Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Економ_ка п_дприємства - Курсовий проект2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
761.34 Кб
Скачать

4 Визначення вартості виробничих фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань

4.1 Розрахунок вартості виробничих фондів

При цьому розрахунки виконуються в такій послідовності: визначається дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання; розраховується кількість одиниць верстатного обладнання; знаходиться вартість виробничих фондів.

Дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання (Фд) визначається так:

,

де: Фреж - режимний фонд часу роботи одиниці обладнання, г.;

Вр - відсоток втрат часу на технічне обслуговування і ремонти.

Величина Фреж визначається як:

,

де: ард - кількість робочих днів в році (визначається по календарю);

l - число змін за добу (приймається двозмінний режим роботи);

tсм - тривалість однієї зміни в годинах (8 годин).

Величина Вр при двозмінній роботі може бути прийнята в розмірі 3-6% для універсального і 10-15% і для спеціального обладнання.

Визначення кількості одиниць верстатного обладнання в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва виконується по групах (токарне, свердлувальне і т. д.). Розрахункове число одиниць по i-й групі обладнання (Сpi) знаходиться так:

,

де: Ар - річний випуск виробів в шт.;

t - трудомісткість одного машинокомплекта деталей, оброблюваних на даній групі обладнання в нормо-годинах;

Квк - планований коефіцієнт виконання норм (приймається в межах 1,05-1,20).

Прийнята (фактично необхідна) кількість одиниць обладнання (Спр) встановлюється з розрахунком, щоб фактичний коефіцієнт завантаження обладнання (Кзв) не перевищував планованої величини 0,85.

.

Отже, прийнята кількість одиниць обладнання визначається з округленням до цілого, як:

.

Розрахунок кількості верстатного обладнання по групах і ділянці в цілому виконується для двох варіантів проектованого виробу в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 - Розрахунок кількості верстатного обладнання

Показники

по варіантах

Позначення показника

Групи обладнання

Всього

Токарн.

Фрез.

Свердл.

Інші верст.

1 варіант

Трудомісткість виробу, н-г

ti

Трудомісткість програми, н-г

Ар * ti

Трудомісткість програми станко-годинника

Кількість верстатів розрахункова

Cpi

Кількість верстатів прийнята

Cnpi

Фактичний коефіцієнт завантаження

Kзвi

2 варіант (виконуються ті ж розрахунки, що і по 1 варіанту)

Розрахунок вартості виробничих фондів виконується в таблиці 4.2 за результатами розрахунку кількості верстатного обладнання (табл. 4.1). Вартість обладнання визначається так:

,

де: Цci - середня ціна i-го виду обладнання (приймається за узгодженням з викладачем на момент розрахунку), грн.;

m - кількість видів обладнання.

В капітальні витрати по устаткуванню (Коб) входять також витрати на його транспортування, монтаж і наладку (приймаються в розмірі 10-15% від Воб). Вартість виробничих площ визначається так:

Зпл = S * Ц м2

де: S - площа проектованої ділянки, м;

Ц м2 - середня ціна за 1 м2 виробничої площі на момент проектування (приймається за узгодженням з викладачем), грн.

Площа ділянки визначається множенням кількості верстатів на середню величину площі, займану одним верстатом. Вона може бути прийнята для малих верстатів 10-12 м2, для середніх - 15-20 м2 і для крупних - 30-45 м2.

Вартість інших складових основних фондів (ОФ) обчислюється виходячи з їх структури згідно Додатку А і розрахованих абсолютних значень вартості обладнання (Коб – 39,3 % від вартості всіх ОФ). Вартість решти складових знаходимо по пропорції:

Коб – 39,3 %

Х – 36,3 %

Х = Коб * 36,3 / 39,3

де Х – вартість будівель та споруд.

Якщо отримане значення вартості виробничих площ не співпадає з розрахованим вище, то приймаємо для подальшого розрахунку значення, визначене по структурі.

Вартість оборотних коштів розраховується на основі визначених раніше значень вартості основних матеріалів і покупних комплектуючих і орієнтовної структури оборотних коштів, приведеної в Додатку Б. При розрахунку вартості оборотних коштів (за аналогією з розрахунком вартості основних фондів) потрібно враховувати кількість обертів оборотних коштів, які розраховуються:

Ко = Т/Д = 360 / Д + 10,

де Т – плановий період, 360 дней,

Д – тривалість виробничоного циклу (п. 9 початкових даних) + 10-15 днів.

Вартість матеріалів розраховувати за формулою:

ВмΣ = ,

де Вм, Впк – вартість матеріалів и покупних комплектуючіх (табл. 3.1).

ВмΣ – 43,5 % вартості усіх оборотних коштів. Вартість інших складових оборотних коштів знаходим аналогічно з розрахунком основних фондів.

Розрахунок вартості оборотних коштів приводиться в табл. 4.3.

Таблиця 4.2 - Розрахунок вартості основних виробничих фондів

№ п./п.

Показник

Ціна грн

Позначення

1 варіант

2 варіант

к-ть

сума, грн.

к-ть

сума, грн.

1.

Вартість обладнання

а)

токарне

фрезерне

свердлувальне

інше

Разом:

Воб

Вартість обладнання з урахуванням транспортування, монтажу і наладки

Коб

2.

Вартість інших складових основних фондів (Згідно Додатку А)

3.

Вартість основних фондів

Воф

4.

Вартість виробничих фондів

Впфофок

Таблиця 4.3 - Розрахунок вартості оборотних коштів

№ п/п

Елемент оборотних коштів

Вартість по варіантах

1 варіант

2 варіант

(Приводяться елементи згідно Додатку Б.)

Всього вартість оборотних коштів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.