Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФГП СР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
348.67 Кб
Скачать

37

Тема. Основи фінансового та господарського права

 1. Навчальна мета

У результаті виконання самостійної роботи студенти повинні:

 • знати основні правові положення фінансового та господарського права;

 • характеризувати зміст відносин, що регулюються нормами фінансового та господарського права;

 • уміти використовувати правові норми фінансового та господарського права у практичній діяльності;

 • складати правові документи.

 1. Теоретичне обґрунтування

Приступаючи до виконання самостійної роботи добре визначте предмет і метод фінансового та господарського права, відмінність фінансово-правових норм від норм адміністративного та цивільного права, розберіться з поняттями „фінансова система” та „система фінансового права”, «господарська діяльність». Це дозволить вам грамотно підібрати нормативно-правові акти з метою опрацювання питань п.4 методичних вказівок, а також виконання практичних завдань, що містить п.5. Завдання п.5 (дві задачі з господарського права і одне завдання з фінансового права виконуємо письмово на листах формату А4, зразок оформлення роботи наведений в кінці методичних вказівок).

Кожна задача, яку ви маєте розв’язати присвячена певним господарським відносинам. У першій частині відповіді необхідно розкрити теоретичний зміст цих відносин, у другій – дати конкретні вмотивовані відповіді на питання, що є у кожній задачі з обов’язковим посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Вони наведені у списку літератури до кожного варіанту завдань.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни , самостійна робота сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань господарської діяльності, здійснення господарських відносин, розвитку малого та середнього бізнесу, господарської відповідальності тощо.

 1. Література

3.1 Конституцiя України

3.2 Закон України " Про внесення змін в Закон України "Про банкрутство" вiд 30 липня 1999 р.// Голос Українии, 31 серпня 1999 р.- № 159

3.3 Цивільний кодекс України

3.4 Господарський кодекс України

3.5 Закон України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренції у пiдприсмницькiй дiяльностi"// Вiдомостi Bepxoвнoї Ради. - № 21.-1992.

3.6 Закон України "Про Антимонопольний комітет Украiїни"// Вiдомостi Вepxoвнoї Ради. - № 50. - 1993

3.7 Закон України "Про обiг векселiв в Укpaїнi"// Офiцiйний вiсник України. - №17. -2001

3.8 Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"//Офiцiйний вiсник України.- № 33 – 2000

3.9 Кодекс про адміністративні правопорушення

3.10 Кримінальний кодекс України.

3.11 Митний кодекс України

3.12 Господарський кодекс

р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 1-2

3.13 Закон України «Про бюджетну систему» від 28 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 26

3.14 Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про систему оподаткування», Закон України від 18 лютого 1997 р.// Голос України. – 1997. -25 березня

3.15 Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13

3.16 Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 24 грудня 1993 р. //ВВРУ. - 1994- 145

3.17 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", від 30жовтня 1996 р. //ВВРУ. - 1996. - № 51.

  1. акон України "Про єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 р.// ЗібранняПостанов Уряду. - 1991.- №3

  2. акон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року//Урядовий кур'єр. - 1997 - 14 травня

  3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. // Голос України. - 1997 - 15 травня

  4. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р./Голос України. - 1999.- 25 квітня.

  5. Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 р. //ВВРУ. - 1996. - №18

3.23 Iнструкцiя про безготiвковi розрахунки в Укpaїнi в нацiональнiй валюті (Пост. НБУ № 135 вiд 29.02.2000)// Офiцiйний вiсник України. - № 18 (частина 2). - 2001

3.24 Фінансове право України: Підручник/ Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Крини

цький; За ред.. М.П. Кучерявенька. – К.: юрінком Інтер, 2006. – 320 с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.