Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГГ-30.01.12.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Контрольні питання для самоперевірки

  1. Охарактеризуйте сутність понять «архітектура», «архітектурний стиль», «ландшафтна архітектура», «природний ландшафт», «антро­ погенний ландшафт».

  2. Назвіть принципи організації внутрішнього простору приміщень на підприємствах готельного господарства.

  3. Назвіть особливості формування та специфіку інтер'єру підпри­ ємств готельного господарства.

  4. Які прийоми використовують для гармонічного поєднання зов­ нішнього та внутрішнього простору в приміщеннях підприємств готельного господарства?

  5. У чому полягає сутність функціональної доцільності при створенні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства?

  6. У чому полягає економічна доцільність при створенні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства?

  7. Охарактеризуйте прийоми, які використовують при створенні композиції інтер'єрів у приміщеннях підприємств готельного гос­ подарства.

  8. Назвіть особливості формування сучасного інтер'єру функ­ ціональних приміщень підприємств готельного господарства.

  9. Назвіть особливості меблювання житлового номера приміщень підприємств готельного господарства.

  10. Визначте особливості застосування кольорів під час архітектур­ ного та художнього оздоблення приміщень підприємств готельного господарства.

11.Визначте та охарактеризуйте взаємозалежність кольорів в інтер'єр-них рішеннях приміщень підприємств готельного господарства

12.Назвіть особливості та доцільність застосування озеленення при створенні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства.

13.Назвіть особливості та доцільність використання творів декора­тивного мистецтва при створенні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства.

14. Визначте та охарактеризуйте оздоблювальні матеріали, елементи декоративного мистецтва, які застосовують при створенні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.