Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Presentation

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
982.84 Кб
Скачать

Поводження з відходами упаковки

/досвід країн ЄС, ситуація в Україні, проект Закону “Про упаковку та відходи упаковки”/

Американська Торгівельна Палата 1 лютого 2013 р.

Зміст

1.Основні засади управління відходами упаковки в країнах ЄС

2.Ситуація і напрямки політики у сфері поводження з відходами упаковки в Україні

3.Проект закону України “Про упаковку та відходи упаковки “

Політика ЄС щодо відходів

Завдання політики:

Рамочна Директива щодо відходів 2008

Мінімізувати вплив відходів на навколишнє середовище і людину;

Підвищити ефективність використання ресурсів в Європі;

Перетворити Європу в “суспільство рециклінга”, уникнення відходів і використання неминучих відходів в якості вторинних ресурсів, там де це можливо.

Один із головних пріоритетів Шостої Екологічної Програми дій ЄС (2002-2012) -

забезпечення економічного зростання ЄС при уникненні кількісного збільшення відходів.

Запобігання і зменшення

Вторинне використання і переробка

Утилізація і Видалення

Політика ЄС щодо утилізації і переробки

Основним законодавчим документом в сфері поводження з упаковкою є Директива ЄС “Про упаковку та відходи

упаковки” (94/62/ЄС і 2004/12/ЄС).

Запроваджує концепцію Розширеної Відповідальності Виробника (РВВ)

Мета

Забезпечити високий рівень екологічного захисту, запобігаючи чи зменшуючи вплив на навколишнє середовище

Гарантувати функціонування внутрішнього ринку країн ЄС та уникати бар’єрів для торгівлі і обмежень конкуренції в межах країн ЄС

Норми утилізації та переробки

 

 

 

 

 

Директива ЄС “Про упаковку

Директива

Директива

 

 

 

та відходи упаковки”

94/62/EC

2004/12/EC

 

 

 

 

 

Загальна норма з утилізації

50%-65%

мінімум 60%

 

Загальна норма з переробки

25%-45%

55%-80%

 

Скло

мінімум 15%

мінімум 60%

 

Папір

мінімум 15%

мінімум 60%

 

Метали

мінімум 15%

мінімум 50%

 

Полімери

мінімум 15%

мінімум 22.5%

 

Дерево

-

мінімум 15%

 

Строки

 

 

 

ЄС-12

30 червня 2001

кінець 2008

 

Греція, Iрландія, Португалія

кінець 2005

кінець 2011

 

10 нових членів (2004)

травень 2004-

кінець 2012-кінець

 

кінець 2009

2015

 

 

 

Болгарія (2007)

кінець 2011

кінець 2014

 

Румунія (2007)

кінець 2012

кінець 2013

 

 

 

 

Виконання завдань з переробки відходів упаковки в країнах ЄС

Що таке Розширена Відповідальність Виробника?

дизайн/конструкція

виробництво

Відповідальність

Виробника

розподіл

 

 

використання

 

кінець використання

 

збирання відходів,

 

повторне використання

 

/переробка,

 

утилізація/

Розширена

Відповідальність

Виробника

Реалізація розширеної відповідальності виробника в Європі в 2010-2011рр.

Діють 34 організації РВВ, які знаходяться в 34 країнах (в 2011р.),

27 країн використовують знак Green Dot

185 000 зобов’язаних суб’єктів (виробники та імпортери) фінансують системи РВВ

Біля 400 млн мешканців мають доступ до роздільного збирання відходів, які фінансуються системами РВВ

33 300 000 тонн відходів упаковки були перероблені через системи РВВ у

2010р.

Більше 26 млн. тонн C0² було збережено в 2010 р.

Sweden

 

 

 

 

Finland

 

Great Britain

Norway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

Ireland

 

 

 

Latvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

 

Netherlands

 

 

 

 

 

Germany

 

Poland

 

 

Belgium

 

 

 

 

 

Luxembourg

Czech

Ukraine

Republic

 

 

 

Austria

Slovakia

 

France

Hungary

 

 

 

 

Portugal

Slovenia

Romania

 

 

CroatiaSerbia

 

Spain

Italy

 

 

Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

Turkey

 

Malta

 

Cyprus

 

Більше 3 300 000 тонн полімерної упаковки були перероблені в 2010 р.

Загальна схема систем РВВ

Виробники та імпортери

товарів в упаковці передають свої зобов’язання, які встановлюються Законом, уповноваженим організаціям РВВ.

Організації РВВ організовують

Органи місцевого

збирання і утилізацію відходів

самоврядування,

упаковки від населення і місць їх

компанії, які здійснюють

централізованого утворення та

збирання, переробку та

виконують вимоги, що встановлені

утилізацію відходів

Міністерством охорони

упаковки

навколишнього середовища

 

ВИРОБНИКИ,

ОРГАНІЗАЦІЯ РВВ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО

ІМПОРТЕРИ І

Уповноважена і

САМОВРЯДУВАННЯ,

ТОРГІВЛЯ

контролюється

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМПАНІЇ

 

Міністерством охорони

І ПЕРЕРОБНИКИ

 

навколишнього

 

 

середовища

 

Три основних моделі систем РВВ

1. Модель повної вартості (Австрія, Німеччина)

Організації РВВ несуть 100% відповідальності за збирання, сортування і переробку, а також за систему роздільного збирання твердих побутових відходів. А за збирання змішаних відходів відповідають органи місцевого самоврядування (муніципалітети).

2. Загальна модель (Франція, Іспанія, Чехія, більшість країн ЄС)

Місцеві органи самоврядування організовують збирання всіх видів відходів. Системи РВВ компенсують їм затрати, які виділяються на збирання відходів упаковки.

3. Системи сертифікатів (Великобританія)

Немає зв’язку між РВВ та збиранням відходів упаковки на місцевому рівні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]