Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции модуля 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
1.46 Mб
Скачать
  1. Пропозиція конкурентної фірми

Крива пропозиції конкурентної фірми показує, який обсяг випуску продукції буде виробляти та пропонувати фірма, щоб максимізувати прибуток. Вона буде співпадати з тією частиною кривої граничних витрат фірми, яка розташована вище кривої її середніх змінних витрат.

Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді - це частина кривої її граничних витрат МС, що розташована вище кривої AVC (рис.8.9).

Там, де МС=АТС, визначається точка окупності (точка В).

Там, де МС=AVC, визначається точка закриття фірми (точка С).

Для визначення обсягу випуску при будь якій ціні (Р1, Р2), вищій за мінімальні середні змінні витрати (AVC), проводиться горизонтальна лінія до кривої граничних витрат (МС). Якщо із точки її перетину з кривою граничних витрат (МС) провести вертикальну лінію до осі абсцис, отримаємо точку, яка визначить той обсяг випуску продукції (q1,q2), який фірма по відповідній ціні пропонує до продажу.

Рис. 8.9. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

Рис. 8.10 Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді

Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді - це крива, що показує обсяг випуску продукції, який фірма буде виробляти при кожному значенні ціни, щоб досягти максимізації прибутку на довгостроковому інтервалі.

Крива пропозиції фірми в довгостроковому періоді визначається частиною кривої довгострокових граничних витрат фірми (LMC), яка розташована вище кривої довгострокових середніх витрат (LAC), що відповідає ціні беззбитковості на довгостроковому інтервалі, включаючи точку мінімуму LAC.

Довгострокова ціна беззбитковості - це найменша ціна, за якої фірма може лише покрити свої витрати в довгостроковому періоді. Вона відповідає мінімальному рівню довгострокових середніх витрат фірми. При цьому фірма отримує лише нормальний прибуток.

Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) складається з обсягів пропозиції всіх фірм, що пропонують свою продукцію на ринку по будь-якій можливій ціні.

Довгострокова крива ринкової пропозиції залежить від зміни на довгостроковому інтервалі рівня витрат галузі по мірі розширення обсягів випуску продукції. В залежності від цього вона може мати додатний (позитивний) або від’ємний нахил.

Рис. 8.11 Довгострокова крива ринкової пропозиції для галузей з різною динамікою витрат

  1. Досконала конкуренція та ефективність.

Чисто конкурентна економіка призводить до найефективнішого використання обмежених ресурсів суспільства. Економіка конкурентних цін використовуватиме обмежену кількість наявних у суспільстві ресурсів так, що максимізуватиме задоволення потреб споживачів.

Ефективне використання обмежених ресурсів передбачає виконання двох умов:

1. Досягнення ефективного розподілу ресурсів, коли ресурси розподіляються між фірмами і галузями так, щоб суспільство (споживачі) отримали найбажаніший для себе набір товарів та послуг. Розподільна ефективність реалізується тоді, коли зміною складу продукції уже неможливо досягати чистої вигоди для суспільства. Ресурси розподілені ефективно, якщо жоден з суб’єктів не має можливості покращити економічний стан без погіршення стану інших суб’єктів. Ця умова досягається, коли: Р = МС.

2. Виробнича ефективність, коли кожен товар або послуга з оптимального для суспільства набору вироблялися за найнижчих можливих витрат. Ця умова досягається, коли: Р = мінімальним ATC

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]