

7.3. Страхування від втрат прибутку.

8.

Страхування майна громадян

6

8.1. Страхування будівель.

8.2. Страхування тварин.

8.3. Страхування домашнього майна.

9.

Страхування відповідальності

6

9.1. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.

9.2. Страхування відповідальності роботодавця.

9.3. Страхування відповідальності на транспорті.

10.

Доходи, витрати і прибуток страховика

6

10.1. Доходи страховика.

10.2. Витрати страхової компанії

10.3. Прибуток страховика.

10.4. Оподаткування страхових компаній.

11.

Фінансова надійність страховика

6

11.1. Поняття фінансової надійності.

11.2. Страхові резерви.

11.3. Інвестиційна політика страховика.

11.4. Оцінка платоспроможності страховика.

Всього :

64

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.