Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГГ-30.01.12.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
221.7 Кб
Скачать

Вітальні, холи, фойє, зали для проведення ділових заходів (конференцій, симпозіумів, нарад)

На підприємствах готельного господарства вітальні розташо­вують на поверхах середньою площею 30-35 м2. Організація інтер'єру віталень ґрунтується на об'ємно-просторових рішеннях. Найбільш характерними прийомами є:

 • різний рівень підлоги для розмежування функціональних зон (наприклад, місце для відпочинку, вирішене у вигляді заглиб­ леної зони з кріслами та диванами);

 • виокремлення приміщень із загального простору для ство­ рення затишної обстановки в цій зоні;

 • створення малих приміщень типу алькова.

Можливість створення подібних композицій забезпечують сучасні серії блочних меблів.

У холах і вітальнях освітлення має бути своєрідним декора­тивним елементом інтер'єру та органічно пов'язуватись Із внутрішнім простором. У багатьох випадках продумане розміщення джерел освіт­лення сприяє відкриттю композиційних особливостей внутрішнього простору холу або вітальні.

Завдяки штучному освітленню можна створювати не тільки загальне кольорове середовище, але і підкреслити окремі елементи, підсилити за допомогою спрямованого світла важливі інтер'єрні акценти приміщення.

Основні меблі в зоні відпочинку - журнальні столики з розта­шованими навколо них кріслами. Місце розташування столика повинно освітлювати пряме світло, але джерелами освітлення можуть бути також торшери, настінні світильники, бра.

Зазвичай в інтер'єрі віталень та холів освітлюється одна зі стін приміщення (з декоративними елементами або колірним акцентом), а також яскраво освітлюються відбитим світлом світлі ніші у стіні.

Кольорове рішення поверхонь стін і стелі в поєднанні з різно­манітними засобами штучного освітлення інтер'єру може створити світлову імітацію ранку, вечора, заходу сонця. Для цього зазвичай використовують регульовану систему штучного освітлення, джерелом якої є люмінесцентні лампи та лампи розжарювання.

Кольорове рішення віталень і холів повинно гармоніювати з кольо­ром поверху та загальною колірною композицією інтер'єру будівлі. У цих приміщеннях переважно використовують теплу гаму .кольорів: жовто-зелені, жовті, жовтогарячі, червоні кольори. Для досягнення виразної архітектурної композиції одну зі стін приміщення можна пофарбувати в яскравий колір.

На підприємствах готельного господарства у фойє проводять різні масові заходи, ділові зустрічі тощо. Тут розміщують крісла та дивани для відпочинку гостей. Особливо зручні для меблювання секційні вироби з уніфікованими розмірами крісел і диванів, що дозволяє легко здійснювати взаємозамінність окремих елементів, наприклад, з крісел складати дивани різних розмірів і конфігурацій для відпочинку.

Композиційно-просторове та декоративне рішення залів для проведення ділових заходів проектуються таким чином, щоб глядач зміг зосередити увагу на екрані чи на сцені. Об'ємно-просторове рішення визначається формою і пропорціями залу. Дня освітлення залів рекомендується використовувати люмінесцентні лампи, які мають прості, лаконічні форми та гармонійно вписуються в сучасний інтер'єр.

Кольорові рішення залів для проведення заходів ділового харак­теру можуть поєднуватись із загальною колористичною композицією всіх приміщень будівлі. Зазвичай стіни приміщення для проведення ділових заходів фарбують одним кольором, у деяких випадках -двома-трьома кольорами. Для оздоблення підлоги використовують синтетичні матеріали, які характеризуються міцністю, еластичністю, гігієнічністю, зручністю в експлуатації.

У приміщеннях для проведення різноманітних заходів вико­ристовують спеціальні види меблів і устаткування, що визначають характер інтер'єру. Комфорт для глядачів забезпечується зручними кріслами. Ширина крісла повинна бути не менше 50 см, глибина сидіння - 45 см, висота від підлоги до передньої крайки сидіння 43-45 см. У найбільш зручних кріслах спинка відхилена від верти­кальної площини на 12-14°, а сидіння від горизонтальної площини -на 3-10°. Загальна глибина крісла при піднятому сидінні від найбільш виступаючої задньої частини сидіння до найбільш виступаючих

передніх частин крісла повинна бути не більше 45 см. Дотримуватися цього розміру необхідно для того, щоб залишати нормальну ширину проходу між рядами, що коливається від ЗО до 50 см залежно від кількості стаціонарних місць у ряді. До комплекту меблів для таких приміщень входять також кафедра-трибуна для доповідача та стіл для

президії.

Для всіх приміщень підприємства готельного господарства важливим елементом формування інтер'єру є вибір кольорової гами стін. Колір стін, стелі та підлоги повинний підвищувати тонус споживачів готельних послуг. На сходових майданчиках, сходах, у вестибюлях, холах і вітальнях допускається довільний режим колірного оформлення, контрастний до приміщень.

Колір - це засіб створення композиції інтер'єру.

