Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економ_ка п_дприємства - Курсовий проект2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
761.34 Кб
Скачать

7 Оцінка ризику і страхування

Головна задача цього розділу - передбачити основні типи ризиків, їх джерела, розробити заходи по зменшенню цих ризиків і мінімізації втрат, які вони можуть викликати. В роботі приводяться основні можливі ризики, пов'язані з виробництвом виробу: пожежі, коливання валютних курсів, зміни в податковому регулюванні, інфляція, неплатежі, зменшення об'єму продажів, збої в транспорті, відмови постачальників найважливіших матеріалів і т.д. Можна, наприклад, визначити втрати від зменшення об'єму продажів при зниженні попиту і зростанні інфляції.

Фактичний об'єм продажів (Арф) з урахуванням ступеня ризику зниження продажів :

,

де: Ар - річний об'єм продажів, шт.

α - ступеня ризику зниження продажів, можна прийняти у розмірі α = 5%.

При цьому фактична виручка (Вф) складе:

Вф = Цф * Арф

де: Цф - фактична ціна реалізації виробу відповідно до прийнятої цінової стратегії, грн.

З урахуванням рівня інфляції  виручка від продажів складе:

.

β - рівня інфляції, можна прийняти у розмірі α = 4%.

Втрати від зменшення об'єму продажів і інфляції складуть:

Вто = Ар * Цф – Вфі.

За узгодженням з викладачем можна виконати оцінку втрат і (або) від інших ризиків. Необхідно також стисло висловити можливі заходи щодо зниження ризиків і зменшення втрат від них.

8 Фінансовий план

В даному розділі в зарубіжній практиці приводяться: прогноз об'ємів реалізації; баланс грошових витрат і надходжень; таблиця доходів і витрат; зведений баланс активів і пасивів підприємства; графік досягнення беззбитковості. Ці фінансові документи відповідають стандартам європейського бухгалтерського обліку і відрізняються від вітчизняної практики, проте, у зв'язку з тенденцією до уніфікації фінансово-економічних документів в перспективі слід, очевидно, орієнтуватися на них. Враховуючи існуючу систему оподаткування, в курсовому проекті необхідно визначити прибуток (П) на річний об'єм продажів:

П = (Цпф - Сп) * Арф.

де: Цф - фактична ціна підприємства відповідно до прийнятої цінової стратегії, грн.

Ставка податку на прибуток прийнята в даний час в розмірі 23%.

В курсовому проекті виконується також побудова графіка беззбитковості. Для цього розраховуються умовно-змінні (Взм) витрати на виріб і умовно-постійні (Впост) витрати на річний випуск виробів.

Взммпкодсз+0,7*Вуе

де: Вм - витрати на основні матеріали, грн.;

Впк - витрати на покупні комплектуючі, грн.;

Зо - основна заробітна плата, грн.;

Зд - додаткова заробітна плата, грн.;

Всз – відрахування на соціальні заходи (до пенсійного фонду і фондів соціального страхування і зайнятості), грн.;

Вуе - витрати на утримання і експлуатацію обладнання, грн.

Впост = (Сп - Ззм) * Арф

де: Сп - повна собівартість виробу, грн.

Побудова графіка беззбитковості (рис.1) виконується наступним чином. На осі ординат відкладаємо величину Впост. Від точки Арф на осі абсцис відкладаємо ординату, рівну повній собівартості річного випуску (Арф Сп) - точка А. Через точки Впост і А проводимо пряму, яка відображає залежність собівартості від об'єму випуску Сп=f (Арф). Від точки Арф відкладаємо також ординату, рівну об'єму продажів Цпф * Арф (точка В). Сполучаючи точку початку координат з точкою В, одержуємо залежність річного об'єму продажів від кількості проданих виробів Вф=f (Арф). Точка перетину прямих (С) відповідає річному випуску Аркр, при якому відбувається досягнення беззбитковості виробництва.

В цьому розділі по вказівці викладача можуть бути також виконані і інші розрахунки, включаючи: прогноз об'ємів реалізації, баланс грошових витрат і надходжень (фінансовий план), план капітальних вкладень, кредитний план, план по забезпеченню ліквідності і ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.