Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГГ-30.01.12.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
221.7 Кб
Скачать

3. Сутність понять архітектура, архітектурний стиль, ландшафтна архітектура, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

Архітектура як мистецтво проектування, спорудження та художнього оздоблення будов створює штучне середовище, зручне для комфортного перебування людей.

Архітектурні рішення будівель підприємств готельного господарства мають індивідуальний стиль, техніку виконання. За допомогою архітектурних засобів створюється мікроклімат для комфортного перебування людей.

Функціональні вимоги обумовлюють поділ будівель на різні типи, які формувались відповідно до соціальних, економічних умов. Функціональні, конструктивні та художні вимоги в архітектурі визна­чають архітектурні стилі будівель.

Стиль інтер'єру - це сукупність основних ознак архітектури певного історичного періоду й окремого народу, що виявилися в особливостях функціональної, конструктивної і художньої складових.

Архітектурний стиль включає в себе характерні, специфічні для певної епохи елементи як соціально-функціонального, техніко-еконо-мічного, так і ідейно-естетичного характеру.

У XX ст. підприємства готельного господарства будували за різними стилями, які або уособлювали середньовічну архітектуру, або відрізнялись яскравим авангардизмом (авангардизм - це загальна назва різних напрямів у мистецтві XX ст., для яких характерні розрив із традицією реалістичного художнього образу, пошуки нових засобів вираження). Під час проектування підприємств здійснювався пошук єдності комфорту, національних особливостей, гармонії із зовнішнім середовищем.

На сучасному етапі основними проблемами розвитку архітек­тури в готельному господарстві є художня виразність архітектурної споруди та гармонійна цілісність її внутрішнього простору.

В архітектурі розроблені такі правила організації внутріш­нього простору:

  1. Відкритість внутрішнього простору для зовнішнього середовища.

  2. Внутрішній простір повинен бути достатньо просторим, щоб вмістити значну кількість людей.

  3. Внутрішній простір приміщення повинен бути ізольованим у межах функціонального призначення приміщення.

  4. Простір приміщень повинен бути цілісним, безперервним, гармонійно сполучатися з іншими приміщеннями.

Принципи організації внутрішнього простору на підприємствах готельного господарства відображені на рис. 5.2.

Поєднання прийомів сучасної архітектури з елементами ланд­шафту знайшло відображення у розвитку такого напряму, як ланд­шафтна архітектура, яка забезпечує гармонійність та раціональність середовища перебування людини.

Основне завдання ландшафтної архітектури полягає у відтво­ренні природного середовища, створенні цілісних антропогенних ландшафтів, які позитивно впливають на людину.

Природний ландшафт - це натуральне, природне середовище, що не є результатом діяльності людини.

Антропогенний ландшафт - це середовище, що виникло як результат людської діяльності. Залежно від соціально-економічних функцій розрізняють декілька видів антропогенних ландшафтів:

  • сільськогосподарські;

  • промислові;

  • урбаністичні (міські);

  • рекреаційні (для відпочинку).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.