Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_vidpovidi.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
115.38 Кб
Скачать
  1. Зміст основних форм буття.

Хоча категорія буття охоплює універсальні зв'язки у світі, все ж форми буття різні. Це пояснюється тим, шо Всесвіт включає в себе нескінченну кількість систем, об'єктів, процесів, станів, структур, соціальних спільностей, людських індивідів тощо. Визначеність кожного з них характеризується місцем у системі буття, є унікальним, неповторним. І хоч це так, практика й пізнання постійно вимагають їх узагальнень. Тому філософія об'єднує їх у певні групи. Серед них виділяють такі:

буття речей, процесів, станів природи (втому числі й друга природа);

буття людини серед інших речей світу;

буття соціального (індивідуальне і суспільне буття);

буття ідеального (духовного).

  1. Матерія як субстанція. Рівні структурної організації матерії.

Питання про сутність поняття «матерія» зачіпає основи будь-якого філософського світогляду. Визначень поняття матерії безліч. Багато філософів вважають, що в якості початкового визначення слід взяти наступне: матерія - це об'єктивна реальність, існуюча незалежно від людської свідомості і відображається ним. Висловлені досить суттєві аргументи, що обгрунтовують пізнавальну ефективність цього визначення.

Структура матерії.

а) конкретні матеріальні об'єкти і системи (за видами матерії - речовина, поле, космічний вакуум);

б) властивості цих матеріальних систем (фізичні, хімічні, атомні);

в) форми їх взаємодії і руху (на молекулярному рівні, гравітаційному, електромагнітному);

г) закони існування (тобто поняті стійкі, істотні, необхідні і повторювані зв'язку).

  1. Основні поняття, що характеризують діалектику як теорію розвитку.

Діалектика є  сучасною загальною теорією розвитку всього сутнього, яка адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах. І це стосується не лише розвитку “абсолютної ідеї”, як у Гегеля, а й матеріального світу. Тобто діалектика поширюється на всю навколишню дійсність і є теоретичним відображенням розвитку як “духу”, так і матерії, свідомості, пізнання. Її основним предметом є сам розвиток, його найбільш загальні закони, що діють і виявляються в розвитку природи, суспільства і мислення.

  1. Поняття і структура свідомості. Функції свідомості.

Свідо́мість — це вища форма відображення дійсності, властива лише людям і пов'язана з їх психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої. Свідомість людини — складне і багатогранне явище. З погляду психології свідомість можна розглядати як форму психіки. Стосовно буття свідомість демонструє свою пізнавальну функцію, що полягає в побудові певного образу світу, який несе в собі ступінь освоєння людиною буття.

Властивості свідомості

1)Ідеальність відображення

2)Універсальність відображення

3)Обєктивнісь відображення

4)Предметність відображення

5)Цілеспрямованість

6)Активність свідомості

7)Суспільність свідомості

8)Знарядність свідомості

  1. Поняття категорії. Особливості категорій діалектики, їх різновиди.

Категоріями називають основні поняття, що відображають загальні й істотні властивості, сторони, відносини і зв'язку певних класів явищ. Займаючи важливе місце в структурі всякої науки, вони концентрують у собі і виражають досягнуті знання.Вивчення теми можна почати з з'ясування взаємозв'язку філософських законів і категорій, їх особливостей, що і відокремлює їх від понять і законів інших наук. Філософські категорії відображають боку, властивості і відносини, притаманні всім формам руху матерії, всіх процесів і явищ, тобто вони мають загальний характер. І як всі елементи діалектики, що володіють світоглядними, методологічними, гносеологічними і логічними функціями, вони не тільки концентрують у собі раніше отримані знання, але й виступають як знаряддя подальшого пізнання і форм абстрактного логічного мислення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]