Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економічна і соціальна географія України. Навчально-методичний комплекс.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
577.02 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Економічна і соціальна географія україни

Навчально-методичний комплекс

Харків – 2009

Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Економічна і соціальна географія України. Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2009. – 68 с.

Навчально-методичний комплекс розроблено для надання допомоги студентам при вивчені одного з важливих курсів «Економічна і соціальна географія України» як одного з найважливіших у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки бакалавра географії. Мета комплексу – надати методичну допомогу студентам для підготовки до практичних і семінарських занять та розвивати навички самостійної роботи при вивчені курсу. Складовою комплексу є робочий зошит для практичних робіт.

Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за кваліфікаційним рівнем бакалавр географії.

Комплекс містить загальні відомості про курс, тематичний план, навчальну програму з вимогами до рівнів компетентності студентів, тези лекції, запитання для самоконтролю знань, орієнтовані питання до модульного контролю, рекомендовану літературу, теми і плани практичних і семінарських занять,

Рекомендовано до друку Вченою радою

геолого-географічного факультету

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна

(протокол №1 від 28.08.2009 р.)

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………………

СТРУКТУРА КУРСУ………………………………………………………………

ЗМІСТ ПРОГРАМИ………………………………………………………………...

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ………………………………………………………………………

Модуль 1. …………………………………………………….……………….

Лекція 1. Основи соціально-економічної географії України. Україна на

економічній та політичній карті світу………………………………………

Лекція 2. Історико-географічні аспекти формування території України

та її господарського освоєння……………………………………………….

Лекція 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України……...

Лекція 4. Етно-демографічні особливості України………………………..

Питання для самоконтролю знань студентів……………………………….

Модуль 2............................................................................................................

Лекція 1. Загальна характеристика господарства України………………..

Лекція 2. Паливно-енергетичний комплекс України………………………

Лекція 3. Територіальна організація металургійного комплексу України

Лекція 4. Машинобудівний комплекс (МБК)України……………………..

Лекція 5. Хімічний комплекс та лісова і деревообробна промисловість

України………………………………………………………………………..

Лекція 6. Агропромисловий комплекс України (АПК)……………………

Лекція 7. Соціальний комплекс України: територіальні та галузеві

особливості розвитку………………………………………………………...

Питання для самоконтролю знань студентів……………………………….

Модуль 3. ........................................................................................…………..

Лекція 1. Особливості суспільно-географічного районування України.

Характеристика Донецького економічного району………………………..

Лекція 2. Суспільно-географічна характеристика Столичного,

Центрального, Північно-Східного економічних районів………………....

Лекція 3. Суспільно-географічна характеристика Причорноморського,

Придніпровського, Подільського економічних районів ………………….

Лекція 4. Суспільно-географічна характеристика Карпатського, Північно-Західного економічних районів. Особливості та перспективи розвитку України……………………………………………………………..

Питання для самоконтролю знань студентів……………………………….

ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ………………………………………..

ТИПОВІ ПИТАННЯ ДО ПИСЬМОВИХ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ………...

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ………

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..

5

6

7

12

13

13

13

14

16

23

26

27

27

29

32

35

38

42

45

47

48

48

50

52

54

55

57

67

69

70

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.