Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ёлкин

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
880.5 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇАМЕРИКИ НОВОГО ЧАСУ

ПЕРШИЙ ПЕРІОД

Харків 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ НОВОГО ЧАСУ ПЕРШИЙ ПЕРІОД

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Затверджено на засіданні кафедри нової та новітньої історії

Протокол № 9 від 22 квітня 2004 р.

Зав. кафедри

__________________ доц. Чижов О.П.

ХАРКІВ-2004

Найменування тем

Кількість годин

1. Англійська революція XVII ст.

6

2.Війна за незалежність північноамериканських

 

колоній від Англії та утворення

 

3.

СІЛА.

6

Французька революція XVIII ст.

8

4.

Революція 1848-1949 рр. і Друга Республіка у

 

5.

Франції.

4

Революція 1848-1849 рр. у Німеччині.

4

6. Міжнародні відносини (1815-1870 рр.)

4

 

Всього

32

ТЕМА І АНГЛІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст.

 

 

 

Заняття перше

 

 

1. Основні

риси

соціально-економічного розвитку Англії в першій

половині

 

 

 

 

 

XVII ст.

 

 

 

 

 

2. Еволюція

соціальної

структури

англійського

суспільства.

Специфіка

 

 

 

 

 

англійського абсолютизму.

 

 

 

3. Особливості ідеологічної боротьби. Релігійне питання.

 

 

 

Джерела та література

 

 

 

 

Джерела

 

 

Английская реформация. Документы и материалы. М., 1990

 

Гоббс Т. Избранные произведения. - М.,1965. - Т. 1-2

 

Законодательство английской революции 1640 - 1660 гг. /

Сост. Н.П.

Дмитриевский. - М.; Л., 1946.

 

 

 

История политических учений. - Вып.2. Эпоха свободной конкуренции и буржуазных революций - М.,1996.

Конституция и законодательные акты буржуазного государства XVII - XIX вв.-М ., 1967.

Кудрявцев А.Е. Великая Английская революция. - Л., 1925.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. / Под ред. М.А. Барга. - М., 1973.

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки: 1640- 1870.-М ., 1990.

Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-XIX вв.-М ., 1990.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права./ Под ред. З.М. Чернеловского. - М.,1996

Хрестоматия по новой истории: В 3 т. / Под ред. A.A. Губера, A.B. Ефимова.-М., 1963.- Т . 1.

Хрестоматия по новой истории 1640-1870. М., 1990

Література

Адо A.A. Кто такие пуритане.// Атеистические чтения. 1984. - №13 Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е.А.

Косминского и Я.А. Левицкого: В 2 т. - М., 1954.

Англия XVII века: идеология, политика, культура: Сборник трудов. - М., 1994

Англия XVII века: социальные группы и общество: Сборник трудов. - М., 1994

з

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. - М.,

1991.

Барг М.А. Кромвель и его время. - М., 1967.

Барг М.А. Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII веков. -М .,1989.

Бацер М.И. « Спор о джентри» в современной английской историографии // Новая и новейшая история. - Вып.З. - Саратов,1977.

Бацер М.И. От нарратива к теории. Англо-американская историография английской революции XVII в.// Новая и новейшая история. - 1997. - №5.

Вейт М.М. Религия и церковь в Англии. - М.,1976 Великобритания: политика, экономика, история. - СПб.,1995.

Винокур М.В. Английское крестьянство в канун буржуазной революции середины XVII в. - М., 1992.

Гизо Ф. История английской революции: В 2 т. - Ростов-на-Дону. - 1996. -Т . 1 -2 .

Гизо Ф. История английской революции: В 3 т. - Спб., 1859 - 1868. - Т. 1

- 3.

Лавровский В.М. Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII - XIX вв. - М., 1958.

Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. - М.,

1958.

Павлова Т.А. Кромвель. - М., 1980.

Проблемы британской истории (К 350-летию Английской буржуазной революции середины XVII в.) -М ., 1990.

Репнина Л.П. Локальная история и современная историография Английской революции // Новая и новейшая история. - 1992. - № 3. - С. 174 - 183.

Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. - М., 1937.,1990 Сапрыкин Ю.М. Политические учения Гаррингтона: Из истории идейно­

политической борьбы в годы Английской революции XVII века. - М., 1975. Тревельян Д.М. История Англии. Смоленск.,2002 Фёдоров С.Е. Пуритане и общество в стюартовской Англии, (позднее

индепендентство).// Российский государственный университет им. А.И. Герцена. - СПб., 1993

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов: В 2 т. - М., 2003. - Т. 1.

ТЕМА I АНГЛІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ХУП ст.

Заняття друге

1.Загострення релігійного та конституційного протистояння у країні. Початок революції.

2.Законодавство Довгого парламенту. Аграрні програми та особливості вирішення аграрного питання.

4

3.Громадянські війни. Політична боротьба індепендентів і лівелерів за політичну перебудову країни на основі теорії суспільного договору.

Джерела і література

Джерела

Законодательство английской революции 1640 - 1660 гг. / Сост. Н.П. Дмитриевский. - М., - Л. 1996

Конституция и законодательные акты буржуазного государства XVII - XIX вв.-М ., 1967.

Кудрявцев А.Е. Великая Английская революция. - Л., 1925.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. / Под ред. М.А. Барга. - М., 1973.

Лильберн Д. Памфлеты. - М., 1937.

Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-XVIII вв.-М ., 1990

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки: 16401870. - М., 1990.

Література

Английская буржуазная революция XVII века. В 2 т. - М., 1954. Архангельский С.И. Аграрное законодательство английское революции:

В 2 ч. -М .; Л., 1935-1940.

Архангельский С.И. Крестьянские движения в Англии в 40 - 50 годы XVIIв.-М ., 1960.

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. - М.,

1991.

Бацер М.И. Левеллеры против Кромвеля // Новая и новейшая история. - 2002. - № - 4

Гизо Ф. История английской революции: В 2 т. - Ростов-на-Дону. - 1996.

-Т . 1-2.

 

Гизо Ф. История английской революции: В 3 т. - Спб., 1859 - 1868. -

Г. 1

- 3.

 

История Европы. - М., 1993. - Т.3-4.

 

Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. -

М.,

1958.

 

Левин Г.Р. Демократическое движение в Английской буржуазное революции. - Л., 1973.

Павлова Т.А. Мильтон М.,1997 Попов-Ленский И.Л. Лильберн и левеллеры. - М.-Л., 1928. Проблемы британской истории. - М., 1990.

Прозорова Н.С. Политические и правовые взгляды Джона Лильберна. - М., 1960.

Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. - М., 1990. Тревельян Д.М. История Англии. - Смоленск, 2002.

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов: В 2 т. - М., 2003. - Т.1.

ТЕМА I

АНГЛІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ XVII ст.

Заняття трете

1.Індепендентська республіка, її внутрішня та зовнішня політика. “Істинні левелери”: програма та діяльність.

2.Протекторат О. Кромвеля - олігархічно-диктаторський шлях розвитку революції.

3.Крах протекторату і реставрація династії Стюартів.

4.Підсумки, особливості та історичне значення англійської революції як початку “особливого шляху” Англії до конституційної монархії.

Джерела і література

Джерела

Законодательство английской революции 1640 - 1660 гг. / Сост. Н.П. Дмитриевский. - М.-Л., 1946.

Конституций и законодательные акты буржуазных государств XVII - XIX

вв .-М ., 1967.

Кудрявцев А.Е. Великая английская революция.

Лавровский В.М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. / Под. Ред. М.А. Барга. - М., 1973.

Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции ХУ11-ХУ111 вв.-М ., 1990.

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки: 16401870.

Уинстенли Д. Избранные памфлеты. - М.; Л., 1950. Хрестоматия по новой истории: В 3 т. -М., 1963. - Т. 1.

Литература

Английская буржуазная революция XVII века: В 2 т. - М., 1954.

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. - М.,

1991.

Барг М.А. Народные низы в Английской буржуазной революции XVII века: Движение истинных левеллеров. - М., 1967.

Бацер М.И. «Спор о джентри» в современной английской историографии. - Вып.З. - Саратов, 1977.

Бацер М.И. От нарратива к теории. Англо-американская историография английской революции XVII в // Новая и новейшая история. - 1997. - №5.

