Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГГ-30.01.12.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
221.7 Кб
Скачать

2. Функціональна організація будівлі

Функціональна організація будівлі будь-якого готелю на­самперед залежить від його типу і місткості. Місткість готелів визначається числом постійних спальних місць. Диференціа­ція готелів за місткістю в багатьох країнах світу різна. Напри­клад, у Швейцарії та Австрії готелі, що мають менше 100 місць, вважаються малими; 100-200 місць — середніми; більше 200 місць — великими. У США готелі до 100 номерів вважаються малими, до 500 номерів — середніми, понад 500 - великими. Світовий готельний фонд розташований, в основному, у малих і середніх готелях [79].

Для функціональної організації готелю істотне значен­ня має також число входів у будинок. Готелі великої місткості й високого рівня комфорту звичайно мають не менше 3-4 входів.

Готелі малої місткості нерідко обмежуються двома входа­ми (головним і до службово-побутового приміщення), а також вантажно-розвантажувальним майданчиком на господарсько­му подвір'ї.

Як свідчить аналіз практики проектування та будівництва під­приємств готельного господарства, житлову частину проектують за: прямокутною, компактною, атриумною або ускладненою формою плану. Підприємства готельного господарства з прямокутною та ускладне­ною формою плану більш поширені, ніж з компактною й атриумною. На вибір форми плану впливають: містобудівні особливості ділянки будівництва, її розмір і форма, санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги, техніко-економічні показники, а також творчий задум архі­тектора.

Прямокутну форму плану застосовують у будинках підпри­ємств готельного господарства різної поверховості та довжини. На основі прямокутних планів зазвичай споруджують будинки у формі паралелепіпеда.

Компактна форма плану (подібна до кола, еліпса, квадрата, трикутника) більш властива багатоповерховим готелям баштового типу. Вузол вертикальних комунікацій при такому плануванні часто розміщений у центральній частині будинку. Загальні коридори повер­хів не видовжені; відстані від вертикальних комунікацій до входів в усі номери відносно невеликі. Готельні підприємства з компактною формою плану доцільно споруджувати на невеликих ділянках, що звільняються після реконструкції міст; у районах з великою кількістю зелених насаджень; на гірських схилах і т.п.

Ускладнена форма плану житлової частини має багато варіан­тів: «трилисники», «хрестовини»; різні криволінійні форми. Зміна напрямку загальних горизонтальних комунікацій не справляє вра­ження про монотонність коридору, що виникає у будинках із прямо­кутною формою плану. Однак при складних формах не всі номери розташовані рівномірно. Наприклад, у номерах, розташованих у внутріш­ніх кутах будинку, погіршуються умови освітлення й інсоляції (можливе затінення номерів, особливо розміщених на нижніх поверхах), номер проглядається з вікон інших приміщень.

Атриумна форма плану (із внутрішнім двором, забудованим по периметру) дозволяє розмістити на поверсі велику кількість номерів. Найчастіше у внутрішньому обгородженому дворі розміщують загальні галереї або приміщення для обслуговування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.