Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФП (2 курс) Лекції2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
2.45 Mб
Скачать

160

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

“Фінанси підприємств”

підготовки бакалавра

для груп ФК-21, ФК-22, ФК-23, ФК-24, ФК-25 (ФЕФ)

Чернівці - 2011

ЗМІСТ

Структура робочої програми

3

Тема 1. Основи фінансів підприємств

4

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

15

Тема 3. Грошові надходження підприємств

23

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

34

Тема 5. Оподаткування підприємств

48

Тема 6. Обігові кошти

72

Тема 7. Кредитування підприємств

82

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

93

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

110

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

129

Тема 11. Фінансова санація підприємств

136

Список рекомендованої літератури

148

Термінологічний словник

152

Структура навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”

на 2011-2012 н.р.

Для груп фк-21, фк-22, фк-23, фк-24, фк-25 (феф)

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

Всього (годин)

Розподіл навчальної роботи (години)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

лекційні

Семінарські та заняття

Ппрактичні заняття

Самостійна робота (годин)

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Модуль I.

Змістовий модуль I. Суть фінансів підприємств та їх організація

Тема 1. Основи фінансів підприємств

10

2

2

-

6

8

40

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

11

2

2

-

7

8

Тема 3. Грошові надходження підприємств

14

4

2

-

8

8

Тема 4.Формування і розподіл прибутку

14

4

-

2

8

8

Тема 5.Оподаткування підприємств

19

4

-

4

11

8

Модульна контрольна робота 1

15

15

Разом за модуль 1

68

16

6

6

40

55

55

Модуль II.

Змістовий модуль2. Оцінка основних аспектів діяльності підприємства

Тема 6.Обігові кошти

15

4

2

2

7

7

21

Тема 7.Кредитування підприємств

16

4

2

2

8

7

Тема 8.Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

15

4

-

2

9

7

Змістовий модуль3. Забезпечення планування діяльності підприємства

Тема 9.Оцінка фінансового стану підприємства

20

4

2

4

10

7

21

Тема 10.Фінансове планування на підприємствах

13

2

2

2

7

7

Тема 11.Фінансова санація підприємств

15

2

2

2

9

7

Модульна контрольна робота 2

13

13

Разом за модуль 2

94

20

10

14

50

55

55

Модуль IIІ. Індивідуальна та самостійна робота

ІНДЗ

18

18

5

Екзамен / залік

40

Загальна кількість годин, балів

180

36

16

20

90

18

100