Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій Проектування трубопроводів.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
913.92 Кб
Скачать

Івано-Франківський державний технічний університет

нафти і газу

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Проектування трубопроводів"

для студентів напрямку підготовки- 0903 Гірництво спеціальності - Газонафтопроводи та газонафтосховища

MB 02070855-747-2001

Розглянутий на засіданні кафедри

транспорту і зберігання нафти і газу

(протокол № 5 від 18.01.01 р.)

Всі цитати, цифровий і фактичний матеріал перевірені. Зауваження рецензента враховані.

Возняк М.П.

2001 р.

м.Івано-Франківськ 2001

ЗМІСТ

Вступ 5

1. Особливості різних способів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу 6

 1. Особливості трубопровідного транспорту 6

 2. Особливості залізничного транспорту 8

 3. Особливості морського транспорту 8

 4. Особливості річкового транспорту 9

 5. Особливості автомобільного транспорту 10

2 Економіка різних видів транспортування нафти і нафтопродуктів 11

 1. Вибір раціонального способу транспортування нафтових вантажів 11

 2. Методика розрахунку характеристик за способами транспортування 11

 1. Розрахунок економічних показників трубопровідного транспорту 11

 2. Розрахунок економічних показників залізничного транспорту 15

 3. Розрахунок економічних показників водного

транспорту 16

2.2.4 Приклад розрахунку економічних показників 17

 1. Технологічні схеми нафтоперекачувальних станцій 22

 2. Основне обладнання нафтоперекачувальних станцій 28

 3. Основні технологічні параметри магістральних нафтопроводів 31

 4. Вимоги норм технологічного проектування до нафтоперекачувальних і наливних станцій 35

 5. Гідравлічні розрахунки і режими роботи нафтопроводу 41

 6. Вимоги норм технологічного проектування до магістральних газопроводів 43

 1. Вимоги до лінійних споруд 43

 2. Вимоги до вузлів редукування газу 44

 3. Вимоги до вузлів очистки газопроводів 45

 4. Вимоги до запірної арматури 47

 5. Вимоги до електропостачання лінійних споруд 48

 6. Вимоги до телемеханізації лінійної частини 49

 7. Вимоги до електрохімзахисту 49

 8. Вимоги до компресорних станцій 50

 9. Вимоги до газорозподільних станцій 53

9. Гідравлічні розрахунки магістральних газопроводів

згідно з ОНТП 51-1-85 57

 1. Визначення пропускної здатності і продуктивності магістральних газопроводів 57

 2. Гідравлічний розрахунок ділянки газопроводу 61

 3. Розрахунок робочих параметрів нагнітачів 71

 4. Розрахунок робочих параметрів поршневих газоперекачувальних агрегатів 74

Перелік рекомендованих джерел 76

Вступ

Дисципліна "Проектування трубопроводів" є однією з спеціальних дис­циплін спеціальності 7.090305 - Газонафтопроводи та газонафтосховища.

її метою є придбання студентами знань з основ проектування магістраль­них газопроводів, а також з методиками проведення розрахунків основних тех­нологічних процесів при транспортуванні нафти, нафтопродуктів і газу.

Дисципліна складається з лекційного курсу і практичних занять. Для пов­ного освоєння предмету студентам виділяється окрім часу на аудиторні заняття час на самостійну роботу і на виконання домашньої контрольно-розрахункової роботи.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен дістати навички з проведення проектних розрахунків нафтогазопроводів, підбору устаткування насосних і компресорних станцій, розробки технологічних схем і генпланів об'єктів нафтогазопроводів, засвоїти питання, зв'язані з техніко-економічним обгрунтуванням підбору способу транспортування нафтовантажів, оптиміза-цією проектних рішень.

ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СПОСОБІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ І ГАЗУ

Нафта^ нафтопродукти і газ доставляються трубопровідним, залізничним, морським, річковим і автомобільним транспортом.

Всі ці види транспорту мають свої особливості. Вони розрізняються за степенем розвитку і регіонального розміщення, за рівнем технічного оснащення і умовами експлуатації, можливостями освоєння різних вантажопотоків, за пропускною і провізною здатністю на окремих напрямках і ділянках, за технічними параметрами, техніко-економічними показниками та іншими даними.

Тому при вирішенні питання про використання того чи іншого виду транспортування або про їх взаємодію між собою при змішаних перевезеннях в умовах багатоваріантних способів постачання необхідно приймати до уваги техніко-економічні особливості кожного з цих видів транспорту і т. п.