Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економ_ка п_дприємства - Курсовий проект2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
761.34 Кб
Скачать

6 Розрахунок показників по праці і заробітній платі

В цьому розділі визначається ефективний річний фонд часу роботи одного робітника; розраховується чисельність основних робітників; знаходиться річний фонд і середньомісячна заробітна плата робітників.

Ефективний фонд часу одного робітника визначається як:

,

де: Фн - номінальний річний фонд робочого часу одного середньосписочного робітника в годинах;

Рп - відсоток планованих невиходів.

Номінальний фонд часу визначається множенням кількості робочих днів в році на тривалість однієї зміни в годинах залежно від умов праці. Для робітників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, Фн можна прийняти 2088 год., на роботах з важкими і шкідливими умовами праці - 1836 год. Величину Рп в курсовому проекті можна прийняти в розмірі 10-12% до Фн.

Розрахунок чисельності основних робітників проводиться по професіях виходячи з умови, що всі вони працюють на нормованих роботах. Розрахункове число робітників (npi) по професії (виду робіт) визначається як:

,

де: Ар - річний випуск виробів в шт.;

ti - трудомісткість виготовлення одного виробу робітникам i-й професії, н-г;

Квп - планований коефіцієнт виконання норм часу (Квп=1,05-1,10).

Розрахунок чисельності основних робітників по професіях і ділянці в цілому виконується в таблиці 6.1. Прийнята чисельність робітників визначається округленням npi до цілого числа.

Таблиця 6.1 - Розрахунок чисельності основних робітників

Показники по варіантах

Позна-чення

Вид робіт

Всього

Верстат.

Холодні

Гар. і шк.

Інші

1 варіант

Трудомісткість виробу, н-г

ti

Трудомісткість річного випуску, н-г

Ар * ti

Трудомісткість річного випуску, людино-годин

Чисельність робітників розрахункова

npi

Чисельність робітників прийнята

Nпрi

2 варіант (виконуються ті ж розрахунки, що і по першому варіанту)

Розрахунок річного фонду заробітної плати виробничих робітників (Фр) виконується так:

Фр = (Зп + Д + Зд) * Ар

де: Зп - пряма заробітна плата на один виріб, грн.;

Д - доплати по відрядно-преміальних системах оплати праці, грн.;

Зд - додаткова заробітна плата, грн.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника (ЗМ) визначається як:

,

де: Кпр - коефіцієнт преміювання (1,1 - 1,2);

nПРЗ - загальна прийнята чисельність основних робітників.

Розрахунки річного фонду і середньомісячної заробітної платні виробничих робітників виконуються в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Розрахунок показників по заробітній платні.

Показник

Позначення

Величина по виробу

1 варіант

2 варіант

Пряма зарплата на один виріб

Зп

Пряма зарплата на річний випуск

Зп * Ар

Доплати по відрядно-преміальних системах і додаткова зарплата на річний випуск

(Д + Зд) * Ар

Річний фонд заробітної платні

Фр

Загальна чисельність виробничих робітників

nпpз

Середньомісячна заробітна плата

Зп

Разом з розрахунком чисельності виробничих робітників необхідно визначити і чисельність промислово-виробничого персоналу, враховуючи наступну його виробничу структуру: робітники – 75,2 % (у тому числі основні – 57,1%); інженерно-технічні працівники – 19%; службовці – 3,0%; учні – 1,5%, молодший обслуговуючий персонал – 0,8% охорона – 0,5%.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.