Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Екзаменаційні питання до курсу ЗарубЛит

.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
40.96 Кб
Скачать

Екзаменаційні питання до курсу „Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження”

 1. Загальна характеристика літератури Середніх віків у контексті історії західноєвропейської літератури. Фактори, що сприяли формуванню середньовічної літератури.

 2. Роль античної культури і літератури у становленні середньовічної літератури.

 3. Середньовічна картина світу (Бог та людина, часово-просторові структури, людина у соціумі). Система освіти, мистецтво, філософія у Середні віки.

 4. Періодизація літератури Середніх віків.

 5. Література раннього Середньовіччя. Англосаксонський, германо-скандинавський і кельтський епос.

 6. Збірки „Молодша Едда” та „Старша Едда” як викладення германо-скандинавської теогонії і космогонії.

 7. Клерикальна література. Жанрове розмаїття і специфіка проблематики.

 8. Героїчний епос Зрілого Середньовіччя: національна своєрідність, особливості проблематики і образної системи.

 9. Тематика, образна специфіка, особливості композиції героїчного епосу Франції (Пісня про Роланда)

 10. „Пісня про мого Сіда” як літературна пам’ятка „Реконкісти”.

 11. Творчість вагантів і голіардіав.

 12. Поняття куртуазної культури. Види і жанри лицарської літератури.

 13. Куртуазна лірика. Умови, час та місце виникнення. Представники, концепція любові. Канонічність та жанрове розмаїття.

 14. Поезія міннезінгерів, два напрямки міннезангу і творчість Вальтера фон дер Фогельвейде.

 15. Лицарський роман і його автори, жанрова своєрідність та еволюція.

 16. Поняття „авантюри”, концепція любові й образи героїв у романах Кретьєна де Труа.

 17. Легенда про Святий Грааль та її художнє втілення в романах про Грааль Кретьєна де Труа та Вольфрама фон Ешенбаха.

 18. Міська література Середньовіччя. Основні риси та жанри.

 19. Тваринний епос „Роман про Ліса”. Специфіка створення художніх образів, сатиричність.

 20. Історія написання „Роману про Троянду” Гільйомом де Лоррісом і Жаном де Меном. Специфіка художнього світу дидактико-алегорічної поеми.

 21. Франсуа Війон як останній поет Середньовіччя. ”Малий” та „Великий Заповіт”. Основні риси творчості.

 22. Специфіка розвитку середньовічної драми і театру. Драматичні жанри.

 23. Хронологічні межі доби Відродження, духовно-ідеологічний клімат, домінанти світогляду, форми художньої культури і основні представники.

 24. Умови та причини виникнення ренесансного руху в Італії. Періодизація італійської літератури епохи Відродження.

 25. Творчість Данте Аліґ’єрі. Образ Беатріче Портінарі й особливості композиції ліричної сповіді „Нове життя”.

 26. Картина Всесвіту у „Божественній комедії” Данте Аліґ’єрі.

 27. Специфіка композиції, віршової форми й архітектоніки „Божественної комедії” Данте Аліґ’єрі.

 28. Образ ліричного героя і характер ліричної інтроспекції у сонетах Франческо Петрарки.

 29. Образ Лаури і художні засоби його створення в „Канцоньєре” (Книга пісень) Ф. Петрарки. Прийом складної алегорії у багатозначному імені коханої.

 30. Ідейні, сюжетні й образні джерела збірки „Декамерон” Дж. Боккаччо. Порядок викладення й класифікація новел, функція зв’язувальної рамки в „Декамероні”.

 31. Розвиток середньовічної драми та театру. Жанрове розмаїття.

 32. „Несамовитий Орландо” Лудовіко Аріосто. Сюжет і композиція поеми, роль фантастики.

 33. Творчість Торквато Тассо. Синтез античної топіки, лицарських цінностей і християнсько-католичних ідеалів у поемі „Визволений Єрусалим”.

 34. Специфіка та характерні риси Відродження у Німеччині. Представники, періодизація. Реформація.

 35. Нідерландське Відродження і творчій шлях Еразма Роттердамського. Особливості філософської сатири у творі „Похвала глупоті”.

 36. Французький Ренесанс.

 37. Періодизація історико-літературного процесу доби Відродження у Франції.

 38. Жанр новели у французькій ренесансній літературі. Історико-літературне значення „Гептамерону” Маргарити Наваррської; спільні та відмінні риси твору з „Декамероном” Дж. Боккаччо.

 39. Життя та творчість Франсуа Рабле. Історія створення роману „Гаргантюа і Пантагрюель”, його структура та зміст.

 40. Проблематика роману „Гаргантюа і Пантагрюель”. Головні образи.

 41. Специфіка художнього методу Ф. Рабле: поняття „карнавальної культури”, „карнавального сміху”, амбівалентності, „гротескного реалізму”. Роль і функції елементів матеріально-тілесного низу у романі „Гаргантюа і Пантагрюель”.

 42. Розвиток французької ренесансно-гуманістичної поезії др. п. XVI ст. Поети Плеяди. Творчість П’єра де Ронсара.

 43. Пізній Ренесанс і „Проби” Мішеля де Монтеня. Специфіка створення композиції „Проб”.

 44. Особливості соціально-політичного і культурного розвитку Іспанії к. XVI – поч. XVII ст. Періодизація літературного процесу.

 45. Життя та творчість Мігеля де Сервантеса. Пасторальний роман „Галатея”.

 46. Історія створення роману „Дон Кіхот” М. де Сервантеса, його структура та зміст.

 47. Специфіка образів Дон Кіхота і Санчо Панси. Проблематика роману.

 48. Розвиток іспанської драми. Народно-фарсовая й вчено-гуманістична традиція іспанської ренесансної драми XVI ст.

 49. Життя і творчість Лопе де Веги. Жанрова класифікація й тематичне розмаїття п’єс.

 50. Соціально-історичний і культурний розвиток Англії у XVI ст. Періодизація літературного процесу. Оксфордський гурток гуманістів.

 51. Феномен передвідродження у англійській літературі та творчість Джефрі Чосера.

 52. Історія створення, жанрові джерела і сюжетно-композиційна будова „Утопії” Т. Мора.

 53. Розвиток драми у др. п. XVI – поч.XVII ст. Шкільний, придворний і загальнодоступний театр. Життя і творчість К. Марлр. Обробка народної легенди у п’єсі „Трагічна історія доктора Фауста”.

 54. Творчість Вільяма Шекспіра. Жанрова своєрідність і сюжетні джерела шекспірівських п’єс; складність і динаміка характерів.

 55. Періодизація творчості В. Шекспіра. Образ ліричного героя і Смаглявої Леді в сонетах В. Шекспіра. Час та вічність у філософських сонетах.

 56. Хроніки В. Шекспіра. Проблематика, образи, художня своєрідність.

 57. Комедії В. Шекспіра.Ігра судьби і випадку як підґрунтя колізій у любовних комедіях. Карнавально-святкова стихія і фарсові ситуації у комедіях, образи шутів.

 58. Тематика і проблематика трагедій В. Шекспіра, їх художня своєрідність.

 59. Пізній період творчості В. Шекспіра. Зіткнення сил добра і зла в трагікомедіях „Зимова казка” та „Буря”.

 60. Історичне значення літератури Середньовіччя та Відродження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.