Кольори мають різні характеристики: кольоровий тон, світлість,

насиченість.

Кольоровий тон - основна відмітна особливість хроматичного

кольору від спектрального.

Світлість - це властивість кольорової поверхні відбивати світло. Чим вищий коефіцієнт відбиття, тим світліший колір.

Насиченість - ступінь розрізнення хроматичних кольорів.

Вибираючи колір для формування інтер'єру приміщення під­приємств готельного господарства, необхідно дотримуватися законів контрастів, формоутворювальних властивостей кольорів та класифі­кації кольорів за психологічним впливом:

Закони контрастів

 1. Колір, який знаходиться серед більш світлих кольорів, темнішає, а серед темних - світлішає.

 2. Світлотінь кольору змінюється тим сильніше, чим більша відмін­ ність світлотіні між кольором і фоном.

 3. До кольору, який знаходиться серед інших кольорів, немовби додається колір фону (закон оптичного заміщення).

Колір, що знаходиться на фоні свого додаткового кольору, стає більш насиченим, а на фоні власного кольорового тону втрачає насиченість.

5. Колір під впливом іншого змінюється тим сильніше, чим менша його площа порівняно з площею інших кольорів.

Формоутворювальні властивості кольорів

 1. Наближуючі (червоні, жовті, оранжеві відтінки).

 2. Віддаляючі (кольори з синім відтінком).

 3. Розширюючі (світлі кольори).

 4. Звужуючі (темні кольори).

Класифікація кольорів за психологічним впливом

 1. Стимулюючі кольори - кольори-подразники, що сприяють збудженню (червоний, оранжевий, жовтий).

 2. Дезїнтегруючі кольори - холодні, що стримують роздрато­ ваність (кольори із синіми відтінками - фіолетово-синій, синій, світло- синій, синьо-зелений).

 1. Пастельні кольори - приглушені, чисті (спектральні) з часткою білого або сірого кольору (рожевий, пастельно-зепений, сіро-голубий).

 2. Статичні кольори - врівноважуючі, заспокійливі, відволі­ каючі від інших кольорів-подразників - кольори із зеленим відтінком (чистий зелений, жовто-зелений, оливковий та неспектральні кольори (пурпурні).

 3. Кольори неяскраві, приглушені - не роздратовують (сірі), стримують роздратування (білий), допомагають зосередитись (чорні).

 4. Теплі темні кольори - зменшують роздратування, діють заспокійливо. Це кольори, що мають коричневий відтінок (охристі, коричнево-зелені, темно-коричневі).

7. Холодні темні кольори - кольори, що стримують роздрату­ вання - холодні з часткою чорного або сірого кольору (темно-сірі, чорно-сині, темно-зелені, темно-сині).

У створенні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства пеане значення має озеленення внутрішнього простору.

Озеленення в інтер'єрі готелів - це особливий вид мистецтва, що виконує як естетичні, так і практичні функції:

4 утилітарна - визначається гігієнічними нормами;

4 естетична - визначається! архітектурно-художніми вимогами.

Озеленення впливає на характер формування інтер'єру та е таким самим рівноцінним компонентом оформлення, як оздоблення стін, меблювання та ін. За допомогою озеленення можна підсилити художню виразність внутрішнього простору, удосконалити його функціональну організацію. Практична функція озеленення полягає в створенні певного мікроклімату в приміщеннях.

Рослини є ефектним засобом декоративного оздоблення, вико­нують важливі завдання поділу простору на певні зони та поліпшують мікроклімат приміщення. Композиційні рішення з використанням озеленення відіграють певну роль під час створення інтер'єру, збагачують художню виразність внутрішнього простору приміщень, покращують їх функціональну організацію

Рис 5.7.

Зелені насадження, згруповані в окремі декоративні клумби, та настінні кашпо створюють необхідний рівень комфорту для спожи­вачів готельних послуг. До зеленого декору належать елементи зимо­вого саду. Поряд із традиційними прийомами розміщення рослин у квітниках доцільно організовувати зелені куточки з мікроландшаф-том. Композиційні рішення зимового саду, його планування і складові елементи повинні бути різноманітними за формою та матеріалами.

Розрізняють активну та нейтральну системи озеленення. Нейт­ральну створюють у зоні праці, активну - у зоні відпочинку. Завдяки розташованим поруч із вікнами рослинам створюється враження поєднання внутрішнього простору з навколишньою природою. Ком­позиційні прийоми гармонійного поєднання інтер'єру приміщень під­приємств готельного господарства з природою

Рослини як декоратив­ний елемент інтер'єру слід підбирати до загальної ком­позиції з урахуванням ко­льору та форми листя. Виби­раючи рослини для оздоб­лення інтер'єру, необхідно враховувати їх особливості (запах, ступінь необхідної вологості грунту, період цві­тіння). Особливу увагу слід приділити розміщенню рослин для достатнього освітлення сонячним промінням.

Озеленення приміщень здій­снюють шляхом створення композицій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.