Гизо Ф. История английской революции: В 2 т. - Ростов-на-Дону. - 1996. -Т . 1 -2 .

6

Гизо Ф. История английской революции: В 3 т. - Спб., 1859 - 1868. - Т. I

-3 .

Ивонина А.И. Дипломатия и революция (Две английские революции и европейская политика). - Смоленск, 1998.

Ивонина А.И. Роль внешнего фактора в политической жизни Англии ХУП в. // Вопросы истории. - 2002. - № 2.

История Европы. - М.,1993. - Т.3-4 Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. - М.,

1958.

Левин Г.Р. Демократическое движение в Английской буржуазной революции. - Л., 1973.

Очерки истории западного протестантизма. - М.,1995 Павлова Т.А. Вторая английская республик: 1659 - 1660. - М., 1974.

Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. - М., 1937; М.,2000.

Сапрыкин Ю.М. Ирландское восстание XVII в. - М., 1967. Тревельян Д.М. История Англии. - Смоленск, 2002.

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов: В 2 т. - М., 2003. - Т.2.

ТЕМА 2 ВІЙНА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ КОЛОНІЙ

АНГЛІЇ І УТВОРЕННЯ СІНА

Заняття перше

1. Характерні риси соціально-економічного розвитку колоній у XVII - першій половині XVIII ст. та адміністративна політика Англії.

2.Особливості становлення політичної системи.

3.Ідеологічні передумови війни за незалежність. Американська Просвітництво та його відмінні риси.

Джерела і література

Джерела

Американская революция XVIIIB. Практикум по новой истории/ Сост. H.A. Кисанди/ - М., 1976, Ч. 1.

Американские просветители. Избр. произведения. - М., 1968 - 1969. - Т.

1 - 2 .

Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. Избранные статьи. - М.,1990.

Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о Виргинии. - М., 1990. Джефферсон Т. О демократии. - СПб., 1994.

Пейн Т. Избр. сочинения. - М., 1959.

Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции ХУ11-ХУ111 вв.

7

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки: 1640 -1870.

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Джем. - М., 1993. Франклин Б. Избран, произведения. - М., 1956.

Хрестоматия по новой истории. - Т. 1.

Хрестоматия по новой истории. 1640-1870./ Под ред. В.Г. Сироткина/ - М., 1990.

Література

Американские президенты: 41 портрет. - Ростов-на-Дону,1997. Американский характер. Импульс реформаторства. Очерки культуры

США.-М., 1995.

Аптекер Г. История американского народа. Колониальная эра. В 12 т .- М„ 1961.-Т . 1.

Баскин М.П. Философия американского Просвещения. - М., 1955.

Бурин С.Н. Конфликт или согласие? Социальные проблемы колониального Юга США. - М.,1980.

Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. - М., 1995. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. - М., 1993.

Бэрес Ричард Документы американской революции: Декларация о независимости, Конституция США, Билль о правах. - Тверь, 1991.

Война за независимость и образование США // Под ред. Г.Н. Севастьянова. - М., 1976.

Гаджиев К.М. Американская нация: национальное самосознание культура. - М.,1990.

Ефимов А.В. США: пути развития капитализма: Доимпериалистическая эпоха.-М., 1969.

Зубков А.Ю. Англия и её североамериканские колонии в преддверии войны за независимость// Новая и новейшая история. - 1982. - №2.

Иванов Р.Ф. Франклин. - М., 1972.

История США: В 4 т. - М., 1984 - 1987. - Т. 1. Краткая история США (пер. с англ.). - М., 1993.

Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. - М., 1992. - Т. 1- 2. Морозова T.JI. О национальном своеобразии американского

Просвещения.// Истоки и формирование американской национальной литературы. - М., 1985.

Падовер С. Томас Джефферсон. - Нью-Йорк, 1991. Севастьянов Г.Н., Уткин А.И. Томас Джефферсон. - М., 1976.

Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории: Виргиния, Новый Плимут. 16061642. -М ., 1978.

Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории: Массачусетс, Мэриленд: 1630-1642.-М ., 1980.

Слезкин Л.Ю. Легенда, утопия, быль в ранней американской истории. - М .,1981.

Словарь американской истории с колониальной истории до первой мировой войны. - М.-СПб.,1997.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.