Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_zanyattya_z_istorii_pedagogiki.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
57.62 Кб
Скачать

Історія педагогіки

Тема 1. Еволюція цілей виховання в історії зарубіжної педагогіки

Мета: показати гуманістичний характер мети виховання, її обумовленість економічними і соціально-політичними умовами життя людей.

Основні поняття: мета виховання, завдання виховання, різносторонній розвиток особи, гармонійний розвиток особистості, принцип природовідповідності, вільне виховання, гуманістичний, доцільний і утилітарний підходи до виховання.

План

 1. Мета виховання в стародавній Спарті і Афінах, шляхи її реалізації. Теоретичне осмислення мети виховання, засобів і умов її досягнення в давнину (Платон, Арістотель, Сократ, Демокріт).

 2. Я.А. Коменській про мету виховання, засоби і умови досягнення людяності.

 3. Д.Локк про виховання джентльмена як мету виховання і шляхи її досягнення.

 4. Вільна людина і виховна система Ж.-Ж. Руссо.

 5. Різнобічний і гармонійний розвиток особи, народна школа И.Г.Песталоцці як засіб реалізації цієї мети.

 6. Концепція нового виховання. Г.Кершенштейнер, Д.Дьюи, А.Лай про мету і завдання виховання і реформування шкільної справи.

Теми рефератів

 1. Розвиток принципу природовідповідності в західноєвропейській педагогіці ХVII-ХIХ ст.

 2. Основні напрями реформування школи в працях Г.Кершенштейнера, Д.Дьюи, А.Лая.

 3. Ціль виховання в педагогічній системі І.Ф.Гербарта.

 4. Ціль виховання в західноєвропейській педагогіці другої половини ХХ ст.

 5. Ціль виховання в американській педагогіці кінця ХХ ст.

Творчі завдання

 1. Доведіть або спростуйте думку сучасників Плутарха: "... наслідувати лаконцям - означає прилежати душею скоріше до філософії, ніж до гімнастики".

 2. Прокоментуйте вислів Я.А.Коменського: "Людина є істота найпокірливіша і саме божественна, якщо вона буде приборкана справжнім вихованням; якщо ж її не виховувати або давати їй помилкове виховання, то вона буде самою дикою твариною зі всіх, кого виробляє земля".

 1. Доведіть, що гуманне відношення до дитини у виховній системі Д.Локка є принципом виховання.

 2. Поясніть, чому програма виховання Еміля характеризується як "природна, прогресивна, негативна".

 1. Поясніть, чому И.Г.Песталоцці вважав, що етичне виховання повинне домінувати над усіма іншими видами виховання.

Питання для самоконтролю

 1. Перерахуйте основні компоненти виховної системи в Стародавніх Спарті і Афінах.

 2. Які цілі і методи етичного виховання виділяв Я.А.Коменський?

 3. Перерахуйте методи формування джентльмена, розроблені Д.Локком.

 4. Назвіть вікові етапи життя дитини, виділені Ж.-Ж.Руссо, Які виховні завдання вирішуються на кожному з них?

 5. Які вимоги до народної школи розробив И.Г.Песталоцці?

Література

 1. Демокрит. Фрагменты о воспитании. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С. 9-10.

 1. Плутарх. Ликург. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.11-18.

 2. Аристотель. Политика. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.34-38.

 3. Я.А.Коменский. Великая дидактика. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.137-145.

 4. Д.Локк. Мысли о воспитании. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.153-186.

 5. Ж.-Ж. Руссо. Эмиль или о воспитании. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981.

 1. И.Г.Песталоцци. Письмо другу о пребывании в Станце. – Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. – М.:Педагогика, 1981. – Т.1.

8. И.Г.Песталоцци. Что дает метод уму и сердцу. – Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. – М.:Педагогика, 1981. – Т.1.

9. Д.Дьюи. Школа и общество. – Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.490-500.

10.Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М.: Просвещение, 1982. – С.113-125.

Історія педагогіки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]