Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_zanyattya_z_istorii_pedagogiki.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
57.62 Кб
Скачать

Тема 6. Педагогічна теорія і практика а.С.Макаренка

Мета: проаналізувавши твори А.С.Макаренка і сучасні суперечливі оцінки його творчості, глибоко і всебічно вивчити його педагогічну систему, сприяти формуванню власної думки студентів про значення педагогічної діяльності А.С.Макаренка, визначити перспективи застосування його теорії і практики сьогодні і в найближчому майбутньому.

Основні поняття: мета виховання, методи виховання, дитячий колектив, види колективу, принцип паралельної дії, перспективних ліній, метод вибуху, співвідношення колективу і особистості, стадії формування колективу, виховуюча сила колективу, дисципліна, дисциплінована людина, режим, батьківський авторитет, види батьківського авторитету, педагогічна майстерність.

План

1. Основні етапи життя і педагогічної діяльності А.С.Макаренка.

 1. Мета і методи виховання дітей і молоді в творах А.С.Макаренка.

 2. Вчення А.С.Макаренка про колектив як важливий чинник виховання особистості:

а) поняття "колектив", його ознаки, види, структура;

б) стадії формування колективу і сила його виховуючого впливу;

в) основні принципи розвитку дитячого колективу.

4. Концепція свідомої дисципліни і дисциплінованості особистості в шкільному вихованні.

5. Концепція трудового виховання А.С.Макаренка.

6. А.С.Макаренко про проблеми сімейної педагогіки. Батьківський авторитет і його види.

7. Духовна і етично-естетична суть виховання дітей в практиці А.С.Макаренка.

Питання для самоконтролю

 1. Перерахуйте основні етапи в педагогічній діяльності А.С.Макаренка.

 2. Складіть класифікацію методів виховання, розроблених А.С.Макаренком.

 3. Перерахуйте основні етапи розвитку колективу.

 4. Назвіть основні види помилкового батьківського авторитету.

 5. Сформулюйте основні характеристики дійсного батьківського авторитету.

Творчі завдання

 1. Доведіть гуманістичний і демократичний характер педагогічної системи А.С.Макаренка. Наведіть приклади з його творів.

 2. Розкрійте виховні можливості колективу, використовуючи приклади, що містяться в творах А.С.Макаренка.

 3. Поясните вислів А.С.Макаренка про те, що госпрозрахунок так добре виховує, ніби він закінчив три педагогічні інститути.

 4. Розкрійте відмінності помилкового батьківського авторитету від істинного; на яких підставах останній базується.

 5. Макаренко А.С. прагнув організувати життєдіяльність колективу на основах духовності і краси. Наведіть приклади, що доводять це положення.

Теми рефератів

 1. А.С. Макаренко і тоталітарна педагогіка: чи правомірне це зіставлення?

 1. Класове і загальнолюдське в педагогічній системі А.С.Макаренка?

 2. Книга Ю.П.Азарова «Не піднятися тобі, старий» і її суспільно-педагогічна проблематика.

 3. Колектив як засіб соціалізації особистості в педагогічній системі А.С.Макаренка.

 4. Роль традицій у формуванні колективу.

Література

 1. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. Там же, Т.1. - М., 1983, С.257-329.

 2. Вінчук Д.С. Ідеї А.С.Макаренко про виживання свідомості, дисциплінованості в сучасній школі. Рад. школа, 1988, №2.

 3. Ломако Л.І., А.С. Макаренко про самоврядування. Рад. школа, 1986, №2.

 4. М.П.Стурова, Макаренко и Франкл о ценностных ориентациях личности. Педагогика, 1993, №1.

 5. В.И. Малинин. Макаренко и сталинизм: правомерно ли сопоставление? Педагогика, 1993, №3.

 6. Кумарин В. Пятна на солнце. Учительская газета 1990, №5

 7. Хілліг Г. Подряпини на образі «видатного педагога». Радянська школа 1991, №3.

 8. Ярмаченко М.Д. Деякі міркування що до "подряпин на образі "видатного педагога". Радянська школа 1991, №3.

 9. Азаров Ю.П. Не подняться тебе старик. - М., Мол. гв., 1989.

 10. Ярмаченко М.Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С.Макаренко: книга для учителя. Киев 1989.

Історія педагогіки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]